Skip to main content

Kenali Dan Cintai Ulama' Kita.


Ketahuilah Dengan Menyebut Nama Mereka Turunnya Rahmat..

Al-Habaib Al-Hadhrami

Al-Habib Umar Bin Salim Bin Hafidz Bin Syeikh Abu Bakar Hafizohullah (Mudir Darul Musthofa,Tarim)

As-Syeikh Abd Ghani Ibnu as-Syeikh Soleh al-Ja'fari Hafizohumallah

Dr. Wahbah az-Zuhaily & Dr. Sa'id Ramadhan al-Bouti Hafizohumallah

Syeikhuna Yusuf Mahyuddin Al-Hasani(Mufti Kanada)&Sheikhuna Muhammad Fuad al-Maliki Hafizohumallah

Tuan Guru Dato' Hj Nik Abd Aziz B Nik Mat Hafizohullah ( Menteri Besar Kelantan )

Syeikhul Islam Al-Imam Al-Akhbar as-Sufi Dr Abd Halim Mahmud Rahimahullahu Ta'ala

Syeikhuna Dr. 'Ali Juma'ah Hafizohullah (Mufti Mesir)

As-Syeikh al-Muhaddis Muhammad Ibrahim al-Kattani Hafizohullah

As-Syeikh Dr. Sa'id Ramadhan al-Bouti & Al-Habib 'Ali Al-Jifri Hafizohumallah

As-Syeikh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi & As-Syeikh Khalil Khatib Rahmatullahi 'Alaihima

As-Syeikh Amir Fadl Al-Abbas Ad-Dandarawi Hafizohullah

Al-Muhaddis Prof. Dr. Syed Muhammad 'Alawi al-Maliki R.A & Al-Habib 'Ali Al-Jifri Hafizohullah

Ihtifal Maulidinnabiy SAW Di Emirate

Al-Imam as-Syeikh Solleh al-Ja'fari R.A (Imam Masjid Al-Azhar)

Comments

  1. MasyaAllah ustaz.. Syukran atas gambar - gambar para ulama' ni. Mohon izin copy ye. Barakallahu fik.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Al-Quran itu qadim

Sebelum daripada kita memahami Al-Quran itu qadim maka kita fahami dahulu makna qadim dan pembahagiannnya supaya jelas kefahaman kita mengikut pengajian ilmu tauhid. Apakah yang dimaksudkan dengan qadim. Qadim bermaksud tidak ada permulaan bagi adanya. Di dalam bahasa arab qadim juga bermaksud lama tetapi bukan ini yang dimaksudkan dengan qadimnya kalamullah (al-Quran) kerana lama itu ada permulaannya.. seperti kita katakan bangunan itu lama.. lama di sini menunjukkan adanya permulaan kepada adanya bangunan tersebut. Ulama’ ilmu kalam atau ilmu usuluddin membahagikan qadim itu kepada 3 ; 1) Qadim zamani. 2) Qadim idhofi. 3) Qadim zaati. Qaqim zamani : Qadim yang melibatkan masa. Qadim ini ada permulaan bagi adanya. Seperti contoh yang kita sebutkan di atas. Bangunan itu qadim. Bangunan itu lama. Tetapi lamanya ada permulaan. Qadim idhofi : Qadim yang meibatkan sandaran atau nisbah. Seperti kita katakan ayah lebih qadim daripada anak. Seorang ayah lahirnya sebelum lahirnya si anak. Must

Sejarah Ringkas Kaum Musyabbihah/Mujassimah

"Gambaran tuhan bg agama yahudi yang duduk di atas arasy" Kaum musyabbihah ertinya kaum yang menyerupakan. Kaum musyabbihah digelari kaum musybih (menyerupakan) kerana mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Mereka mengatakan bahawa Allah bertangan, berkaki, bertubuh seperti manusia. Ada juga orang yang menamakan kaum ini dengan “kaum mujassimah”, yakni kaum yang mengisbatkan tubuh kerana mereka mengisbatkan tubuh bagi Allah. Mereka mengatakan Allah bertubuh terdiri daripada darah, daging, bermuka, bermata, bertangan, berkaki bahkan ada yang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai alat kelamin dan kelaminnya itu laki-laki. (lihat syarah nahjul Balaghah juzuk iii, hal. 255). Ada juga orang yang menamakan mereka dengan “kaum hasyawiyah”. Hasyawiyah ertinya percakapan kosong, percakapan di luar batas, percakapan hina-dina. Jadi, mereka itu adalah kaum “bercakap kosong”. Kebanyakan

Siapa mu’attilah???

1. Seringkali kita terbaca di laman-lama wahhabi yang menyamakan akidah Imam Abul Hassan Al-‘Ashaari dan Al-‘Ashaairah (ulama’ yang mengikuti manhaj Imam Abul Hassan Al-‘Ashaari) Rahimahumullah dengan pandangan معطلة (mu’attilah) yang menafikan sifat bagi Allah. 2. Siapakah sebenarnya muattilah? معطلة هم المعتزلة لأنهم نفوا الصفات القديمة عن الله وعلى رأسهم واصل بن عطاء Mu’attilah mereka  itu muktazilah kerana mereka menafikan sifat yang qadim daripada Allah dan dikepalai oleh Wasil Bin ‘Ato’. Kitab Al-Mu’jam As-Syaamil li mustolaahtil falsafah, Doktor Abdul Mun’iem Al-Hufni, mukasurat 817. 3. Golongan mu’attilah merupakan nama lain bagi golongan muktazilah yang menafikan adanya sifat bagi Allah. Pada pandangan mereka Allah mendengar dengan zat, berkata-kata dengan zat, melihat dengan zat dan sekalian daripada sifat ma’ani itu dinafikan oleh golongan muktazilah atau mu’attilah. 4. Kenapa mereka menafikan sifat bagi Allah? Kerana mereka terpengaruh dengan konsep falsa