Skip to main content

Dua tangan Allah??

Menjawab kepada persoalan akhi oo Raiser di chatbox mengenai ayat 75 surah sod. Syubhah yang dibawa oleh golongan wahabi yang tidak kunjung padam ini telah mengelirukan ramai orang. Menjadi tanggungjawab kepada yang tahu untuk menjelaskannya dan menjadi fardhu kifayah sepertimana yang disebut di dalam kitab-kitab akidah.


Soalan akhi oo Raiser : Bagaimana nak takwil ayat [aku menciptakan kau dgn dua tangan]? sebab ada yang bertanya pada ana, kalau tangan tu ditakwilkan dengan kuasa maknanya dua tangan tu dua kuasa la, ana nak je jawab soalan tu tapi ikut akal la, tapi takut tak valid.


Firman Allah yang dimaksudkan akhi;


قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

“(Allah) berfirman wahai iblis apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kekuasan-Ku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa (merasa) termasuk golongan yang (lebih) tinggi?” (Terjemahan mengikut Al-Quran dan terjemahan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terbitan Dar Al-Iman Pustakan Darul Iman Sdn Bhd)


1) Perlu difahami ini merupakan ayat mutasyabihah. Ayat-ayat al-quran yang ada persamaan Allah dengan makhluk dikira sebagai ayat yang mutasyabihah.


2) Mengikut manhaj khalaf : ia perlu ditakwil kepada makna yang sesuai pada bahasa arab supaya tidak terkeliru sehingga menyamakan Allah Ta’ala dengan makhluk.


3) Mengikut manhaj salaf sebenar : menyerahkan makna “yadun” kepada Allah tanpa menterjemahkan kepada makna tangan atau menakwil kepada makna yang layak bagi Allah dan dalam masa yang sama menafikan Allah Ta’ala sama dengan makhluk.


4) Mengikut manhaj salafiyyah wahabiyyah aka salafi jadian, golongan mujassimah, hasyawiyyah dan kitabiyyah : “yadun” dengan makna tangan tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ini pandangan yang sesat lagi menyesatkan kerana apabila diisbatkan kepada Allah sifat tangan walaupun kita katakan ia tidak sama dengan makhluk sebenarnya kita telah menjisimkan Allah. Seumpama kita katakan “sampah berbau wangi”. Bila kita sebut sampah maka sudah jelas ia berbau busuk walaupun kita sifatkan ia berbau wangi. Bila kita kata tangan Allah sebenarnya kita telah menjisimkan Allah Ta’ala walaupun kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk.


5) Mahasuci Allah daripada sama dengan makhluk samada bertangan, duduk, naik turun dan sebagainya daripada sifat makhluk. Firman Allah Ta’ala;


ليس كمثله شيء

“ Tidak ada yang seumpama denganNya (Allah) sesuatupun”


6) Kenapa Allah Ta’ala menyebut dengan dua tanganNya? Untuk memuliakan Adam. Kata ulama’: أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له

“Allah menyandarkan ciptaanNya kepada diriNya sebagai memuliakan baginya”


Kerana ayat ini ditujukan kepada iblis yang enggan sujud kepada Adam dengan pertanyaan apa yang menegah kamu (iblis) untuk sujud kepada apa yang aku jadikan dengan zat aku bukan dengan perantaraan ayah dan ibu kerana Adam dijadikan tanpa ayah dan ibu seperti yang kita sudah maklum. Perumpamaan dengan menggunakan dua tangan lebih hebat daripada satu tangan kerana telah maklum kepada kita sesuatu kerja yang besar tidak dilakukan dengan sebelah tangan. Ini kefahaman yang disebut oleh Imam Zamakhsyari di dalam kitab Al-Kassyaf dalam menjelaskan maksud dua tangan. Berkata sebahagian ulama’ ;


لما خلقت بيدي : لما خلقت بغير واسطة

“Bagi apa yang Aku jadikan dengan dua tangan Aku bermaksud bagi apa yang aku jadikan tanpa perantaraan”


7) Mengikut tafsir jalalain oleh dua Imam besar Al-Imam Al-’Allamah Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Al-‘Allamah Jalaluddin As-Suyuti menyebut dalam mentafsir ayat di atas;


أي توليت خلقه أي من غير واسطة أبي وأمي وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق تولى الله خلقه

“Ialah Aku (Allah) meguasai kejadiannya (Adam) ialah tanpa perantaraan ayah dan ibu dan ini memuliakan bagi Adam. Sesungguhnya setiap makhluk Allah Ta’ala menguasai ciptaaNya”


8) Di dalam At-Tafsir Al-munir oleh Dr Wahbah Zuhaili : Aku menjadikannya (Adam) sendiri tanpa perantaraan Ayah dan Ibu dan Al-Yad bermaksud Al-Qudrah (kuasa Allah bukan tangan dengan maksud anggota) Juz :23-24 mukasurat : 229 Cetakan : Darul Fikr, Syiria.


9) Perkataan “yadun” yang bermaksud tangan di dalam bahasa melayu merupakan majaz ( perkataan yang dipinjam bukan dengan makna asal atau hakiki) di dalam pengajian ilmu balaghah bahasa arab.


Sebagai contoh di dalam bahasa melayu kita juga ada menggunkan simpulan bahasa seperti “Abu seorang yang panjang tangan” Apakah ia bermaksud tangan Abu benar-benar panjang atau ia simpulan bahasa untuk menyatakan Abu seorang pencuri? Sudah tentu jawapannya ialah untuk menunjukkan makna Abu seorang pencuri bukan bermaksud tangan dia benar-benar panjang.


Simpulan bahasa ini bukan merujuk kepada majaz di dalam bahasa arab kerana majaz itu seperti kita katakan bulan tersenyum atau ombak memeluk pantai tetapi simpulan ini untuk menunjukkan perkataan tangan di sini bukan bermaksud tangan yang hakiki seperti zahirnya.


Jika orang melayu tidak memahami simpulan bahasa ini, menunjukkan kejahilan dia terhadap bahasa melayu dan orang yang tidak memahami majaz ini menunjukkan kejahilan dia terhadap balaghah bahasa arab. Al-Quran merupakan kalamullah. Bahasanya disebut sebagai “ablagh” (balaghah yang paling tinggi) sehingga cabaran Allah Ta’ala kepada orang kafir untuk membuat satu surah seumpaman surah Al-Kauthar pun mereka tidak mampu. Apatah lagi kita orang melayu dalam memahami kalamullah ini.


Oleh sebab itu berkata Mujahid dalam mentafsirkan ayat ini;


قال مجاهد : اليد ها هنا بمعنى التأكد والصلة ، مجازه لما خلقت أنا كقوله : " ويبقى وجه ربك " [ الرحمن : 27 ] أي يبقى ربك

Tangan di sini dengan makna penguat dan kaitan. Majaznya ( perkataan yang dipinjam bukan dengan makna asal atau hakiki) bagi apa yang aku (Allah) jadikan. Seperti Firman Allah Ta’ala : Kekal wajah Tuhan kamu [ ar-rahman : 27 ] bermaksud kekal Tuhan kamu.


10) Berkata As-Shahrastani di dalam kitab Milal Wa Nihal:


إن الأئمة مالكا والشافعي وأحمد قالوا : من حرك يده عند قراءة قوله تعالى ( لما خلقت بيدي ) وأشار بإصبعه عند رواية قلب المؤمن بين أصابع الرحن… الحديث وجب قطع يده وقطع أصبعه

Sesungguhnya imam-imam, Malik, Syafie dan Ahmad berkata : Sesiapa yang menggerakkan tangannya ketika membaca firman Allah Ta'ala (ayat 75 surah mujadilah) dan mengisyaratkan jarinya ketika membaca riwayat "Hati manusia di antara jari-jari Allah"- Al-Hadis, wajib dipotong tangan dan jarinya. (Di naqalkan daripada kitab syarah jauharatul tauhid bagi Imam Al-Bajuri mukasurat 166).

11) Cuba lihat tafsiran sahabat seperti Ibnu Abbas yang di doakan oleh Nabi SAW “ Ya Allah, Faqihkan dia ( ibnu Abbas) di dalam agama dan ajarkan dia takwil” dan tafsiran Mujahid, Qatadah, At-Thauri dan lain-lain di dalam mentafsirkan ayat;


والسماء بنيانها بأيد

Tafsiran mereka “Kami menjadikan langit dengan (qudrat) kuasa kami”. ( Tafsir Ibnu Kathir Juz : 4 Mukasurat : 237 )


Bagaimana untuk menolak pandangan yang mengatakan jika kita takwilkan “yadun” kepada makna kuasa bermaksud ada dua kuasa?


1) Tanya kembali kepada dia, Allah Ta’ala menjadikan Adam dengan dua tangan atau dengan kuasa Allah Ta’ala?


Jika dia tidak mahu menta’wil ayat ini kepada kuasa bermaksud dia menafikan sifat kuasa Allah untuk menjadikan Adam. Sedangkan kita faham bahawasanya setiap mumkinat ( perkara yang harus ada) itu ta’luq dengan sifat qudrat (kuasa) Allah. Dengan perkataan yang lain semua perkara yang dijadikan oleh Allah dengan sifat kuasa Allah Ta’ala bukan dengan tangan yang kita fahami. Jika kita katakan yadun dengan maksud tangan secara langsung kita telah menafikan kuasa Allah Ta’ala menjadikan dengan sifat kuasa. Sedangkan sifat kuasa merupakan sifat yang wajib bagi Allah Ta’ala. Sesiapa yang menafikan Allah Ta’ala bersifat dengan sifat kuasa hukumnya kufur. Dalil Allah Ta’ala berkuasa ialah firman Allah Ta’ala ;


إن الله على كل شيء قدير

“Sesungguhnya Allah berkuasa di atas setiap sesuatu”


2) Di dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimah satu tangan, dua tangan, dan tangan-tangan. Jika kita katakan Allah ada dua tangan. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan satu tangan dan ayat yang mengatakan tangan-tangan yang lebih daripada dua?


3) Tanyakan juga kepada mereka bagaimana ayat yang Allah Ta’ala menggunakan perkataan “nahnu” (kami). Apakah itu menunjukkan kepada Allah ramai?


Ayat-ayat yang menyebut perkataan tangan tetapi bukan dengan maksud tangan ;


1) (Surah Al-Mujadilah : 12) فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

Di dalam ayat ini Allah menyandarkan perkataan tangan kepada “najwa”. Najwa bermaksud perbualan rahsia. Apakah perbualan rahsia juga ada tangan? Jadi tangan di sini bukan bermaksud tangan seperti zahirnya tetapi hanya majaz seperti yang telah dijelaskan di atas.


2) (Surah Al-A’raaf : 57) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ


Di dalam ayat ini disebut tangan rahmat. Rahmat di sini bermaksud hujan. Apakah hujan ada tangan?


Dua ayat di atas menafikan pandangan wahabi yang mengatakan tangan Allah dengan maksud hakiki bukan majazi. Padahal jika diletak makna hakiki kepada dua ayat di atas amatlah menyimpang daripada maksudnya. Justeru itu, ulama’ memahami makna yadun kepada Allah bukan dengan makna tangan yang hakiki tetapi majazi sahaja yang perlu ditakwil kepada makna yang selayaknya seperti kuasa, ni’mat, pahala, pertolongan dan lain-lain sepertimana takwilan ahli sunnah wal jamaah daripada ulama’ khalaf dan salaf demi menjaga kemurniaan akidah umat Islam.


Jika Allah ada tangan bagaimana golongan wahabi ingin menjawab kepada persoalan ayat ini. Firman Allah Ta’ala;


كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام

“Semua yang ada di atas dunia akan binasa dan yang kekal wajah Tuhan kamu yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan”


Ayat ini menyatakan semua akan binasa kecuali wajah Allah. Di mana tangan Allah? Apakah tangan Allah juga binasa? Dangkal sungguh fahaman yang mengatakan Allah bertangan seperti mana akidah golongan yahudi.


Wajah di sini bermaksud zat Allah yang tidak bertangan dan berwajah seperti fahaman wahabi atau salafi yang mendakwa mengikut salaf tetapi menyimpang daripada akidah salaf yang sebenar. Jika Allah bertangan sudah tentu Allah akan menyebut di dalam ayat di atas tangannya juga kekal. Mana mungkin tangan Allah juga binasa. Diakan Allah yang bersifat dengan sifat baqa’ (tidak binasa dan kekal selama-lamanya).


Kesimpulannya :


1) Tidak salah kita mentakwilkan ayat dua tangan dengan maksud kuasa sepertimana kenyataan ulama’ yang telah ana bawakan. Dua tangan tidak merujuk kepada bilangan dua kuasa kerana sememangnya tangan itu dua. Mewakili Kiri dan kanan. Seperti kita katakan melihat dengan dua mata. Sememangnya melihat dengan menggunakan dua mata bukan dengan dua telinga tetapi ia sebagai jalan taukid (menegaskan) lagi kita benar-benar melihat. Menggunakan dua tangan menunjukkan kita benar-benar buat dalam keadaan bersungguh.


2) Kuasa merupakan sifat wajib bagi Allah adapun tangan merupakan sifat yang mustahil bagi Allah kerana bersalahan dengan sifat mukhalafatuhul lilhawadith.


3) Mengisbatkan tangan bagi Allah boleh menyebabkan kufur dan murtad kerana menyandarkan sifat yang tidak layak bagi Allah dan mensyirikan (menyekutukan) Allah dengan makhluk.. Nauzubillahi min zaalik. Awasi dan jauhi daripada i’tiqad sebegini.

Comments

 1. sekali lg..
  org mula2 komen!!.
  bgus2.. keep up the good work..
  katakan tidak pada mujassimah..!

  ReplyDelete
 2. salam..
  good post..
  jrg jumpa zaman sekarang pelajar mesir kecimpung bab2 nih...
  syarah yg jelas n padat...
  mumtaz...

  ReplyDelete
 3. salam tuan guru....hebat ulasan tok guru sy ni,,,mantap...kalau puak2 sna x phm lg xtau laa...sperti tok guru ckapkan td,Abu tangan pnjang merujuk kpda dia seorang pncuri...bkn mkna hakikatnya dia tngn pnjang..sperti itu juga ALLAH maha besar...adakah ALLAH itu besar bentuknya??tentulah tidakkan..klu ikut toriq patani dia ckap.."dok sama sekali."..ia adalah menunjukkan betapa hebat dan agungnya ALLAH taala itu.bkan krn dia berbentuk besar...sbagai cntoh kita pikir...di kg kita,orang kg selalu ckap klau YB ka,tuan D.O. ka nk masuk kg.."jom bersihkan kg kita ni,nnti org besar nk mari kg kita.." 'org besar' itu merujuk kpda YB atau tuan D.O. atau pegawai daerah cntohnya..adakah YB,tuan D.O. atau pegawai Daerah itu org yg berbadan besar semuanya??tidak..tp d panggil orang besar krn merujuk kpda pangkat,jwatan atau kedudukan..itu bru mnusia..apatah lagi ALLAH tuhan sekelian alam ini??Lagi laa selayaknya maha besar dan agung itu hanyalah untuk Dia sja..wallahu 'alam...maaf yaa tok guru ulas skit..hehehe.jgn marah naa..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Itu adalah pemahaman saudara esislam kita yg mengikuti jejak langkah muktazillah. Mereka ini apabila menyebut sifat yad, wajh terbayang diakal mereka anggota makhluk. Salahnya di akal mereka yg membauangkan Allah seperti makhluk. Itu bukan yg dipegang oleh ahl hadith melainkan pemahaman begitu adalah mengikut ilm kalam yg menyanggahi ahl hadith. Tidak sama seperti golongan salafusoleh.

   Delete
 4. Jazakumullahu khairan jazak kepada Akhi Naqiuddin, mujahid azmi dan Syeikh Hakimi Al-geriki..

  Ulasan daripada Syeikh Hakimi yang mantap..Inilah kefahaman yang jelas bila kita mendalami methode pengajian akidah bersanad..

  Semoga Allah memelihara kita daripada akidah songsang..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bagaimana pula dgn hadeeth ini yg turut sama dinaqalkan oleh At Tabari sewaktu mentafsir ayat ini:


   حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَمَسَّ بِيَدِهِ مَنْ خَلَقَهُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: غَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَعَلَ تُرَابَهَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ وَجِبَالَهَا الْمِسْكَ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى
   Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Numair, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Ismaa’iil bin Abi Khaalid, dari Hakiim bin Jaabir[2], ia berkata : “Sesungguhnya Allah tabaaraka wa ta’ala tidak menyentuh makhluk-Nya dengan tangan-Nya kecuali tiga, yaitu : (1) menanam surga dengan tangan-Nya, lalu menjadikan tanahnya dari wars dan za’faraan serta gunung-gunungnya dari misk; (2) menciptakan Aadam dengan tangan-Nya; dan (3) menulis Taurat untuk Muusaa” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 13/96; shahih].

   ibnu katsir juga mengesahkan hadeeth ini. Begitu juga Al Baghawi dan Al Qurthubi?

   Delete
 5. Salam ustaz.. ana nk tanye sket nih.. Ana dn shbat ada berbncang mngnai artikel ini. Persoalannya ialah, shbat ana kata ustaz x memberikan nas/hujah drpd nabi, shbat tabi'in dan tabi' tabi'in utk pnragn surah Al-Mujadilah dan Surah Al-A'raaf.. boleh x ustaz sertakan?

  ReplyDelete
 6. Wslm..
  1) Ana sudah sertakan tafsiran Ibnu Abbas yang disebut oleh Ibnu Kathir..Ibnu Abbas bukan sahabat ke? walaupun ayat yg lain tetapi ia berkisar mengenai ayat tangan..

  2) Kan sudah nyata ayat Al-Quran terdapat ayat yg muhkamah dan ayat yg mutasyabihah? Ke bagi kawan awak semua ayat muhkamah? Kalau ayat mutasyabihah tu ayat mana pulak? cuba jelaskan.. Nama lagi ayat mutasyabihah.. tasyabbuh.. ini istilah yg Allah gunakan sendiri di dalam surah ali imran ayat 7. Kalau tak faham makna tasyabbuh jangan bercakap soal nak faham hadis dan Al-Quran.

  3) Mujahid tu siapa? bukan tabi'ien ke? suruh kawan enta mengaji lagi..

  4) Ni ana bawa qaul As-Shahrastani : Sesungguhnya imam-imam, malik, Syafie dan Ahmad berkata : Sesiapa yang menggerakkan tangannya ketika membaca firman Allah Ta'ala (ayat 75 surah mujadilah) dan mengisyaratkan jarinya ketika membaca riwayat "Hati manusia di antara jari-jari Allah"- Al-Hadis, wajib dipotong tangan dan jarinya. (Kitab milal wa nihal oleh As-Shahrastani di naqalkan daripada kitab syarah jauharatul tauhid bagi Imam Al-Bajuri mukasurat 166).

  5) Ini perbincangan akidah dan sepatutnya ulama' akidah dijadikan rujukan dalam memahami nas-nas akidah. bukan hanya datangkan hadis, ayat dan terus pakai zahir.mana mukjizatnya Al-Quran kalau bahasanya setaraf dgn buku karangan manusia?

  6) Penjelasan ana berdasarkan manhaj ilmu akidah. Setiap ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu ada yg bersifat syariah (fiqh), akidah dan akhlak. Jadi perbahsannya berdasarkan manhaj masing-masing. Jadi rujuklah ahlinya dalam memahami setiap manhaj ilmu.

  7) Ilmu itu ada di dalam kitab tetapi manhaj ilmu itu memerlukan kepada guru untuk menjelaskan setiap ilmu. Manhaj diibaratkan kunci utk membuka setiap pintu ilmu.

  Sebab itu Nabi SAW sebut kepada kita " Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan mencabut dgn cara menarik drpd manusia tetapi dengan mematikan ulama'" riwayat turmizi.hadis hasan sahih. Ada beberapa riwayat yg berlainan matan spt Imam Bukhari dan Muslim.

  Justeru, Bila matinya ulama' maka hilanglah pemegang kunci ilmu tersebut..

  Di sisi Muktazilah,syiah dan lain2 adanya Al-Quran tetapi kenapa mereka masih sesat? Kerana kefahaman mereka terhadap Al-Quran itu yg meyesatkan mereka. Inilah yg dikatakan manhaj. Al-Quran dijamin tetapi apakah ada jaminan kefahaman terhadap Al-Quran bertepatan dengan ajaran Nabi SAW? maka yg membawa warisan ini ialah ulama' kita..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak sama pegangan ahl kalam dgn ahl hadith. Imam abu hasan al asyaari r.h w324H mengikuti akidah imam ahmad bin hambal r.h w241H bukan pegangan ahl kalam yg mengurangkan sifat Allah Taala.

   Delete
 7. Assalamu'alaikum sheikh,

  lepas nih enta boleh jelaskan pula tentang jahmiyah (pengasasnya Jahm bin Sofwan) yang disamakan dengan 'asyairoh oleh Hafiz Firdaus dalam perkara mentakwilkan ayat ALlah.

  Sebab ini antara hujjah wahhabi salafi untuk mengelirukan umat Islam di Malaysia. JazakaLlahu khairan jaza'

  ReplyDelete
 8. thanx ustaz.. Maafla klu pertanyaan ana menimbulkan rasa marah dr ustaz.. garang jugak ye..huuu.. Smg Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kpd ustaz dlm memberikan kefahaman kpd mereka yg tidak mengetahui.. spt ana..=)

  ReplyDelete
 9. Salam.. maaf IbnuNafis, hafiz Firdaus tuh empunya blog ini ke>> http://hafizfirdaus.com/

  ReplyDelete
 10. Assalamualaikum ust, salam perkenalan. Time kasih input ust. Sebenarnya, yg masuk2 ni wahabi ni bukan tau pun bende...

  Diorang konon nk mencontohi salaf, bagus sgt niat, tp salaf pn tak kenal. Diorang tak sedar pun bila amik ayat mutasyabihat dgn maksud harfiyah, secara tak langsung menjisimkan Allah. Nauzubillah.

  Mcm sy ckp, diorang tatau bendeee, main ikut je.

  Cuma, bukan tangan panjang, tp panjang tangan. itu bukan peribahasa, lagi tepatnya simpulan bahasa. Dan simpulan bahasa bukan majaz. Majaz ada dalam bahasa melayu yang dipanggil majaz juga. Contohnya, bulan tersenyum, ombak memeluk pantai, api lilin berjoget2. Gitu...

  ReplyDelete
 11. Wa'alaikumussalam..

  Kepada sahabatmu: ana bukan garang tp geram skit je..hehehe..byk sgt yg masuk komen dalam ni utk mengacau bukan nak tanya elok2 itu yg jd emosi tak stabil..apa2 pun minta maaf ya..

  kepada sebatangklobot: terima kasih di atas pembetulan..nanti ana akan betulkan..simpulan bahasa yang ana gunakan bukan merujuk kepada majaz di dalam bahasa arab cuma ana ingin contoh penggunaan tangan di dalam simpulan bahasa melayu yang tidak membawa maksud tangan secara zahir..

  ReplyDelete
 12. Wa'alaikumussalam..

  Kepada Syeikh Ibnu Nafis.. Syukran dia atas cadangan.. InsyAllah ana akan cuba tulis mengenai fahaman jahmiyyah selepas ini..

  Kepada sahabat: Hafiz Firdaus yang dimaksudkan oleh Ust Ibnu Nafis ialah Kapten Hafiz Firdaus. Blog yg enta bagitu itulah blog dia..

  ReplyDelete
 13. emn,kalu ayat mutasyabihat,kita juz serah pada Allah lah maksud die..time sahabat dulu xde plak timbul benda gini..kita beriman dengan al-quran, dan untuk ayat mutasyabihat,serah pada Allah,hanya Allah mengetahui..lebih selamat..

  ReplyDelete
 14. nak serah boleh tu boleh tetapi biarlah penyerahan tu seratus peratus..kalau masih menterjemahkan makna yad kepada tangan itu bukan penyerahan yang sebenar spt golongan salaf terdahulu..

  Jika benar2 ingin menyerahkan maknanya kepada Allah maka jika ditanya, kita kena jawab Allahu a'laam..jgn kata tangan..sebab bila sebut tangan ia menyerupakan makhluk secara langsung wlpn kita kata tangan yg layak bg Dia..kerana tangan itu ialah anggota bukan sifat..sifat Allah ialah kudrat bukan sifat tangan..cuba bezakan antara jawarih dengan sifat?

  Tapi bagaimana jika kita berdepan dengan golongan yang mempertikaikan Al-Quran dan yg mempertikaikan Allah? Tidak kah kita membuka ruang utk mereka menyerang Al-Quran?

  Yahudi boleh kata..i'tiqad tangan Tuhan di sisi kami sama dengan i'tiqad Islam iaitu tangan Tuhan yg layak bagi dia..mcmn nak kita nak memberi penjelasan? so ana lihat manhaj khalaf lebih sesuai diaplikasi dalam ruang begini dgn menggunakan kaedah bahasa arab yg tidak bercanggah dgn akidah Islam..

  Kristian pun boleh kata..Anak Tuhan bukan seperti Tuhan Allah..So bagaimana penjelasan kita terhadap mereka?

  Benar manhaj salaf itu aslam (lebih slmt) kerana kita menyerahkan makna kepada Allah tp manhaj khalaf itu merupakan penjelasan kepada kefahaman salaf yg sebenar supaya kita tidak menyerupakan Allah dgn makhluk spt agama2 lain..

  Ambil perhatian. beza salaf yg sbnr dgn salafiyyah wahibiyyah ialah salaf sebenar tidak mengatakan ia tangan tetapi mengatakan Aku beriman dgn ayat ini tetapi aku tidak tahu hakikat maknanya. Aku serahkan kepada Allah makna yg sebenar tetapi mahasuci Allah daripada menyerupai makhluk.

  Adapun salafiyyah wahabiyyah meraka mengatakan tangan Allah,,tangan Allah tp tidak serupa dgn makhluk..mereka mengi'tiqadkan Allah ada tangan cuma tangan yg tidak sama dgn tangan makhluk.tangan yg layak bagi Allah..

  Bila sebut tangan secara lgsg kita akan mengatakan Allah berjuzuk walaupun kita kata tangan yg layak bg dia. Sedangkan Zat Allah Ta'ala bersifat bukan beranggota..

  Di sini tergelincirnya akidah salafiyyah wahabiyyah berbanding dengan salaf yg sebenar..

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Salah faham itu saudaraku. Sifat tangan yg layak dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Taala. Jangan bayangkan anggota bila disebut sifat tersebut. Itu yg salah. Buang jauh2 drp menyamakan Allah Taala dgn makhluk. Sifat ydd, sifat wajh semuanya sifat Allah Taala bukan sifat makhluk. Mengapa dikaitkan dgn anggota? Itu tidak layak. Baliklah kepada pakidah ahl hadith wahai saudaraku..jauhkan drp pemahaman muktazilah. Jangan istbat sifat yadd TAPI dengan makna nikmat cthnya. Itu termasuk menolak sifat tetapi dengan cara cerdik. Baliklah kepada akidah imam abu hasan al asyaari r.h w324H yg mengikuti akidah imam ahmad bin hambal r.h w241H.

   Delete
 15. biasenye Ustat Zul akan komen: mintak izin masuk JomFaham~
  kekeke
  eh ke dah masuk?

  ReplyDelete
 16. Artikel biasa je..biasa yg Ustaz Zul pilih artikel yg mantap2 je..hehehe..segan lak ana nak post dalam blog Ust Zul kita..

  ReplyDelete
 17. cuba baca surah al imran ayat 7..

  ReplyDelete
 18. akhi..ayat istiwa' di atas 'arasy juga termasuk di dlm ayat mutasyabihah..

  Kalau saya katakan "raja bersemayam di atas singgahsana" apakah maksud raja tu duduk atau raja sebagai simbol pemerintahan dan kekuasaan??

  ReplyDelete
 19. salam..
  apabila seseorang itu telah menguasai ilmu alat dengan baik.. maka kajian dan pemahaman tentang satu-satu hukum itu lebih hadam. Ini lah sheikh al amin. ana bersetuju 100% huraian anta sheikh.. ana yakin lepas ini, ramai ahli2 wahabi akan serang anta habis-habisan.. dan ana juga yakin anta akan menyedarkan mereka sambil tersenyum seorang demi seorang, insyaAllah. 'Innaka la tahdi man ahbabta wa la kinnAllaha yah di man yasya'..'
  teruskan jihad anta.. buat sahabat semua.. sheikh al amin ni bg ana secara peribadi sudah mantap dalam ilmu lughah- dari sekolah lagi dan seorang pendebat bahasa arab yang disegani,hebat dalam fiqh- telah memberi kuliah kepada rakan2 sejak dari sekolah lagi sehingga kepada masyarakat di sekitar kelantan,seorang yang mantop akhlaknya.. ,seorang tholib 'ilm dalam pengkhususan akidah, dan ini semua di akui oleh mereka yang mengenali al amin anak ust daud ini.. jadi, tulisan dan ilmu beliau..merupakan satu permata yang tidak ternilai harganya.. fikir dan kaji dgn ilmu.. bukan dengan nafsu..-motor Kawasaki KIPS- KUSZA

  ReplyDelete
 20. benar cakap sakura...sejak pertama kali lagi bila sy melihat dan mengaji dgn tok guru sy ni,sy dh dpt rsa ssuatu yg lain..sbb tu laa hati ni trlalu ingin brjumpa dgnnya..dh akhirnya ALLAH aturkan jua pertemuan berharga itu...itulah tok guru sy..ustaz al amin al mansuri al kalantani..

  ReplyDelete
 21. assalamualaikum,salam ziarah..

  syukran ustaz atas penjelasan ini..

  lega hati ana,sebab puak2 pak wahab ni makin menjadi2

  www.amarhusainiismail.blogspot.com

  ReplyDelete
 22. wslm...

  To Sakura : Jazakallahu khairan jaza'.. Ana rasa pujian ini terlalu besar buat ana..apa yang ana mampu katakan haza min fadhli Rabbi..Walaupun sblm ini ana kurang untuk menulis mengenai ini di blog ana, namun apabila kebiadaban mereka semakin menjadi-jadi, ana merasakan suatu amanah dalam memberi penjelasan ini..sebelum ini pun mereka sudah menyerang di mana-mana sahaja.mereka juga yg mulakan semua ini.sekiranya mereka diam..kita juga akan diam.tetapi Islam mengajar kita supaya mempertahankan diri apabila diserang seperti perkataan Abu Hanifah ketika ditanya kerana berdebat dengan golongan yang menyimpang daripada akidah Islam yg tulen.

  To Syeikh Hakimi Al-Geriki : Ust pun tok guru ana juga..

  To Amar Husaini Ismail : afwan..sebab mereka menjadi2 dan semakin biadap dan menjadi fardhu kifayah kpd kita utk memberikan penjelasan. walaupun ana bukanlah byk ilmu utk berhujjah dengan mereka, namun kerisauan di hati jika Allah mempersoalkan ilmu yg sedikit ini.

  Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua..Ameen Ya Rabb..

  ReplyDelete
 23. Assalamu'alaikum,

  Jangan camtu ustaz al amin.. enta masukkan sahaja artikel yang bermanfaat untuk dijelaskan dan memberikan kefahaman kepada orang awam dan terutamanya diri ana nih.. Mohon dimasukkan juga ya.. JazakaLlah ya Akhiee... :)

  ReplyDelete
 24. Wa'alaikumussalam..

  Hehehe..ok syeikh..ana masukkan nanti..waiyyaka ya akhi..

  ReplyDelete
 25. Asalamualaikum,

  Sekali lagi article dan penjelasan yang amat jelas daripada us amin...

  (^_^)

  ReplyDelete
 26. Wa'alaikumussalam..

  Syukran akhi anwar_aljohory.semoga ada manfaat utk kita bersama..

  ReplyDelete
 27. Assalamualaikum :

  1)Apakah yang dimaksudkan dengan "Allah menggulung langit dengan yadd Kanan-Nya?"

  2)Kedua-dua Yadd Allah adalah "Kanan"..apakah yang dimaksudkan dengan Yadd Kanan? Adakah Kuasa Kanan?

  قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ..... (رواه مسلم
  "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah (mereka berada) di atas mimbar dari cahaya dari sisi kanan Allah azza wa jalla. Dan kedua tangan Allah adalah kanan …" (HR. Muslim)

  3)Kenapa perlu Allah menyebut DUA (2) sekiranya sekadar untuk menunjukkan YADD itu adalah kuasa..kenapa tidak menggunakan aidun sahaja di setiap ayat2 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran jika untuk menunjukkan maknanya adalah KUASA?

  4)Adakah KUASA Allah berkurangan dan bertambah apabila kadang2 menyebut menciptakan dengan Yadihi dan kadang2 Aidihi..?

  5)Apakah beza antara Al-Aidi dan Al-Yad?
  Kata Ibnu Khuzaimah:

  وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أى بقوته فزعم أن اليد هي القوة وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العرب والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة

  (quote terjemahan yasir)
  maksudnya:
  "dan sebahagian jahmiyyah menyangka bahawa makna "Allah mencipta Adam dengan tanganNya" iaitu bermaksud 'dengan kekuatan' dan dia menyangka bahawa al-yad ialah al-quwwah. dan ini adalah termasuk penukaran (perkataan/makna). dan ia ialah kejahilan terhadap bahasa arab. kerana al-quwwah di panggil al-aidi di dlm bahasa arab, bukan al-yad. maka barangsiapa yg tidak dapat membezakan antara al-yad dan al-aidi dia lebih perlu kepada pembelajaran dan masuk sekolah daripada sibuk dalam kepimpinan dan perdebatan..."

  ReplyDelete
 28. 6)Bagaimana dengan kata-kata Al-Imam Tirmizi yang berbunyi :

  وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَتَأَوَّلَتْ الْجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الْآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ وَقَالُوا إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هَاهُنَا الْقُوَّةُ


  "...Manakala golongan al-Jahmiyyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat seperti ini (nas-nas al-Sifat) sambil berkata ini adalah tasybih (penyerupaan dengan makhluk). Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla telah menyebut hal ini tidak sekali dalam kitab-Nya (al-Qur’an) seperti Tangan dan Pendengaran dan Penglihatan akan tetapi golongan al-Jahmiyyah telah mentakwilkan ayat-ayat ini dan menafsirkannya kepada sesuatu yang berlainan daripada tafsiran ahli ilmu. Mereka (al-Jahmiyyah) berkata sesungguhnya Allah tidak mencipta (Nabi) Adam (‘alaihi salam) dengan Tangan-Nya. Mereka berkata maksud Tangan-Nya di sini adalah kekuatan-Nya...."

  8)Pendapat manakah yang menyebutkan Al-Aidi adalah jamak kepada Al-Yadd dalam firman-firman Allah?Mohon dapat dikongsikan di sini untuk rujukan saya yang dhaif ini..

  9)Berkata Imam Malik rh dalam Fiqhul Absath m/s 50 :
  وقال ( لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين , وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف , وهو قول أهل السنة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال : غضبه عقوبته ورضاه ثوباه , ونصفه كما وصف نفسه أحدٌ لم يلم ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد , حيٌّ قادر سميع بصير عالم , يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه) -
  [الفقه الأبسط ص56

  10)As-Shahrastani : Sesungguhnya imam-imam, malik, Syafie dan Ahmad berkata : Sesiapa yang menggerakkan tangannya ketika membaca firman Allah Ta'ala (ayat 75 surah mujadilah) dan mengisyaratkan jarinya ketika membaca riwayat "Hati manusia di antara jari-jari Allah"- Al-Hadis, wajib dipotong tangan dan jarinya. (Kitab milal wa nihal oleh As-Shahrastani di naqalkan daripada kitab syarah jauharatul tauhid bagi Imam Al-Bajuri mukasurat 166).

  perbincangan :

  bagi ana yg dhaif ini,apa yang ana pelajari adalah isu "menggerakkan" tangan..bukan isu mengertikan Yad dengan Tangan..memang ulama' salaf melarang menunjukkan,menggerakkan,mencontohkan "Al-Yad" dengan tangan manusia..sekiranya kami mengajar,Al-Yad adalah tangan,maka,kami sekadar mengatakan tangan itu tidak sama dengan makhluk tanpa kami tunjukkan kepada tangan2 kami..sekiranya mengulas ayat tentang mendengar,tidak pula kami memegang telinga kerana ianya dilarang para ulamak salaf..ketika mengulas mata,tidak kami tunjukkan kepada mata-mata kami..ketika memperkatakan tentang jari-jari,kami tidak menggerakkan2 jari kami..sekiranya kami melakukan sedemikian,maka,kami telah mentasybihkan sifat Allah dengan sifat manusia..

  Harmalah bin Yahya berkata: Aku mendengar Abdullah bin Wahb berkata, Aku mendengar Malik Bin Anas berkata: Sesiapa menyifatkan sesuatu daripada zat Allah, contohnya dia menyebut "Dan berkata Yahudi: Tangan ALlah terbelenggu" lalu dia menunjukkan ke arah tengkuknya; Ataupun dia membaca "Dan Dia Maha mendengar dan maha melihat" lalu menunjukkan kepada dua matanya, atau dua telinganya, atau menunjukkan kepada mana-mana anggota badannya, maka hendaklah dipotong anggota itu, kerana dia telah mentasybihkan Allah dengan dirinya..."

  maknanya di sini dia telah menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia kerana menunjukkan kepada anggota manusia..

  rujukan:
  - Al-Tamhid oleh Ibn Abdil Barr (wafat 463H) halaman: 3/285
  - Aqawil al-Thiqaat oleh Mar'ie Yusuf al Karmiy (wafat: 1032H) halaman: 140

  ini kerana sifat menggerakkan,menunjukkan,memegang,mengisyaratkan kepada anggota manusia adalah mentasybihkan Allah dengan sifat2 manusia..dan pergerakan2 ini adalah dilarang oleh salaf..

  sekadar berkongsi..

  ReplyDelete
 29. ustaz al-amin daud tidak dapat membeza antara :

  1)yad - يَدَ
  2)aidi- أيد
  3)yad yang ditambah dengan huruf "ba'" / ب .

  sebab itulah mereka mentahrif semua kalimah2 ini..

  Para mufassirin kebanyakannya bersetuju أيد adalah bermaksud "Kuasa" dan bukannya jamak kepada tangan sebagaimana keterangan yang telah kami bawakan di atas..bukannya "tangan-tangan"..kami tidak mengambil ayat2 yg mengandungi أيد kemudian menafsirkannya dengan tangan-tangan Allah..tidak timbul isu takwil atau tahrif di sini sebagaimana ada yg mengatakan ibnu kathir pun takwil ayat yg mengandungi kalimah أيد...maksud asalnya memang kekuatanالقوة/

  Ibnu Fairuz :
  آدَ يَئِيدُ أيْداً اشْتَدَّ، وقَوِيَ. والآدُ الصُّلْبُ، والقُوَّةُ كالأَيْدِ

  Ibnu Manzur : Kitab Lisanul Arab
  أيد الأَيْدُ والآدُ جميعاً القوة

  lihat..ibnu manzur tidak meletakkan perkataan "يَدَ" sebagai القُوَّةُ..ini dicontohkan dengan ayat :
  وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ
  maksudnya : Dan ingatlah hamba Kami,Daud yang mempunyai kekuatan...

  tentang يد pula,sekiranya ditambahkan dengan huruf "ba'",maka ianya menunjukkan ianya benar2 dilakukan oleh pelakunya oleh tangannya..sebagaimana ayat2 Al-Quran yang berbunyi :

  قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

  maksudnya : "Allah berkata: Wahai Iblis, apakah yang menghalangmu daripada sujud (hormat) kepada makhluk yang Aku cipta dengan dua tangan-Ku.."
  (surah As-Sod : 75)
  ...................

  mari kita soroti pula kata-kata para ulama muktabar yang kita iktirafi mereka dengan lautan ilmu yang melimpah..

  Imam Abu Hanifah berkata: Kitab Al-Fiqh Al-Akbar m/s 302..
  “Allah juga memiliki tangan, wajah dan diri seperti disebutkan sendiri oleh Allah dalam al-Qur’an. Maka apa yang disebutkan oleh Allah tentang wajah, tangan dan diri menunjukkan bahawa Allah mempunyai sifat yang tidak boleh direka-reka bentuknya. Dan juga tidak boleh disebutkan bahawa tangan Allah itu ertinya kekuasaan-Nya atau nikmat-Nya, kerana hal itu bererti meniadakan sifat-sifat Allah, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh ahli qadar dan golongan Mu’tazilah..."

  ReplyDelete
 30. ada golongan yang mengatakan Ibnu Kathir mentakwil ayat ini sedangkan ibnu kathir sedang memberi terjemahan tepat berkenaan dengan perkataan أَيْدٍ yang sememangnya bermaksud القُوَّةُ


  وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

  Maksudnya: "Dan langit Kami binakannya dengan kekuatan (Qudrat) dan Kami maha berkuasa meluaskannya "
  (Tafsir al-Qur'an al-Azim, 7/424,Ibnu Kathir)

  minta ust al-amin daud berikan komen..

  ReplyDelete
 31. Assalamu'alaikum,

  bahaya betul bila ada orang nak bawa fahaman mujassimah dalam blog ni.

  Bila baca hujjah my-ansorullah (jelas beliau ini pemuka salafi jadian melalui laman blognya) membaca manusia kepada berfikir tentang zat ALlah (na'uzubiLlah) sedangkan jelas-jelas dilarang untuk memikiran zat ALlah.

  Di dalam ayat ALlah ada ayat yang bererti : Dan buatlah perahu dengan Mata Kami dan Wahyu Kami (Surah Hud : 37)

  Adakah Nabi Nuh membuat perahu dengan mata ALlah? Na'uzubiLlah, patutlah kalimah bi a'yunina itu diserahkan sahaja kepada ALlah, atau ditakwilkan (dialihkan maknanya) kepada pengawasan. Agar manusia tidak berfikir mengenainya.

  p/s: Terfikir pula tentang agama hindu yang membuat patung 'tuhannya' dengan ada mata, tangan yang banyak dan sebagainya.

  Anda wahai my ansoruLlah - telah takwil kalimah mutasyabihah tersebut kepada bahasa melayu yang jelas menunjukkan kepada zat yang difahami oleh umat Islam di Malaysia ini.

  Jelas hujjah anda yang dibawa di atas bahawa salaf tidak pernah membicarakannya sehingga perlu menunjukkan bahkan membawa kepada terfikir tentang zat ALlah tetapi diserahkan sahaja takwilnya kepada ALlah. Tetapi apa yang anda lakukan sekarang ini wahai my-ansoruLlah? Nak kata ikut salaf? Macam bukan je..

  Lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Dahri dalam youtubenya :

  http://www.youtube.com/watch?v=FrHFDWMwWBQ

  Bukan tiada ulamak salaf yang mentakwil ayat mutasyabihat. Sebagai contoh : dalam ayat ALlah yang bererti : Tangan ALlah di atas tangan mereka (Al Fath:10)

  Ibnu Kaisan (tabi'ien) berkata : Kekuatan Allah dan pertolongan Allah di atas kekuatan dan pertolongan mereka (Lihat Tafsir Qurthubi juz XVI halaman 268).

  Contoh lain, Imam Bukhari telah mentakwilkan kalimah ad dahku yang pada bahasa bererti = ketawa dengan makna 'ar rahmah' - sila rujuk Al Asma' wa al sifat, m/s 470, Dar Ihya' al Turath al 'Arabi.

  Fath al bari bi syarh Sohih al Bukhari jilid 6, m/s 123-124, sohih Muslim bi syarh Imam al Nawawi jilid 15 m/s 32-33

  Lambat laun beginilah jadilah jika ikut cara my-ansoruLlah. Tapi kalau ikut betul cara ulamak salaf. Adalah selamat, mengikut ulamak khalaf - lebih bijaksana (bagi menjauhkan manusia memikirkan zat ALlah). WaLlahua'lam

  ReplyDelete
 32. Contoh-contoh manhaj tafwidh dan ta'wil para salafus soleh:

  -Tafwidh

  Contohnya seperti kata Abu Ubaid: “Jika ditanya kepada kami, tentang tafsirannya (ayat-ayat mutasyabihat), maka kami tidak menafsirkannya…” (Al-Asma’ wa As-Sifat karangan Imam Al-Baihaqi: 355)

  Imam Sufian bin Uyainah r.a. berkata: “Apa yang disifati oleh Allah s.w.t. tentang diriNya dalam kitabNya, maka bacaan perkataan tersebut (seperti yadd) ialah tafsirannya (maknanya, cukuplah dengan menyebut perkataan tersebut, maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t., tanpa perlu tahu makna sebenar dari sudut bahasa ataupun sebegainya- penulis). Tidak boleh seseorang menafsirkannya dengan Bahasa Arab (dengan mengisbatkan sifat tersebut dari sudut Bahasa Arab) ataupun menafsirkannya dengan bahasa Farsi (merujuk kepada menterjemahkan perkataan tersebut kepada bahasa asing, menurut maknanya dari sudut Bahasa Arab, seperti menterjemahkan perkataan Yadd Allah kepada tangan Allah)” (Al-Asma’ wa As-Sifat: 314).

  Begitu juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dari perkataan Ibn Suraij: “Tidak boleh menterjemahkan sifat-sifatNya (yang mutasyabihat tersebut) ke dalam bahasa selain daripada bahasa Arab”.

  Mengapa Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Ibn Suraij menegah seseorang menterjemahkan perkataan-perkataan mutasyabihat kepada bahasa lain selain daripada bahasa Arab, dengan maknanya dari sudut bahasa? Hal ini kerana, bagi mereka, perkataan itu tidak boleh difahami dengan makna zahirnya yang membawa makna yang tidak layak bagi Allah s.w.t. (makna-makna kejisiman).

  ReplyDelete
 33. Lihatlah, berapa ramai orang yang mengaku mengikut salafus soleh pada hari ini, sanggup menterjemahkan perkataan mutasyabihat ke dalam bahasa lain dengan makna zahirnya, seperti menterjemahkan perkataan yadd Allah dengan maksud tangan Allah. Ini bertentangan dengan saranan para Imam salafus soleh sendiri seperti Imam Sufyan dan Imam Ibn Suraij. Jelas mereka bercanggah dengan salafus soleh walaupun mengaku salafi!

  Imam Abu Sulaiman Al-Khitobi r.a. berkata: “Mutasyabihat itu, cukuplah sekadar beriman mengenai sifat tersebut, dan cukuplah dengan mengetahui lafaz yang terzahir. Adapun maknanya yang sebenar(batinnya), diserahkan kepada Allah s.w.t. semata-mata…” (Al-Asma’ wa As-Sifat: 454).

  Imam An-Nawawi r.a. berkata: “Mazhab jumhur ulama’ salaf dan sebahagian daripada golongan mutakallimin (ahli kalam dari kalangan Al-Asya’irah dan Al-Maturidiyah): bahawa mereka beriman bahawasanya sifat-sifat tersebut (mutasyabihat tersebut) itu benar bersesuaian dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah s.w.t.. Adapun zahirnya yang diketahui bersesuaian dengan sifat kita (iaitu, makna zahir perkataan tersebut dari sudut bahasa), bukanlah apa yang dimaksudkan (oleh Allah s.w.t.), dan mereka tidak memberikan ta’wilnya (makna lain bagi memalingkan perkataan tersebut dari maknanya dari sudut bahasa), di samping mempercayai akan kesucian Allah s.w.t. daripada sebarang sifat yang menyerupai sifat makhluk, dan suci dari pergerakan, perpindahan, dan segala sifat makhluk yang lain (yang hadis atau baharu).” (Syarah Sahih Muslim: 6/36)

  ReplyDelete
 34. Salafus Soleh dan Ta'wil


  Contoh seperti dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi r.a., dalam bab hadis nuzul (turunnya) Allah s.w.t.:

  “Pendapat kedua: Pendapat kebanyakkan golongan mutakallimin, dan sebahagian daripada kalangan salafus soleh- seperti Imam Malik dan Auza’i r.a.-yang mana mereka menta’wilkan ayat-ayat mutasyabihat dalam kondisi-kondisi tertentu: bahawa, ta’wil bagi nuzul (turunnya) Allah s.w.t. ada dua ta’wil. Salah satunya (ta’wil Imam Malik r.a.) ialah: turutnya rahmat Allah s.w.t. urusan dan para malaikatNya…” (Syarah Sahih Muslim 6/36-37)

  Imam Ad-Dhihak r.a. dan Abu Ubaidah r.a. menta’wilkan firman Allah s.w.t.: “Setiap benda akan musnah kecuali WajahNya”. Wajah Allah s.w.t. dalam ayat tersebut bermaksud: ZatNya. (Daf’u Syibahu At-Tasybih oleh Imam Ibn Jauzi: 31).

  Telah diriwayatkan secara ma’thur bahawa tafsiran sebahagian salafus soleh, terhadap ayat “Dia sentiasa bersama kamu di mana kamu berada” dengan makna, bersama makhluk dengan ilmuNya (bukan dengan zatNya).” (Fusulun fil Aqidah: 84).

  Dalam ayat “Dan langit itu Kami (Allah) dirikan dengan ayydin (tangan-tangan dalam Bahasa Melayu)…” Imam Ibn Abbas r.a. menta’wilkan aydin dengan makna kekuasaan. (Tafsir At-Tabari: 27/6)

  Dalam ayat berbunyi: “Telah datang Tuhanmu” (Al-Fajr: 22), Imam Ahmad bin Hanbal r.a. telah menta’wilkannya dengan makna: telah datang pahala (dari) Tuhanmu” (Al-Bidayah wa An-Nihayah: 10/328)

  Dalam hadis sahih Al-Bukhari di mana Rasulullah s.a.w. menyebut: “Yadhak Allah” (dalam bahasanya bermaksud: Allah telah ketawa), dan Imam Al-Bukhari menta’wilkannya dengan maksud: “Allah merahmati”. Beliau menta’wilkan ketawa dengan makna rahmat. (Fathul Bari 6/123-124)

  Imam Mujahid r.a. menta’wilkan perkataan “janbi” (dalam maksud bahasa bererti pada sisi) Allah s.w.t., dalam ayat surah Az-Zumar ayat 56, dengan maksud: perintah Allah s.w.t.. (Tafsir At-Tabari 24/13).

  - Salafus Soleh dan Tanzih (Menyucikan Allah s.w.t. daripada sifat baharu seperti bertempat)

  Saidina Ali k.r.w.j. berkata lagi: “Sesungguhnya Allah s.w.t. menciptakan Arasy, sebagai tanda kekuasaanNya, bukan sebagai tempat untuk Dia duduki” (Al-firaq bainal firaq: 333)


  Saidina Ali k.r.w.j. berkata lagi: “Sesiapa yang beranggapan bahawa, Tuhan kita mahdud (ada ruang lingkup tertentu atau ada had-had tertentu), bererti dia jahil tentang Tuhan Maha Pencipta lagi Tuhan yang disembah” (hilyatul Auliya’: 1/73)

  Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husein r.a. berkata: “Sesungguhnya, Engkaulah Allah, yang tidak bertempat” (Ittihaf Saadah Al-Muttaqin: 4/380)

  Imam Abu Hanifah r.a. berkata: “...Tidaklah ada sebarang jarak antara Allah s.w.t. dengan makhlukNya” (syarh Fiqh Akbar karangan Ali Al-Qari: 136-137)

  Imam As-Syafi’e r.a. berkata: “Allah s.w.t. wujud tidak bertempat. Dia menciptakan tempat, sedangkan Dia tetap dengan sifat-sifat keabadianNya, sepertimana sebelum Dia menciptakan makhluk. Tidak layak Allah s.w.t. berubah sifatNya atau zatNya.” (ittihaf saadah Al-Muttaqin: 2/24).

  Imam At-Tohawi (321H) berkata juga: “Maha Tinggi dan Suci Allah s.w.t. daripada sebarang had, sempadan, anggota, dan alat. Dia tidak tertakluk dalam mana-mana sudut yang enam (tidak bertempat).” (As-Siqaat: 1/1)

  Imam Ibn Hibban r.a. juga berkata: “Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak tertakluk kepada tempat dan masa” (Al-Ihsan fi tartib sahih Ibn Hibban: 4/8)

  ReplyDelete
 35. Ini perbezaan di antara salafussoleh dgn salafi wahabi..punca jadi masalah bila diterjemahkan ke dalam bahasa melayu.kalau kata yad tu yad kami tak tahu makna..ini tidak menjadi masalah..tapi bila yad tu tangan ini yang jadi masalah..

  ReplyDelete
 36. salam ustaz..

  saya nak tanya,bdasarkan komen ust yg atas ni,
  bmaksud ustaz boleh menerima pegangan salafussoleh,tp menolak salafi wahabi..


  begitukah?

  ReplyDelete
 37. Wa'alaikumussalam..

  Ya kami menerima kaedah tafwidh salafussoleh tapi kami menolak kaedah salafi wahabi yg menyamakan Allah Ta'ala dgn makhluk. Sweethelwa kena faham perbezaan di antara salafussoleh dgn salafi jadian yg menggunakan nama salaf utk menghalalkan pegangan sesat mereka.

  Tidak ada seorang pun daripada salaf dan khalaf drpd ahli sunnah wal jamaah yg menyamakan Allah Ta'ala dgn makhluk. Cuma perbezaannya dalam masalah ingin tafwidh atau takwil. Kedua2 kaedah ini diterima pakai di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah.

  ReplyDelete
 38. assalamu 'alaikum.
  betulkah mereka samakan sifat Allah dgn sifat makhluk? lebih baik saudara check betul2, jangan main tuduh2. tanya mereka "adakah kamu mengisbatkan jisim bagi Allah?".

  kerana yg menuduh ahli sunnah ni sbg musyabbihah selalunya ahli bid'ah dan golongan jahmiyyah.

  Ibn Abi Hatim Al-Razi (wafat 327H) di dlm kitabnya usul al-sunnah wa I’tiqad al-din meriwayatkan:

  Tanda–tanda ahli bid’ah adalah mengumpat ahlul ‘atsar. Tanda–tanda orang zindiq adalah mereka menyebut ahlul ‘atsar sebagai orang hasywiyah, karena ingin menghapuskan sunnah. Tanda–tanda kaum JAHMIYYAH adalah mereka menyebut ahlus sunnah sebagai kaum MUSYABBIHAH. Tanda–tanda kaum qadariyah adalah mereka menyebut ahlus sunnah sebagai kaum yang berpaham jabriyah. Tanda–tanda kaum murji’ah adalah mereka menyebut ahlus sunnah sebagai kaum mukhalifah (yang suka mempertentangkan) atau nuqshaniyah (yang suka mengurangi). Tanda–tanda kaum rafidhah adalah mereka menyebut ahlus sunnah sebagai kaum tsaniyah.  Pengarang kitab Akidah Al-Salaf Ashab Al-Hadeeth, Abu ‘Uthman As-Sobuni rahimahullah (wafat 449H) berkata:

  “Ciri-ciri ahli bid’ah adalah sangat jelas dan yang paling jelas adalah sikap mereka yang secara terang-terang memusuhi dan menghina Ahli Sunnah dan Ahli Athar serta menuduh mereka dengan tuduhan yang buruk seperti Al-Hasyawiyyah (orang yang mementingkan perkara remeh-temeh), Al-Jahalah (orang yang jahil) dan Al-MUSYABBIHAH(orang yang menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluk)”.

  As-Sobuni menambah lagi di bawah bab ciri-ciri ahli bid’ah:

  Ciri-ciri ahli bid’ah sangat jelas dan terang, yang paling menonjol diantaranya adalah: kebencian mereka kepada para pembawa riwayat hadits. mereka merendahkannya, dan menggelarinya dengan: penghafal catatan kaki, orang-orang dungu, orang-orang tekstual (zahiri) atau MUSYABBIHAH. Mereka meyakini adanya makna batin dari hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga mereka menafsirkan hanya dengan otak mereka yang telah dirosakkan oleh syaitan, hati nurani mereka teleh rosak… [Akidah Al-Salaf Ashab Al-Hadeeth]

  itu saja utk kali ini. saya ulangi, tanya mereka mcm mana akidah mereka, bukan dengar2 dari orang shj. nanti jadi isu kafir-mengkafir hanya dgn khabar angin, kan susah? wal 'iyaazubillah.

  sedikit perkongsian dari saudara kamu. wassalamu 'alaikum.

  ReplyDelete
 39. Wa'alaikumussalam..

  Enta tak perlu nak samakan ahlisunnah dengan jahmiyyah. Wahabi selalu bila dibongkarkan penyelewengan mereka, mereka kata orang ni syiah, jahmiyyah, ahbash dan sebagainya..siapa suka menuduh siapa? enta perlu check diri enta dulu dan nasihati kawan2 enta daripada menuduh umat Islam dengan mengatakan mereka melakukan bidaah sedangkan perkara tersebut termasuk di dalam persoalan khilafiyyah..

  Kalau enta kata wahabi tidak mengisbatkan jisim, maka biarkan yad dengan perkataan yad dan serahkan maknanya kepada Allah. tidak boleh diterjemahkan kepada tangan kerana ia akan menjisim Allah secara automatik wlpn enta kata tangan Allah tak serupa tangan makhluk. Tangan beruk tak sama dengan tangan manusia seperti hujjah dangkal kawan-kawan enta. Tangan beruk ke, tangan kerusi ke, semuanya itu menunjukkan jisim.

  Salafi yang sebenar mereka menyerahkan 100 peratus maknanya kepada Allah tanpa mengatakan yad itu tangan. bahkan mereka mengatakan mahasuci Allah daripada menyamai makhluk. Adapun perkataan mutasyabihah kami tidak tahu akan makna hakikatnya. Ini pegangan salaf yang sebenar.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kalau sebut Allah takde tangan pon akan menyamakan Allah dgn makhluk juga!...
   Banyak je makhluk Allah takde tangan pon!...
   Cth... Angin, batu, kerusi, kereta, seluar dll!...
   😀😀😀

   Delete
 40. saudara, kat atas itu bukan kalam saya, baca baik2 siapa yg cakap. itu imam2 ahli sunnah yg cakap.

  apa yg membuatkan saudara kata jika mengisbatkan yad hakiki bagi Allah, maka ia berjisim? adakah saudara cuba mengqiyaskan sifat Allah dgn sifat makhluk yg berjisim? fa subhaanallaahi 'amma yasifuun!

  adakah sayap malaikat yg dicipta daripada nur itu berjisim?

  kalau nak tengok pendapat salafussoleh, buka kitab2 mereka sendiri. cuba tengok al-sunnah oleh imam ahmad, al-radd 'ala al-zanaadiqah wal jahmiyyah oleh imam ahmad juga, al-sunnah oleh anak imam ahmad, kitab tauhid oleh ibn khuzaimah, at-tabsiir oleh ibn jarir al-tobari, buku2 al-sobuni dan ibn abi hatim spt yg saya naqal di atas, baru tahu akidah salafussoleh dan org2 yg mengikuti mereka mcm mana.

  ReplyDelete
 41. Skrg ni bukan masalah kenyataan ulama' tetapi masalah skrg ini kefahaman mereka terhadap kalam ulama' itu yang menjadikan tergelincirnya golongan yang mendakwa salaf. kefahaman itu berdasarkan manhaj ulama' ahli sunnah bukan manhaj wahabi.

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 43. sori, tak prasan member log in, terpakai profile dia.

  ust, kat mana yg salahnya kefahaman mereka? kalau nak kata tajsim, dah jawab kat atas tu, kalau nak kata tasybih mereka kata "laisa kamithlihi syai'".

  ust dah baca ke kitab2 imam2 yg mengikut manhaj salafussoleh? baca tulisan ulamak2 yg datang sebelum tahun 500 hijrah. itu lebih pure. kat atas tu sy dah bagi sikit list dia.

  ReplyDelete
 44. Assalamu'alaikum,

  Menarik jika ada kitab tu.. Kitab asalnya ke yang enta baca yasir? Atau dari cetakan je? Susah nak cari tulisan asal kan?

  ReplyDelete
 45. boleh order kat darussalam, atau mana2 kedai buku terkemuka.

  ReplyDelete
 46. saya nak lihat kitab yang asal, bukan kitab yang cetak baru tuan yasir. Terima kasih. Maklumlah jenayah ilmu tuh dah banyak. INikah pula bila berbicara tentang aqidah.

  ReplyDelete
 47. saudara, nak kitab asal pergi museum la cari manuskrip. kalau cetakan ada seleweng, buktikan penyelewengan. the burden of proof is on u.

  ReplyDelete
 48. Bila saya baca blog enta yasir, saya melihat ada usaha untuk menghukum sesat dan mengeluarkan majoriti umat Islam yang mengikut aliran asya'iroh dari ahlu sunnah wal jama'ah.

  pendapat enta sama macam hafiz firdaus sebagaimana yang ditulis dalam majalah I dahulu (maaf saya tak ingat bulan berapa).

  ReplyDelete
 49. Saya meminta manuskrip yang asalnya supaya dapat dilihat dan dinilai. Terima kasih.

  Jika tidak dapat mengadakannya takpelah.

  ReplyDelete
 50. saya ada gambar scan manuskrip asal utk beberapa buku seperti zamm al-kalam, dan al-fiqh al-akbar.. boleh search je kat tenet.

  ReplyDelete
 51. harap diberikan linknya, terima kasih.

  ReplyDelete
 52. Di sini saya jumpa mengenai perbahasan al fiqh al akbar. Amat menarik sekali perbahasannya :

  http://www.masud.co.uk/ISLAM/ust_abd/fiqh_al_akbar.htm

  ReplyDelete
 53. Kitab hadis Bukhari mereka pun dah nipis.kalau bukhari pun mereka boleh khianat bagaimana agaknya dengan kitab2 yang lain ya? Hadis Bukhari pun nak saring lagi tak tahula mereka ni lebih alim dari Bukhari gamaknya.

  Salahnya wahabi aka salafi jadian mengatakan yad dengan makna tangan seolah2 makna hakiki padahal ulama' telah sepakat ia ayat mutasyabihah.kalau dah yad makna tangan bukan ayat mutasyabihah lagi la.org pggl ayat muhkamah..

  Ulama' salafussoleh menyerahkan makna lafaz itu kepada Allah dengan sbnr2 penyerahan beserta menafikan Allah Ta'ala menyerupai makhluk dan mempunyai jawarih (anggota). Bukan macam wahabi spt Rasul Dahri. Siapa buat contoh lagi..

  Salafi pun macam2 aliran gak ek..kata bila kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah xdela nak ada aliran2 ni..Mazhab Asri lain..Mazhab Rasul Dahri lain..Mazhab Salafi mesir ni lain plk..macam2..dulu kata mazhab ni punca umat berpecah..tolak mazhab dan sbgnya..Allah akan tunjukkan jua kebenarannya nanti..wahabi akan terkubur tanpa nesan..

  ReplyDelete
 54. Ikut majoriti umat Islam lebih selamat..

  Terdapat banyak hadith sahih yang hampir mencapai darjat mutawattir maknawi yang memerintahkan kaum Muslimin agar menetapi jemaah dan tidak keluar darinya. (Mengikut majoriti umat Islam, para Ulamak)

  Hadith-hadith tersebut di antaranya:

  1. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radiyaLLahu 'anhu. Ia berkata, bahawa RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

  "Sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, semuanya berada dalam neraka kecuali satu iaitu Jemaah"

  Pengarang kitab az Zawa'id berkata: Sanad hadith tersebut adalah sahih dan para perawinya dapat dipercayai.

  2. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Umar bin Khatab radiyaLLahu 'anhu dari RasuluLLah sallaLLahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda yang bererti :

  "Kamu sekalian harus menetapi jemaah dan jangan sekali-kali (memisahkan diri), kerana sesungguhnya syaitan selalu bersama seorang dan dia menjauhi dari dua orang. Dan barangsiapa menginginkan pelataran syurga, hendaklah menetapi jemaah.

  Imam At Tirmidzi berkata, "Hadith ini hasan sahih dan gharib dari segi ini. Imam Ibnul Mubarak pun meriwayatkan hadith tersebut dari Muhammad bin Sauqah. Hadith ini diriwayatkan dari Umar al Khattab radiyaLLahu 'anhu dari RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam melalui beberapa riwayat.


  3. Sabda RasuluLlah yang bererti : "Umatku tidak akan bersepakat dalam perkara salah"
  (Riwayat at Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Daruqutni)

  4. Nabi bersabda (yang bererti ) : "Apa sahaja yang menurut pandangan orang Muslimin itu baik, maka ia juga baik di sisi ALlah. Dan apa-apa menurut pendapat orang Muslimin itu buruk, maka ia adalah buruk di sisi ALlah". (Riwayat al Bukhari)

  5. Hadith lain, RasuluLlah bersabda (yang bererti) : "Sesiapa yang mengasingkan atau memisahkan diri daripada Jemaah, ia mati seperti kematian orang jahiliyyah." (Riwayat Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan an Nasa'ie)

  Sumber rujukan :

  1. Dr Said Ramadhan al Buthi, Allaa Madzhabiyyatu Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Asy Syariiata al Islamiyyah, Bebas Mazhab Adalah Suatu Bid'ah Paling Merbahaya Yang Dapat Menghancurkan Syariat Islam, 2002, Pustaka Setia, Bandung

  2. Ustaz Abd Latif Muda, Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, Pengantar Usul Fiqh, Cetakan Pertama 1997, Pustaka Salam, Kuala Lumpur

  ------------------

  Salafi mengkafirkan satu dengan yang lain. Tuh yang lebih pening tuu.. Dr Aidh al Qarny (seorang salafi) dihukum sesat oleh laman web Salafi sendiri :

  Fatwa tentang kesesatan Aidl Al-Qarny
  Selasa, 10 Februari 2004 - 00:10:54 :: kategori Fatwa-Fatwa
  Penulis: Syaikh Fauzi bin Abdullah Al-Atsary
  .: :.
  Fadhilatus-Syaikh dari Bahrain, Syaikh Fauzi Al-Atsary (hafizhahullah)
  ditanya pertanyaan berikut:

  “Siapakah Aidl Al-Qarny dan apakah diperbolehkan mendengarkan kasetnya?”

  Syaikh menjawab:

  “Seseorang tidaklah seharusnya mendengarkan orang ini dan orang yang
  semacamnya. Dia ini dari Ahlul Bid’ah, Quthubiyyun dan dia adalah
  seorang Sufy. Pernyataan-pernyataannya bersesuaian dengan Sufiyyah.
  Dia menyeru kepada Quthubiyyah dan politik. Dia berbicara buruk
  tentang Ulama. Dia memiliki kaset rekaman di mana dia berkata bahwa
  Ulama tidak keluar dalam jihad, dan bahwasanya mereka tidak memberikan
  fatwa tentang jihad dan banyak kebohongan lainnya tentang Ulama. Maka
  tidak diperbolehkan mendengarkan kaset-kasetnya.”

  (Sumber: “Kaset Ushul Da’wah Salafiyyah” -30 July 2003, Copenhagen,
  Denmark
  [www.darulhadith.com, 29 08 2003]. Diterjemahkan tim salafy.or.id.
  Muroja’ah al ustadz Abu Hamzah)

  sumber : http://www.salafy.or.id/salafy.php?menu=detil&id_artikel=508

  Camane nak percaya pada mereka yang mengaku salafi nih.. dalam urusan aqidah mengkafirkan satu dengan yang lain. Bahkan ada yang mengkafirkan majoriti umat Islam dan yang mengikut mazhab.

  ReplyDelete
 55. psl al-fiqh al-akbar tu sy pun maklum, sbb tu takde hujah sy pakai kitab tu.

  dah jangan main tuduh org buang hadis sahih bukhari. kalau nk buang pun bnyk kitab syarah sahih bukhari bleh jadi bukti hadis2 asal yg ada dlm sahih itu. kalau nak buku hadis tebal lagi bukak yg syiah punye, qur'an dia pun lagi tebal. nak mcm tu ke?

  ***

  rujuk tafsir ibn kathir ayat 7 surah ali imran, ade cite cmne nak handle dg ayat mutasyabihat.

  ***

  kalau ada hadis tu tlg bawak datang, habis cerita.

  ***

  jamaah itu ialah ape yg sesuai dgn kebenaran, walaupun kamu seorang diri.

  ***

  mmg ade org yg melampaui, jgn lah ikut mereka, mudah shj. sufi melampau pun ada.

  ReplyDelete
 56. Bukankah sekarang anda sedang jadi pelampau yasir? Cuba anda belek kembali apa yang anda tuliskan dalam blog anda? Anda sedang cuba ingin memasukkan golongan asya'iroh kepada jahmiyah.

  Tahukah anda siapa ulamak asya'iroh?

  Antara Nama-nama Besar Ulama’ Al-Asya’irah

  Antara Ulama’-Ulama’ dalam Bidang Aqidah yang Bermazhab Al-Asya’irah

  Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari, pengarang kitab Al-Luma’ dan Maqolat Islamiyyin

  Imam Al-Baqillani (405H)

  Abu Ishaq Al-Isfarayini (418 H)

  Imam Ishaq As-Syirazi (476 H)

  Imam Al-Juwaini

  Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (478 H), pengarang kitab An-Nizomiyah

  Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali r.a. pengarang kitab Al-Iqtisod fi Al-I’tiqod (505 H)

  Imam Ibn ‘Asakir (576 H), pengarang kitab tabiyiin Kazb Al-Muftari

  Imam As-Syahristani (548 H)

  Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Asas At-Taqdis (606 H)

  Imam Al-Allamah Al-Amadi (631 H)

  Imam Al-Iji (756 H)

  Imam Sa’ad At-Taftazani (793 H) pengarang kitab syarh Al-Maqosid

  Imam As-Syarif Al-Jurjani (816 H)

  Imam Abu Mansur At-Tamimi

  Imam Nas Al-Maqdisi

  Imam Al-Farawi

  Imam Abu Al-Walid Al-Baji

  Imam Al-Bahili

  Imam Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam

  Imam HibbatulLah Al-Makki

  Imam Al-Baijuri

  ReplyDelete
 57. Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari

  Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.

  Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)

  Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz

  Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhith.

  Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi r.a., pengarang kitab tafsir mafatih Al-Ghaib

  Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-Sunnah.

  Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.

  Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.

  Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.

  Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.

  Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.

  Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.

  Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir

  Imam Az-Zarkasyi

  Imam Mutawalli As-Sya’rawi r.a.

  ReplyDelete
 58. Ulama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah

  Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.

  Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’

  Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak

  Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat

  Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof

  Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-Sifat.

  Imam Al-Khatib Al-Baghdadi

  Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim dan banyak lagi.

  Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah

  Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid

  Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib

  Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari

  Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib

  Imam Al-Hafiz Al-Abi, pensyarah sahih Muslim

  Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.

  Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.

  Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy

  Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..

  Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.

  Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.

  Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouquji

  Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..

  Sheikh Al-Musnid Muhammad Al-Hafiz At-Tijani.

  Sheikh Musnid Ad-Dunya, Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.

  Sheikh Al-Musnid Abbas Al-Maliki

  Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari

  Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa

  Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf

  Sheikh Ibn Khaldun

  Imam Ibn Athir r.a.

  Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad

  Sheikh Yusuf An-Nabhani r.a..

  Antara Ulama’-ulama’ Fiqh yang Bermazhab Al-Asy’ari

  Menurut Imam Tajuddin As-Subki, majoriti ulama’ mazhab As-Syafi’ie, Malikiyah, Hanafiyah dan Sebahagian ulama’ Hanabilah bermazhab Al-Asy’ari. Demikian diriwayatkan daripada Imam Izzuddin bin Abdil-Salam yang turut diakui oleh Imam Abu Amr ibn Hajib dan Jamaluddin Al-Husairi. (At-Tobaqot 3/365)

  Namun, kita senaraikan antara fuqaha’ yang kuat mempertahankan mazhab Al-Asy’ari ini iaitu:

  Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Al-Saif As-Saqil

  Imam Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansori r.a..

  Imam Ar-Rafi’ie As-Syafi’e

  Imam Ibn ‘Abidin

  Imam Ibn Hajib.

  Imam Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad r.a.

  Imam ‘Alauddin Al-Bukhari

  Imam Al-Baidhowi r.a.

  Imam Az-Zabidi r.a.

  Imam Al-Qorofi r.a.

  Mufti Makkah Sheikh Ahmad Zaini Dahlan As-Syafi’e

  Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari

  Imam Al-Qari’ Ibn Jazri

  Imam As-Syatibi r.a.

  Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari

  Sultan Salehuddin Al-Ayubi

  Sultan Muhammad Al-Fateh

  ReplyDelete
 59. jemaah itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun seorang diri? Anda maksudkan majoriti umat Islamkah? Adakah majoriti umat Islam bersepakat dalam melakukan kesesatan? Lihat kembali pada hadith tersebut yang disabdakan RasuluLlah. Dalam hal aqidah, dalam hal syariat. Ia sudah jelas.

  Takkanlah majoriti umat Islam yang mengikut mazhab, dan yang mengikut aliran asya'iroh itu pula bersepakat dalam kesesatan? Harap bukan ini jawapan anda, saudara yasir.

  ReplyDelete
 60. rujuk tafsir ibn kathir ayat 7 surah ali imran, ade cite cmne nak handle dg ayat mutasyabihat.

  -------------

  Firman Allah S.W.T.:

  وَجَاءَ رَبُّكَ

  “Telah datang Tuhan engkau” (Al-Fajr:22)

  Imam Ahmad ibn Hanbal r.a. telah mentakwilkan ayat di atas dengan makna: Telah datang pahala Tuhan Engkau. (Rujuk Ibn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, 10/328, Dar al-Fikr).

  ReplyDelete
 61. kami tak menghukum org asyairah sesuka hati. mempunyai bbrapa ciri2 asyairah dlm akidah tidak mesti menjadi seseorg tu asyairah.

  saudara senaraikan nama2 imam2 ni, dah baca buku mereka?
  kalau tak nak tgk al-ibanah, tgk maqolat islamiyyin, dan risalah ila ahl thaghr oleh abul hasan al-asyari.

  tgk buku al-i'tiqod olah al-baihaqi. tgk apa kata beliau ttg istiwa, dua mata dan dua tangan.

  lihat syarah aqidah at-tohawiyyah oleh Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam.

  tgk apa kata al-qurtubi ttg istiwa.

  tahu tak al-juwaini dan al-razi bertaubat drp ilmu kalam sblum mereka wafat? boleh buat kajian.

  banyak sheikh, baca dulu.. jgn main sebut je.

  ***

  sy dari tadi nk tgk hadis ust amin tu, tapi tak keluar2. takpe, esok sy check balik insyaAllah.

  wassalamu 'alaikum.

  ReplyDelete
 62. Bukan saya sebut tuan yasir, silalah semak dalam antara rujukan: Tabyiin Kizb Al-Muftari oleh Imam Ibn ‘Asakir, Marham Al-Ilal oleh Imam Al-Yafi’e, Tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra oleh Imam Tajuddin As-Subki, At-Tobaqot oleh Imam Al-Badr Husein Al-Ahdal dan sebagainya.

  Nak lagi best, bila anda balik ke Malaysia nanti, sebelum anda menyebarkan fahaman anda. Bolehlah berkenalan dengan ustaz mukhlis.

  http://mukhlis101.multiply.com

  ReplyDelete
 63. Mana satu golongan yang mengaku dirinya salafi nih yang betul ye?

  Jika nak ikut Salafi : Sheikh Soleh Fauzan (Di Malaysia nih ada penerbit buku yang rajin mengambil fatwa dari beliau seperti dari karangkraf sendiri. Beliau berfatwa :

  Fatwa Syaikh Sholih Fauzan tentang Manhaj
  Jumat, 11 Juni 2004 - 19:45:40 :: kategori Fatwa-Fatwa
  Penulis: Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan
  .: :.
  Fatwa tentang Manhaj
  Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan

  10. S: Apakah orang yang menamakan dirinya salafi dianggap hizbiyah?

  J: Menamakan diri dengan salafiyah jika secara hakiki tidak mengapa, tapi kalau hanya sekedar akuan semata, tidak boleh dilakukan..., tidak boleh menamakan diri salafiyah kalau tidak berada di atas manhaj salaf. Misalnya Asy'ariyah, mereka berkata: "Kami adalah ahlus sunnah wal jamaah", sebetulnya pernyataan ini tidak boleh diucapkan oleh mereka, karena yang mereka jalani bukanlah manhaj Ahlus sunnah wal jamaah demikian pula halnya firqah-firqah yang lainnya.

  BUKTINYA DI SINI : http://www.salafy.or.id/salafy.php?menu=detil&id_artikel=715

  ReplyDelete
 64. Sabda RasuluLlah :

  Ya ALlah!, Engkaulah yang Awal dan tidak ada sebelumMu sesuatupun. Engkau jualah yang Akhir dan tidak ada selepasMu sesuatupun. Engkaulah yang Zahir dan tidak ada di atasMu sesuatu pun. Engkaulah yang Batin dan tidak ada di bawahMu sesuatu pun. Tunaikanlah bagi kami hutang kami dan kayakanlah kami daripada kefaqiran (Diriwayatkan oleh Muslim, hadith no 2713).


  Al Hafiz Al Baihaqi di dalam al Asma' wa al Sifat m/s 400 : Sebahagian daripada sahabat kamu mengambil hadith ini sebagai dalil untuk menafikan ALlah itu bertempat. Sekiranya tidak ada bagi ALlah itu di atasNya sesuatu dan tidak juga ada dibawahNya sesuatupun, maka sudah tentulah ALlah itu tidak bertempat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 65. sheikh, terjemah baik2 sheikh... sy x nak kata awk tak ngaji arab. ni matan asal:

  اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ

  takde sebut bawah pun! jgn tipu org awam.

  ni yg penuh dgn sanad sekali:

  حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ». وَكَانَ يَرْوِى ذَلِكَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.

  saya tak jumpa al-baihaqi sebut mcm tu pada hadis ni dlm al-asma' wa al-sifat. tolong bawakan bahasa arabnya. semua org tahu al-baihaqi mengisbatkan sifat 'uluw utk Allah, dan bahawa Allah beristiwa atas arasy. baca al-i'tiqad tulisan beliau.

  ReplyDelete
 66. Salaam.... Maafkan sy kerana mencelah sdkt... Cuma nak kongsi sikit catatan

  perkataan yasir:

  "lihat syarah aqidah at-tohawiyyah oleh Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam"

  Betul ke Izz bin Abdil Salam yg tulis syarah aqidah tohawiyyah tu? Setahu sy, yg tulis tu Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi, bukan Imam Al-Izz bin Abd As-Salam...

  Kalau aqidah Sultan Ulama', Al-Izz bin Abdil Salam, jelas asya'irah lagi menafikan fahaman Tuhan bertempat(rujuk buku krgn beliau Hil Ar-Rumus m/s 42)

  Kalau memang Sultan Ulama' Al-Izz bi Abdil Salam ada tulis syarah aqidah tahawiyyah, sila beri rujukannya. Yg ada dalam pasaran (brdsrkan kejahilan sy le), yg ada syarah aqidah tahawiyyah Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi yg hidup lepas zaman Ibn Taimiyyah.

  Imam Al-Izz bin Abdil Salam As-Syafi'e berbeza dengan Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi yang syarah Aqidah Tohawiyyah. Aqidah mrk berdua pn berbeza.

  ReplyDelete
 67. Berkenaan dengan terjemahan hadith itu...antara lafaznya:


  وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ


  Maksudnya: "Engkau Maha Zahir yang tiada sesuatu di atasMu dan Engkau Maha Batin maka tiada di bawah-Mu (dunaKa) sesuatupun..."

  Lisan Arab menyebut dalam madah "Dun"

  دُونُ: نقيضُ فوقَ وهو تقصير عن الغاية، ويكون ظرفاً.

  Maksudnya: "Dun: berlawanan bagi fauq (atas) iaitu kurang dari sesuatu penghujung (paras/level) maka ia merujuk kepada zhorof (posisi/sudut/dll)"

  Maka, memang berdasarkan dari sudut bahasa, Dun juga mengandungi makna: "bawah"... (tahta/bawah) selain dengan makna غير (selain). Kalau terjemahkan dunaKa dalam hadith ini sebagai selainMu, maka maknanya, tiada sesuatupun "selain-Mu" wahai Allah... Ini menafikan kewujudan makhluk-makhluk selain daripada kewujudan Allah s.w.t.. Ini jelas tidak sampai kepada maksud.

  Lawan bagi atas adalah bawah. Jadi... Duna itu maknanya bawah brdsarkan beberapa petunjuk antaranya:-

  أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ

  Maksudnya: "Engkau Maha Awal maka tiada sesuatu sebelumMu dan Engkau Maha Akhir maka tiada sesuatu selepasMu..."

  Jadi, dalam ayat sebelum ini, Rasulullah s.a.w. menggunakan dua perkataan bertentangan untuk menunjukkan makna Al-Awwal dan Al-Akhir iaitu "sebelum" dan "selepas" dalam menafikan masa bagi Allah s.w.t..

  Begitu juga dalam ayat Al-Zahir dan Al-Batin, Rasulullah s.a.w. menggunakan lafaz menunjukkan tiada sesuatupun "atas" dan "bawah" Allah dalam menafikan tmpat bagi Allah s.w.t..

  Tahqiq hadith ini menurut Dr. Shuhaib dalam At-Tajsim fi Al-Fikr Al-Islami:-

  صحيح مسلم 4 /2084(2713) وهو في سنن الترمذي 5/518(3481) وسنن أبي داود 4/312(5051) وصحيح ابن حبان 3/246(966)

  Adapun berdasarkan hadith ini, Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam Al-Asma' wa As-Sifat pada m/s 315 [percetakan Al-Maktabah At-Taufiqiyyah] dengan sanad beliau daripada Abu Abdillah Al-Hafiz.

  Beliau juga menyebut riwayat yang sama sebagaimana dalam sahih Muslim

  حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ

  Beliau (Al-Baihaqi) mnyambung sanad Abu Sholeh kepada Abi Hurairah r.a. daripada Rasulullah s.a.w..

  Begitu juga diriwayatkan sebelum itu pada m/s 17 (Al-Asma' wa As-Sifat) dengan riwayat Imam Daud daripada Wahb daripada KHalid daripada Khalid daripada Suhail daripada Abi Shaleh daripada Saidina Abu Hurairah r.a. daripada Rasulullah s.a.w..

  ReplyDelete
 68. Perkataan Yasir: "semua org tahu al-baihaqi mengisbatkan sifat 'uluw utk Allah, dan bahawa Allah beristiwa atas arasy. baca al-i'tiqad tulisan beliau."

  Pertama: Apa aqidah Imam Al-Baihaqi berkenaan Allah s.w.t.?

  Imam Al-Baihaqi berkata:-

  والذي روي في ءاخر هذا الحديث اشارة الى نفي المكان عن الله تعالى وان العبد اينما كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء وانه الظاهر فيصح ادراكه بالادلة الباطن فلا يصح ادراكه في الكون في مكان ، واستدل بعض اصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم " انت الظاهر فليس فوقك شىء وانت الباطن فليس دونك شىء " ، واذا لم يكن فوقه شىء ولا دونه شىء لم يكن في مكان

  Ini diambil daripada naskhah Al-Asma' wa As-Sifat dengan tahqiq Sheikh 'Imad Haidar [2/144] Percetakan Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Lubnan

  Maksudnya: "Apa yang diriwayatkan di akhir hadith petunjuk kepada menafikan tempat daripada Allah s.w.t.. Ini menunjukkan bahawa hamba itu bagaimanapun dia, sentiasa antara dekat dengan jauh (di sisi Allah). Allah itu Maha Zahir yang dapat dicapai dengan dalil-dalil dan Maha Batin kerana tiada siapa boleh mendapatiNya wujud di mana-mana tempat. Sebahagian daripada sahabat kami mengambil hadith ini sebagai dalil untuk menafikan ALlah itu bertempat. Sekiranya tidak ada bagi Allah itu di atasNya sesuatu dan tidak juga ada dibawahNya sesuatupun, maka sudah tentulah ALlah itu tidak bertempat.

  Beliau berkata lagi: Imam Al-KHattabi berkata:

  وليس معنى قول المسلمين ان الله استوى على العرش هو انه مماس له –للعرش – او متمكن فيه او متحيز في جهة من جهاته

  Maksudnya: BUkan makna perkataan muslimin bahawasanya Allah istiwa atas Arasy bahawasanya Dia bersentuhan (dengan Arasy) atau bertempat padanya atau mengambil ruang pada mana-mana posisi daripadanya (Arasy). [2/139]

  Imam Al-Baihaqi sememangnya mengikut manhaj Al-Asya'irah dalam masalah mutasyabihat sebagaimana yang ditulis dalam manaqib2.

  Maka, menetapkan sifat "uluw" itu secara bahasanya ada dua makna:-

  1) Ketinggian dari sudut tempat
  2) Ketinggian dari sudut kedudukan/status/keagungan diri.

  Maka, disebabkan byk bukti [Al-Asma' wa As-Sifat: 2/139,144,153, 169 dll] di mana Imam Al-Baihaqi menafikan tempat bagi Allah s.w.t.. Maka, apa yang ditetapkan oleh beliau adalah ketinggian keagungan (status) Allah s.w.t...

  Demikianlah dulu sikit komen buat masa nie. Sy ni pn masih baru nak belajar. Maka, tunjuk ajar sangat diharapkan. Apa yg salah, maka maafkanlah.

  Wallahu a'lam...

  ReplyDelete
 69. AQIDAH IMAM SYAFEI TENTANG SIFAT-SIFAT ALLAH.

  Adalah sangat penting kita mengetahui ilmu yang kita ambil yang dikatakan berasal dari Imam Asy Syafie itu benar-benar berasal daripadanya dan bertepatan dengan sunnah Rasulullah saw. Sesungguhnya dalam bab aqidah ini sependapat imam-imam yang empat dan imam imam As-Sunnah lainnya di atas manhaj As-Sunnah kerana itulah mereka dipanggil imam Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Manakala yang bercanggah itu adalah, golongan Muktazilah, Qadariyah, Qadiani atau Ahmadiyah, Syiah, ahli Kalam dan lain lainnya ajaran yang bertentangan dengan kemurnian As-Sunnah.

  SIFAT KALAM ALLAH (berbicara / berkata-kata)

  Ini adalah di antara masalah terbesar yang menjadi perbahasan umat manusia yang mengaku dirinya Islam dan masalah ini telah menjadi satu masalah yang berlarutan sehingga kini. Ini disebabkan tafsiran di atas masalah ini didahulukan dengan akal atau pendapat yang kemudian disambung dengan bertaqlied tanpa mahu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul melainkan orang-orang yang bertaqlied ini hanya menerima apa yang dibawa oleh ulama yang mereka percayai tanpa mahu menerima keterangan yang dijelaskan berdasarkan As-Sunnah yang dibawa oleh ulama lainnya. Sifat Kalam Allah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah Wal-Jamaah adalah : Bahawasanya Allah Ta ‘ala itu memiliki sifat kalam, iaitu sifat yang berdiri pada-Nya dan tidak terpisah dari-Nya, yang tiada permulaan bagi sifat-Nya, Dia dengannya tiada penghabisan, Dia berkata dengannya sesuai dengan kehendak dan pilihan-Nya. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah :

  تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ..

  “Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengannya) dan sebahagiannya Allah meninggikan beberapa darjat. Dan Kami berikan kepada ‘Isa putera Maryam beberapa mujizat serta Kami perkuat dia dengan Ruh al-Qudus….”

  Q.S. Al-Baqarah ayat 253 [2:253]

  Dalam surah An-Nisaa’ ayat 164 [4:164] Allah berfirman :

  ...وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا

  “Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.”

  Dan dalam surah Al-A’raaf ayat 143 [7:143]

  وَلَمَّا جَآءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ..

  “Dan di kala Musa datang untuk (munajat) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa : ‘Ya Rabbku, nampakkanlah diri-Mu kepadaku agar aku dapat memandang kepada Engkau...”

  Dan ada banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat kalam bagi Allah seperti dalam surah Al-Qashash ayat 30 [28:30], An-Nahl ayat 40 [16:40], At-Taubah ayat 6 [9:6], semuanya membuktikan Allah itu berbicara dan wajib diimani Allah berbicara sesuai dengan kehendak-Nya, bila saja yang dikehendaki-Nya, dan adalah bicara (kalam) Allah itu dengan selayak bagi-Nya sebagai Rabb. Tidak ada takwil bagi sifat Kalam Allah dan tidak ada sebarang bandingan/persamaan dengan makhluk ciptaan-Nya.

  ReplyDelete
 70. Kita lihat pula dalil Kalam Allah dari sudut hadits Rasulullah saw., antaranya adalah:

  1. Hadits Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw., beliau berkata :

  احْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسَى فَقَالَ لَهُ مُوْسَى: يَا آدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوْسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةُ بِيَدِهِ اَتَلُوْمُنِيْ عَلَى اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِيْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ص: فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَى ثَلاَثًا

  “Telah terjadi perdebatan antara Adam dan Musa. Musa berkata kepada Adam : ‘Hai Adam ! Engkau adalah bapa kami, engkau telah mengecewakan kami dan menjadikan kami keluar dari syurga.’ Berkatalah kepadanya Adam : ‘Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya dan menuliskan At-Taurat untukmu dengan tangan-Nya, adakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah ditakdirkan Allah untukku sejak empat puluh tahun sebelum Dia menciptakanku.’ Bersabda Nabi saw: Maka Adam pun dapat mengalahkan Musa, sampai tiga kali.” H.R. oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini Muttafaq ‘alaih, telah di keluarkan oleh Bukhari dalam kitab at-Tauhid (6/2730) dan Muslim di kitab al-Qadar bab berselisihnya Adam dan Musa (4/2042).

  Kita lihat hadits seterusnya dari Abu Said al-Khudri, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda :

  يَقُوْلُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِيْ بِصَوْتٍ اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتَكَ بَعَثًا اِلَى النَّارِ

  “Allah berseru : ‘Hai Adam !’ Maka Adam menjawab : ‘LABBAIKA WA SA’DAIKA.’ Lalu di seru dengan suatu suara, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada mu supaya engkau keluarkan dari keturunanmu rombongan ke neraka.” H.R. Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab at-Tauhid bab firman Allah bermaksud (“Tidaklah bermanfaat syafaat seseorang di sisi-Nya.”Q.S.Saba’ ayat 23 [34:23]) 6/2720.

  Dan dari ‘Adi bin Hatim r.a., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda :

  مَا مِنْكُمْ اِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تُرْجُمَانِ

  “Tidak seorang pun dari kamu kecuali kelak akan diajak bicara oleh Allah, di mana tidak ada antara dirinya dan Rabbnya itu juru bahasa.” H.R. Al-Bukhari dalam kitab at-Tauhid (6/2729) dan Muslim (3/703)

  ReplyDelete
 71. IMAM SYAFIE PEJUANG AQIDAH YANG SEBENAR

  Imam Asy-Syafie dalam perjuangannya menegakkan kebenaran aqidah menurut As-Sunnah pernah berdebat dengan orang yang menentang sifat kalam itu sebagai sifat Allah dan mereka mentakwilkannya (mengubah makna perkataan asal kepada makna lainnya) menurut fikiran di mana mereka juga menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Di dalam kitab Al-Manaqib (18/86) telah dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi melalui sanad yang sampai kepada kepada Abu Syu‘aib al Mishri, ia berkata : “Aku berkunjung kepada Muhammad bin Idris (Asy-Syafie) di rumahnya, sedang di sana ada Yusuf bin ‘Amr bin Yazid dan Abdullah bin al Hakam. Kemudian datanglah kepada mereka Hafsh al-Fard seorang tokoh ahli kalam (golongan yang mendahulukan akal dalam beragama) dan sering berdebat, ia berkata kepada Yusuf : ‘Apakah yang engkau katakan tentang Al-Quran ?’ Yusuf menjawab : ‘Kalam Allah, dan aku tidak mempunyai pendapat lain selain ini !’ Lalu semua yang ada di situ melimpahkan (menumpukan) kepada Asy-Syafie. Lantas menghadaplah Hafsh ke arah Asy-Syafie dan mengatakan : ‘Mereka semua melimpahkannya (menumpukannya) kepadamu.’ Asy-Syafie berkata kepadanya : ‘Jauhi masalah ini olehmu.’ Tetapi ternyata Hafsh tetap mendesak, maka berkatalah Asy-Syafie kepadanya : ‘Apakah yang kamu katakan tentang Al-Quran ?’ Jawabnya, aku katakan :‘Sesungguhnya ia adalah makhluk !’ Asy-Syafie bertanya : ‘Dari mana (dalil) kamu katakan itu ?’ Tetap saja Hafsh mengemukakan hujahnya kepada Asy Syafie bahawa Al-Quran itu makhluk, demikian pula halnya dengan Asy Syafie yang tetap menolak hujah (Hafsh) dan tetap menyatakan, bahawa Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk, hingga akhirnya Asy-Syafie mengkafirkannya….”

  Dan dalam Al-Asma’ wa ash-Sifat karya Al-Baihaqi (322-323) –Ar-Rabi’ berkata : ‘Dikala Asy-Syafie berbicara kepadanya, Hafsh berkata : ‘Al-Quran itu makhluk!’ Asy-Syafie menegaskan : ‘Engkau telah menjadi kafir terhadap Allah Yang Maha Agung.”

  Alasan Imam Asy-Syafie dalam bab ini adalah dari firman Allah yang berbunyi :

  وَاِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ

  “Dan jika seorang di antara orang orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian hantarkan ia ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu di sebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.” Q.S. At-Taubah ayat 6 [9:6]

  Di satu masa Imam Asy-Syafie bertanya kepada seorang penduduk Kufah : “Hai orang orang Kufah, kalian telah terlalu jauh terlibat dalam perkara besar. Jika kalian mengakui bahawa Allah telah ada sebelum segala sesuatu dan telah ada kalam-Nya, maka dari mana kalian berpendapat bahawa kalam itu Allah ? Atau selain Allah ? atau bukan Allah ? Maka orang itu terdiam lalu beredar.” Al-Manaqih karya Al-Baihaqi (1/408)

  Maksud perkataan Imam Asy-Syafie di atas adalah, orang yang mengakui bahawa kalam Allah termasuk salah satu di antara sifat sifat-Nya, bahawa tiada permulaan baginya seperti juga zat-Nya, juga mengakui bahawa Al-Quran itu kalam Allah, maka wajib baginya mengaku Al-Quran itu bukan makhluk dan wajib baginya menjauhi segala bentuk takwil akal fikiran yang tidak terpimpin menurut syariat tetapi adalah syubhat yang disusupkan oleh syaitan untuk mengelirukan manusia ke jalan kesesatan.

  ReplyDelete
 72. Demikianlah tegasnya Imam Asy-Syafie di dalam mempertahankan hujah aqidah yang benar iaitu aqidah menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Demikan jugalah pendirian dari sekian ulama ulama lainnya yang berpegang dengan As-Sunnah. Telah di jelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya tentang firman Allah Ta ‘ala :

  وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ اِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ

  “Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata : ‘Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu ? Mereka menjawab : (perkataan) yang benar, dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

  Q.S. Saba’ ayat 23 [34:23]

  Imam Al-Bukhari menjelaskan : ‘Dan tidak dikatakan, apa yang telah diciptakan oleh Rabb kamu’ - rujuk Al-Bukhari (6/2719). Maksudnya tidaklah kita mentakwil dengan akal fikiran apa yang telah dijelaskan oleh Allah, hendaklah kita menerima dengan tunduk atas apa yang dijelaskan oleh Allah bahawa kalam Allah itu adalah sifatnya, bukan makhluk.

  Demikianlah di dalam kita memahami secara jelas penyampaian seorang ulama hendaklah kita merujuk kepada keterangan yang disampaikan olehnya. Terdapat di zaman kita sekarang ini orang yang menolak Al-Quran itu sebagai kalam Allah dan mengatakan ianya adalah makhluk. Mereka beralasan akal fikiran yang pada mereka ini adalah logik. Bagi golongan ini, di dalam pemahaman mereka hanya yang ada di alam ini dua urusan iaitu Khaliq (Pencipta) dan makhluk, maka di bahagian manakah akan di masukkan Al-Quran itu ? Apakah jika Al-Quran itu kalam Allah ianya juga Allah ?

  Maka kita yang berpegang dengan manhaj As-Sunnah menjawab : Al-Quran itu adalah kalam Allah, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan itulah yang telah diterangkan dari hadits Rasulullah saw. Al-Quran itu bukan Rabb dan bukan makhluk tetapi kalam Allah dan adalah sifat Allah, serta wajib kita beriman kepada sifat sifat yang dijelaskan oleh-Nya di dalam Al-Quran, jika tidak !, bermakna kita tidak beriman kepada kitabnya. Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Al-I’tiqad (108) ia menjelaskan : “Asy-Syafie rahimahullah pun telah menyebutkan keterangan yang menunjukkan, bahawa apa yang kita baca di dalam Al-Quran dan kita dengar melalui telinga kita, kita tulis di dalam mushaf-mushaf kita, itu di namakan kalam Allah dan Allah telah berbicara dengannya kepada hamba hamba-Nya melalui pengutusan Rasul-Nya saw.”

  Penjelasan Imam Asy-Syafie ini adalah bermaksud, apabila seorang itu membaca ‘Bismillahi’, di ucapkan kata ‘Allah’ selepas ‘Bismi’, dan di ikuti dengan lain lain huruf, semua itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Manakala suara suara kita yang membacanya atau kertas Mushhaf, kulit dan tinta (dakwat) tulisan itu semuanya adalah makhluk tetapi apa apa yang disusun dari huruf, yang dituturkan, yang ditulis, yang dihafal dari Al-Quran itu adalah kalam Allah yang disampaikan oleh utusan-Nya, Muhammad saw.

  ReplyDelete
 73. saudara syarqowi,
  terima kasih kerana membetulkan ttg pengarang syarah aqidah at-tohawiyyah.

  pertama.

  ya, mmg benar al-baihaqi terpengaruh dgn pandangan2 asyairah. tetapi beliau dan imam2 asyairah yg awal spt al-baqilani, al-bahili, abu hasan al-mahdi, dan lain2 (terutama yg dtg sebelum al-juwaini) mengisbatkan sifat2 khabariyyah yg ada dlm qur'an dan hadis2 mutawatir. masalah mereka hanya pada sifat2 yg dtg hanya dlm hadis ahad walaupun hadis itu sahih.

  yg jadi masalahnya sekarang ialah golongan2 asyairah yg dtg kemudian, setelah ilmu kalam bertambah parah.

  kedua,

  tentang tempat (makaan). ini memerlukan perbahasan. bergantung mcm mana anda fahami makaan itu. nnt kita bincang lagi.


  ketiga,

  pasal hadis muslim tu, nnt sy reply insyaAllah.

  yg lain2 tu, nnt saya reply balik insyaAllah. maafkan saya, tak boleh nak bincang sekarang, saya sibuk nak exam.

  ps: apa kata bukak buku ulamak2 ahli sunnah yg lebih awal, sebelum berkembangnya mazhab asya'irah. tengok mcm mana.

  wassalamu 'alaikum.

  ReplyDelete
 74. SARANAN ana...
  jgn perbesarkan isu2 yang mcm ni yang bakl membawa kepada perpecahan..kite kembali kepada al quran dan assunnah dan ulama' yang berpegang kepada manhaj yang sebenar...kite jgn cube memperbesarkan isu2 yang telah jelas ulama2 telah menjelaskanya...
  jgn cube pandai2 dan buat tafsiran otak sendiri tanpa berpandukan al quran dan sunnah...

  salam

  ReplyDelete
 75. Saranan enta tidak kena pada tempatnya..ana menyarankan enta menasihati tok guru enta tuh..ana dah tengok blog enta..

  siapa mula membesarkan isu?siapa yang memecahkan belahkan umat Islam sekarang? lucu..wahabi yang duk ungkit masalah khilafiyyah sampai berlaku perpecahan di Perlis, duk sesatkan masyarakat awam dengan perkara khilafiyyah.kita pulak yang dituduh membesarkan isu ini.

  Ana tidak akan menulis masalah ini jika wahabi tidak mulakan. Tujuan ana menulis untuk menjelaskan keraguan yang dimulakan dan diapi2kan oleh golongan wahabi..tiba2 enta menyarankan ana supaya tdk membesar2kan..

  Jika kalian diam, kami akan diam.tapi selagi kalian duk meragukan umat Islam, kami akan bangkit menentang penyelewengan yang kalian lakukan..

  ReplyDelete
 76. ish2..lucu2..isu ni kat blog enta..bukan kat blog ana...jd enta yang timbulkan...
  perlis tu perlis punyer pasal arrr...
  ana johor..hahaha...
  opsss bukan tempat buat lawak..sorie
  jgn marah bro..ana cume beri pandangan imam syafie yang kat atas td...hehhe..
  kalo enta tak terima cara imam syafie pasal mutasyabihat ni ana tak ley buat apa arrrr...
  paling last pun orang mcm anta ni last cite wahabi..
  wahabi
  wahabi
  wahabi.. tu jek yang korang tahu..
  padahal kite tak gune pendapat bizz bas, syeh usaimin, albani, muham abdul wahab, ibnu taimiyyah pun dalam bg hujjah...
  bila tak sama ngan korang walaupun dalam mazhab syafie sekali pun korang tetap ckp wahabi..kesian wahabi
  wahabi
  wahabi
  wahabi
  bila cara tak sama enta tak
  wahabi
  wahabi
  wahabi
  letih2...len kali ckp atas hujjah..bukan RASE BENCI KAT SATU PUAK..
  ana ajar eaa..siapa pun dier wahabi ker, syiah ker, rafidah ker, sapa pun arr.. kalo dier ckp betol..kalo tak kite tolak..
  JGN TOLAK DGN MELIHAT PADA PAHAMAN YANG DIER PEGANG..lihat hujjah yang di kemukakan

  ReplyDelete
 77. Bukan Wahabi yang ungkit, bukan wahabi yg besar2kan.

  Dr Mohd Asri Zainul Abidin pernah ckp dlm 1 kuliah beliau,
  ajaran yg beliau bawak tu takde kaitan ngan Muhammad Bin Wahab.
  Kalo Muhammad Wahab tak wujud pun, beliau ttp akan ajak org kembali kpd islam yg sebenar, islam yg Nabi ajar.

  Masalah skang ni, enta that, eh silap, enta amin daud.

  Org ajak kembali kpd sunnah yg asal, enta tolak, enta kate wahabi.
  Org nak betulkan salah faham enta, enta kate wahabi mengelirukan umat islam.

  Skang ni, ustaz2 azhar mcm enta yg bermasalah.
  Ana mohon simple je amin daud,
  ustaz hairul nizam gtau ana,
  die da start bukak kitab2 syeikh utsaimin dan syeikh2 salafi yg laen, dalam usaha die nak kenal salafi.

  Ana harap, enta bleh contohi die dlm nak kenal salafi.
  Tanak ikut pun takpela.
  Tp berhentila buat fitnah kt org2 yg nak pejuangkan sunnah ni.

  Kalo enta nak jadi pendakwah bebas,
  ana bagi ikon2 contoh yg bagus,
  Ustaz Zaharuddin, Ustaz Mazlee Malik pun ok gak la, Ustaz Hasrizal (saiful islam)..

  Kalo enta nak maen politik,
  dalam PAS, cube enta try rapat dgn ustaz abu bakar chik, Tok Guru Nik Aziz pun ok gak, Nik Abduh ke, Tok guru Hadi Awang pun ok, Ustaz Kholil (anak ustaz Hadi) pun bleh tahan...

  Mereka2 ni takde masalah sgt pon dgn wahabi, dgn gerakan sunnah.
  Mereka takde dinding yg mhalang utk mereka phm salafi.
  Mereka tak plak label salafi = wahabi.
  Tp mereka kate sunnah.
  Cume UZAR ade la label, salafi ni ade yg syadid ade yg wasatiyah.
  Mmg ade, contoh yg syadid, Ustaz Rasul Dahri.

  Ana harap sgt2, enta bleh kaji due2 belah pihak, pastu baru buat keputusan, baru tulis post.
  Kalo ape yg enta tulis tu fitnah, salah ttg salafi, enta da fitnah salafi, pastu budak2 Tib yg bace blog enta pegi sebarkan kt org laen plak.. Cube enta renungkan, ape hukum enta buat fitnah camtu? Banyak tak dosa yg enta tanggung?

  Dala. Ana nak exam. Mtk maaf sumer.

  ReplyDelete
 78. Toksah la gunakan nama Tok Guru Nik Aziz. Selawat Tafrijiyyah dan nariyyah yang diamalkan oleh tok guru pun dikata wahhabi salafi sebagai syirik.

  Tok Guru pun bertawassul (wahhabi salafi hukum sesat pada bertawassul).

  Dr Asri? Silalah nak gunakan kalam dia, tapi jangan ikut perkataannya yang memfitnah mufti-mufti di Malaysia, melekehkan guru pondok, dan kata kesatnya pada ahlu bait. (yang ini bohemian boleh jawab kot?) Nak bukti saya boleh tunjukkan.

  Jangan salah pilih role model.

  ReplyDelete
 79. salam ziarah,wah ni dah main2 nama tok guru plak dah ni..

  orang skang nk bersatu tegak islam,ikut sunnah rasulullah,ada plak puak2 depa nk berpecah dek kerana salah faham yg sedikit ni plak!

  ustaz al amin,jgn tunduk pada depa ni semua,selagi ada kesalahan,kita tegur cara yg baik,soal depa nk buat benda lain tu biarlah depa.

  ReplyDelete
 80. Isu perselisihan ini memang begitu. Suatu ketika dhlu, muktazilah dan syiah mnjadi antara golongan sesat dlm masyarakat Islam lalu para ulama' Ahli Sunnah terus memberi penjelasan.

  Pertembungan antara ahli sunnah dgn golongan sesat mmg sentiasa akn berlaku. Ahli Sunnah beri penjelasan, mrk tolak balik. Apa yg penting, terus beri penjelasan. Itu sahaja.

  Kalau baca sejarah pn, golongan syiah bertentangan dgn ahli sunnah sejak sekian lama dn mrk menulis byk buku2 menolak ahli sunnah dan terus menegakkan fahaman mereka. Siap pakai Al-Qur'an dan Hadith lagi (walaupun dgn riwayat mrk). Kalau nk ikut siapa "mengaku rujuk Al-Qur'an dan As-Sunnah", semua org mengaku. Syiah dan muktazilah bela fahaman mrk pn nukil hujah2 dr Al-Qur'an dan As-Sunnah brdasarkan kefahaman mrk yg salah.

  Tapi, para ulama' Sunnah terus saja memberi penjelasan. Begitu juga dengan kemunculan firqah-firqah lain yang baru hanya mengulangi pertembungan itu. Kalau kebenaran itu berdasarkan "dakwaan", semua orang yng mendakwa ikut Sunnah adalah benar, termasuklah mrk yg mmperjuangkan mut'ah kerana mendakwa ianya "sunnah". Begitulah seterusnya.

  Isu siapa betul siapa salah itu hanya bawa kepada perdebatan. Apa yg penting, terus beri penerangan. Mereka yg diberi kefahaman oleh Allah dan dibantu oleh Allah dgn hidayahNya akan melihat kebenaran tersebut, insya Allah.

  Teruskan usaha untuk beri penerangan.

  ReplyDelete
 81. Salam,

  Sempat juga menbaca beberapa komen di sini. Kepada pemberi komen yg bercanggah dengn pendapat Ust Amin,tdak mengapa.Sabar itu lebih utama.Allah Maha Mengetahui siapa yg lebih benar.Saya bawakan kata2 imam mazhab yg boleh di ambil sebagai alat dakwah yg baik:

  Imam Malik pernah di tanya oleh seseorang.Wahai Abi abdullah,jika seseorang itu alim dalam ilmu sunnah,adakah boleh dia memperdebatkannya? Kata Imam Malik: Tidak!, sampaikan saja,jka ia menerima,itulah harapan,tetapi jka ia menolak,serahkan pada Allah taala.Hidayah adalah hak milik Tuhan,apa yg kita mampu hanyalah menyampaikannya sahaja.

  Kata Imam Hanbali:
  Samapaikanlah sunnah,dan janganlah memprdebatkannya.

  Renung2kan..

  * Ust Amin ni bila ye balik Malaysia? Bila dah habis nnt boleh email ana. Ana nak jemput enta untuk ber'FCD'(FRIENDLY CRITICAL DISCUSSION).Moderatornya Xifu Nasir. Itupun kalau ust beranila.Tapi saya yakin,Ust adalah lelaki sejati yg berani,lagi2 dalam menegakkan yg hak,kan2..Sambil2 tu boleh kenal2...

  Nasihat kepada semua yg mengomen:
  Janganlah terlalu emosi.Buat releks je,Allah akan meninggikan yg hak dan menghapuskan yg batil satu hari nnt.Tugas kita sampaikan(bil haq + bil hilkmah) dan jangan suka melabel2 dan menuduh tanpa bukti zahir yg kukuh.

  Wassalam.

  ReplyDelete
 82. betul tu...

  sy stuju kiranya "istilah jgn suka melebel" diguna secara meluas. Antaranya adalah, tidak perlulah melebelkan org lain tidak ikut salaf dgn mengatakan kita sahaja yg ikut salaf.

  Tidak perlulah "melebelkan" org lain "bid'ah" dan kita sahaja yg ikut "sunnah. Begitulah seharusnya isu lebel-melebel ini dipandang meluas. Kalau orang x melebel sesuatu pihak "tidak salafi atau "buat bid'ah (dlm erti kata bid'ah dholalah), tidak timbul juga penerangan-penerangan yg akhirnya dianggap "melebelkan". Padahal, bila kita lihat diri kita, baru kita nampak puncanya.

  Iaitu, seolah-olah kita sahaja yg faham salaf, sedangkn org lain yg x ikut kefahaman kita tidak faham salaf. Kalau "dakwaan" begitu sahaja dimainkan, akhirnya terus sahaja berlakunya "debat" dan sebagainya.

  Semoga Allah s.w.t. memberi hidayah kepada kita semua...

  Amiin...

  ReplyDelete
 83. dan tidak perlula melabel kami bdak2 tib yg blajar medic, tp luangkan mase utk blajar ngan syeikh2 sunnah kt Alex ni, luangkan mase utk kenal gerakan sunnah yg dilabel wahabi ni,
  tak payahla label kami mujtahid jadian.

  Jgn sampai Allah gantikan keje dakwah ni kt kaum lain, ustaz2 azhar pegi mane? duk menegakkan bid'ah, duk buat fitnah ttg wahabi.

  Bertaqwalah kpd Allah dan hari kiamat.
  Kami da seru kamu kembali,
  tanak jgk, ikutla.

  Semoga najah sume, insyaAllah.
  Doakan ana mudah exam.

  ReplyDelete
 84. Bohemian, berapa ramai budak medic yang mengikut seperti anda? Adakah semuanya sekali? Bila pula anda menjadi mujtahid Bohemian?

  Maaf jika salah silap faham dari tulisan saudara : tak payahla label kami mujtahid jadian.

  Agaknya anda marah pulak tak jika orang mengatakan : Mana bohemian dan rakan-rakannya yang sefahaman dengan wahhabi salafi? Mereka nih belajar perubatan dan sibuk menghukum bid'ah sesat kepada umat Islam, ulamak dan jemaah Islam yang lain tanpa hak.

  Jomlah kita semua bertaqwa kepada ALlah, tak perlu nak menyangka diri dah boleh masuk syurga, sedangkan yang menentukan syurga dan neraka itu hak ALlah.

  ReplyDelete
 85. Nak ikut camane? Mana ada dakwah salaf menghukum sesat sesuka hati? Orang makin jauh dan tak suka wahhabi salafi kerana apa? Jomlah muhasabah diri sama.

  Dalam hadith yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam al Mu'jam al Kabir jilid 8 halaman 152 dari Abi Darda', Abi Umamah, Watsilah bin al Asqa' dan Anas bin Malik, RasuluLLah sallaLlahu 'alaihi wasallam menjelaskan golongan yang selamat sebenarnya adalah tidak mengkafirkan ahli kiblat iaitu sabdanya yang bererti :

  Tinggalkan perbantahan kerana sesunguhnya Bani Isra'il telah berpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, semuanya sesat kecuali as Sawadul A'zhom. Para sahabat bertanya : Wahai RasuluLlah siapakah sawadhul a'zhom itu? Nabi menjawab : mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, tidak berbantah-bantah dalam agama ALlah dan tidak mengkafirkan salah seorang di antara ahli tauhid sebab dosa yang sudah diampuni oleh ALlah. Kemudian Nabi bersabda : Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing. Para sahabat bertanya : Wahai RasuluLlah siapakah orang-orang asing itu? Nabi menjawab : Mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dikala orang-orang berbuat kerosakan, tidak berbantah-bantahan dalam agama ALlah dan tidak mengkafirkan salah seorang di antara ahli Tauhid dengan sebab dosa yang telah dia lakukan.  Dengan demikian maka apabila kita melihat seorang Muslim mengkafirkan Muslim yang lain lantaran dia tidak sefahaman dengannya dalam hal dakwah dan seruan-seruannya maka kita mengingatkannya akan bahaya takfir (pengkafiran) yang boleh menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kekafiran itu sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh RasuluLLah sallaLlahu 'alaihi wasallam dalam hadith beliau yang terdapat dalam Sahih Bukhari no 5752 yang bererti :

  "Barangsiapa mengatakan kepada saudaranya dengan Wahai Kafir, maka kekafiran itu kembali kepada salah satunya "  Begitulah juga sesiapa yang menuduh seorang Muslim dengan tuduhan syirik maka orang yang menuduh itu sendiri akan jatuh ke dalam kesyirikan tersebut sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadith dari Huzaifah bin Yaman di mana RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :


  Sesungguhnya perkara yang aku khuatirkan ke atas kamu semua adalah seseorang yang telah membaca al Quran sehingga apabila telah nampak kepandaiannya dalam al Quran dan dia telah menjadi pendokong Islam, tiba-tiba sahaja dia merubahnya kepada sesuatu yang dikehendaki oleh ALlah, maka iapun terlepas dari al Quran dan melemparkannya ke belakang serta mengancam tetangganya dengan pedang sambil melemparinya dengan tuduhan syirik. Aku bertanya : Wahai Nabi ALlah mana di antara keduanya yang lebih patut di anggap melakukan kesyirikan? Orang yang dituduh ataukah yang melemparkan tuduhan? Nabi menjawab : Yang melemparkan tuduhan.  (Hadith dikeluarkan oleh Ibnu Hibban pada hadith no 81 dan Ibnu Kathir dalam tafsirnya jilid II/266, dia berkata : Isnad Hadith ini bagus. Begitu juga ditakhrij oleh Al Bazzar dalam Musnadnya dengan pernyataan yang sama, At Thabroni dalam Al Kabir dan As Saghir dengan pernyataan yang sama dan Ibnu Abi Ashim dalam kitab As Sunnah).

  Dalam sahih Bukhari pada hadith nombor 2227 disebutkan bahawa Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam telah bersabda yang bererti :

  "Barangsiapa yang melaknat seorang Mukmin maka itu seperti membunuhnya dan barangsiapa yang menuduh seorang Mukmin dengan kekafiran maka itu seperti membunuhnya."

  WaLlahua'lam.

  ReplyDelete
 86. tak abes isu nak lebelkan orang...

  tgk pada hujjah dan fakta jgn tgk apa siapa yang kata..
  wahabikah die,salafa kah dier, syiah kah dier, muktazilahkah dier, kalo apa yang di bawa tu sama mcm rasullah ajar kene ikot

  jgn mentang2 dier tegakan sunnah tolak bid'ah lebel wahabi..sapa wahabi??
  yang tak talqin..yang tak qunut?? yang tak buat kenduri???
  abes ulama' yang tak buat mender2 kat atas tu wahabi jugak arrr..
  come onnn arrr...jgn jumut sangat

  pegang pada hujjah dan fakta..

  kite lihat imam syukani..dier syiah tp kitab nailul autar beliau diterima pakai sbb apa??? ujjah yang di sampakan adalah tepat dgn al quran dan sunnah

  ni tak abes nak lebelkan org

  ana nak tanya..ada ker kat atas tu sahabat2 kite yang kafirkan orang lain?? apasal ibnu nafis beria2 kuokan hadith tu panjang2??? cite tentang tuduh kafir??? ada ker kes kafirkan org sbb tak ikut pendapat??? sapa yang mudah menuduh org sekrg??
  kalo lah benar wahabi salafi mengkafirkan org, biar lah dier..adakah sbb ada org kat atas tak sama ngan beliau belaiu keluokan hadith tu...

  ingat2 org yang extriem dan ta'sub "islam mahjubul bil muslimin" keindahan islam itu terhalang oelh sikap org islam itu sendiri...

  kite lihat contoh baik seperti zakir naik.. melalui penerangan belaiu ramai org masuk islam..

  jgn sbbkan sikap kite org nak jauh dari islam

  jauhkan titik perpecahan ..satukan titik persamaan...

  salam ukwah

  ReplyDelete
 87. kalau sikap "menuduh itu bid'ah, ini bid'ah" dgn kejumudan kefahaman sendiri, tak diamalkankan, maka sudah tentu boleh je berdamai.

  Ini tidak... dgn Apa yg kita faham tntang sunnah, itu yg mnyebabkan kita tuduh apa yg org lain buat sbg bid'ah, bila x sesuai dgn apa yg kita faham sbg "sunnah". Kalau x menyalahkan org, maka x timbul org mnolak kita.

  Sikap "sesetengah" yg mengaku salafi yg mnyebabkan mrk ditolak adalah, suka menyalahkan org lain. Bid'ahlah... Syiriklah.

  Bila org lain kritik sikap "menyalahkan" mrk, mrk kata itu brdasarkan "hujah". Bila org lain mnyalahkan mrk pulak, mrk kata itu "melebelkan". Itu jelah yg berlaku. Yg merasa dilebel x rasa "melebel". Kalau kita x menuduh org lain buat bid'ah, tak timbul gaduh2 kot...


  Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 88. memang benar...
  tp kalo nabi tak gune perkataan tu (bid'ah) tak der org yang nak gune..sbb perkataan tu nabi gune..g bukak kitab2 hadith pasti mereka memperuntukan masalah bab bid'ah ini...
  saya bukan nak bid'ah kan sapa2..ana pun tak setuju nak lebelkan org bid'ah tp kite kene kembali pada sunnah..betol ???
  fakta tetap fakta..pegnag pada hujjah..walau sapa yang kata jika ia benar kene terima..samalah kene lapang dada tuk terima kebenaran berdasarkan fakta yang kukuh dan jelas..

  ReplyDelete
 89. Perkataan Nabi guna bukan menunjukkan boleh digunakan sesuka hati tanpa pemahaman, apatah lagi tanpa petunjuk dari ulamak yang faqeh mengenainya.

  Kembali kepada sunnah bukan menghalalkan untuk menghukum sesat tanpa hak. RasuluLlah, para sahabat pun tak ajar macam tuh. Apabila ada perkara baru yang berkaitan perbezaan pendapat samada yang berkaitan dengan ibadah, siasah dan sebagainya, tidak mudah menghukum sesat tanpa ada selidik lagi.

  Hukum tajwid yang kita ikuti dalam membaca al Quran itu ambil dari mana? Dimanakah ia diterangkan? Pernahkah diajar tentang mad aridh lilsukun, mad asli, idghom dan sebagainya? Dan adakah boleh membaca al Quran tanpa bertajwid sehingga mengubah maknanya? Dan adakah ia tiada kaitan dengan ibadah?

  Bagaimana pula dengan solat yang ada syarat wajib, syarat sah dan batalnya disusun oleh ulamak serta rukun-rukunnya sekali? Boleh anda berikan dari pemahaman anda sendiri melalui al Quran dan Hadith bahagian mana yang perlu didahulukan, dan dikemudiankan sehingga sampai kepada TERTIB?

  (ingatlah ALlah menyuruh jin dan manusia untuk beribadah kepadanya), seluruh kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada ALlah. Cara-caranya dijelaskan di dalam al Quran dan hadith dan sampai kepada kita melalui ulamak yang pakar dan memahaminya.

  Pernyataan ini :

  ana pun tak setuju nak lebelkan org bid'ah tp kite kene kembali pada sunnah..betol ???

  ----

  Sebenarnya di sebalik kalimah ini sebenarnya : ana pun tak setuju nak lebelkan orang bid'ah tp kite kene kembali pada sunnah - maka dibolehkan melebel org bid'ah. Fakta dan hujjah dari mana anda belajar pemahaman agama begini? Dari ulamak wahhabi salafi yang bermudah-mudah menghukum sesat? Atau dari kitab yang telah ditukar kalamnya oleh wahhabi salafi (banyk kes dah berlaku nih).

  Nak tanya juga - ada siapa di sini yang pernah berdebat dengan anti hadith? atheis Atau kristian? Bagaimana cara mengikut sunnah dalam berbahas dengan mereka?

  ReplyDelete
 90. Salam.. ana sekadar nk selit2.. ana bukan budak agama.. tp ana pernah dgr, "klu kita x tahu ttg sesuatu, kite kene bertanya pd yg ahlinya".. ana x pasti yg tu hadith ke ayat Quran.. klu ana salah tolong btulkan.. mcm bile kite sakit, x kan kite nk carik doktor yg blaja sndiri, sekadar baca2 buku yg tebal2 tuh tanpa ada guru yg menunjukkan.. mesti kite carik dr yg betul2 ade ijazah dlm bidangnya.. x gitu? begitu juga dgn bidang agama nih.. Klu x tau sesuatu perkara, mestilah kite rujuk mereka yg benar2 berkelayakan sbb mereka menuntut dgn guru dn mereka lebih fhm.. bukan sekdar membc buku shj tanpa adenya guru.. jadi mgkin boleh difikir2kan ape yg ana cube sampaikan disini..

  Wallahua'laam..

  ReplyDelete
 91. Salam, wah mantap syeikh..moga terus thabat :)

  Haris
  www.harisfadila.com

  ReplyDelete
 92. panjangnya perbahasan ust2....

  saya suka blog ne

  http://salafytobat.wordpress.com/

  http://abu-syafiq.com/blog09

  ReplyDelete
 93. Semoga ada manfaatnya buat kita..syukran syeikh di atas kesudian berkunjung ke sini..

  ReplyDelete
 94. Salaam. Perselisihan faham adalah lumrah, tetapi selagi kita islam jangan berpecah belah. Apa lagi kalau setakat berbalah masalah furu'

  Kita di suruh muhasabah diri , menyuruh buat baik dan cegah buat maksiat. orang tak nak dengar ikut depa la, hidayah milik Allah. Bukan di suruh melabel orang itu orang ini dalam Islam keh3

  Kenapa, dah yakin perfect ke?

  Jom kita dakwah orang2 bukan Islam di luar sana, yang Buddha, Kristian, Hindu masih ramai di Malaysia. Jihad agar mereka kembali kepada ajaran tauhid yang murni, thoriqoh para nabi dan rasul

  Baarokallahu lakum :)

  ReplyDelete
 95. aljawab..tolong bagi bukti yang jelas dari hadith Nabi S.A.W, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in bahawanya (tangan = kuasa)..jelas larangan Allah S.W.T terhadap takwil terhadap ayat mutasyabihat (3:7) tapi boleh pula mengatakan tangan Allah S.W.T dengan kuasa? tolong juga bawa penjelasan dari Imam 4 mazhab, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hajar al-asqolani tentang hal ini..jangan bawa pendapat yang sama pemikirannya dengan anta sahaja..baru pembaca blog boleh buat penilaian..

  ReplyDelete
 96. blog Abu-Syafiq blog penuh fitnah..semua ulama Sunnah dikafirkannya..dan 'quote' satu statement lantas terus menuduh..contoh fatwa Al-albani terhadap Palestin..fatwa dan teks sebenar Al-albani diselewengkan..Ibnu Taimiyyah dituduh menjisimkan Allah S.W.T..teks sebenar Ibnu Taimiyyah dikelirukan..

  ReplyDelete
 97. tangan Allah S.W.T tidak bermaksud tangan manusia..seperti mana kita faham 'panjang tangan' itu bukanlah bermaksud tangan yang panjang tetapi maksud sebenarnya pencuri..begitu juga bila disebut "tangan Allah S.W.T."..kita memahami perkataan alyadun=tangan=hand dari sudut lafaz/term tangan itu sahaja sahaja..salahnya kita memahami term alyadun=tangan=hand membawa maksud jisim, contohnya mengatakan tangan Allah itu adalah jisim, tetapi jisim tangan Allah itu tidak sama dengan jisim tangan manusia..Ini yang salah..

  ReplyDelete
 98. kepada abu mujahid..ana malas dah nak terang panjang2 kalau enta kata jisim tangan Allah..istilah perkataan jisim pun enta tak faham mcmn ana nk fahamkan enta bahawa kaedah menyebut setiap jisim memerlukan ruang..

  Fahami makna istilah mutasyabihah tu apa dulu..bila jelas apa beza muhkamah dan mutasyabihah baru kita bincang bab lain..

  ReplyDelete
 99. hmmm...takpelah,, bacalah penerangan ana dalam shoutbox tueh..ayat ana pun enta tak faham..bagi ana, semuanya berlaku bilamana yang salah faham terhadap Salafi Wahhabi Malaysia ni menuduh Wahhabi mentajsimkan Allah hanya sebab daftar istilah "tangan"..sebut jer perkataan tangan, terus terbayang tangan manusia, tangan monyet dan terus buat tuduhan melulu dan dikaitkan dengan 'tajsim'..dah dijelaskan "tangan Allah" bukannye jisim, hanya Allah yang tahu dan sesuai dengan KemuliaanNya..itu bukan Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah akhirnya jua yang terkena..

  ReplyDelete
 100. Insya Allah..ana melihat hal ini berlaku adalah sebab perbezaan dalam memahami bahasa Arab..ade yang berpendapat al-yad tidak boleh diterjemah sebagai tangan dan yang lain pula sebagainya..ana akan postkan kenyataan Qardhawi dengan tujuan mendamaikan dua-dua pihak, supaya tidak ada lagi tuduh-menuduh terhadap Wahhabi dan Asy-Syaerah

  ReplyDelete
 101. Kaum Salaf menjelaskan bahawa : Allah mempunyai tangan tetapi tidak sama dengan tangan kita. Ini merupakan satu bentuk takwil. Sebab apa yang difahami menurut bahasa arab bahawa 'tangan' adalah sebahagian dari anggota badan, Jika tangan tersebut dinafikan, dan Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, maka tidak dapat tidak ia merupakan satu keadah takwilan, atau TAKWIL IJMALI yang tidak disebut sebagai takwil.

  Ahli takwil misalnya melarang manusia mengatakan Allah di langit kerana ingin mensucikan sifat-sifat Allah SWT. Begitu juga ahli hadith melarang mempersoalkan makna "Allah di atas langit" dengan bermaksud beriman dengan sifat Allah sebagaimana ia mensifatkan dirinya. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim mengatakan bahawa ARAH (di atas, kiri, kanan, bawah) membawa maksud dinisbahkan, dan bukan hakikat, Ini juga yang di maksudkan takwilan dari aspek yang berlainan. WA.

  ReplyDelete
 102. selanjutnya enta boleh baca buku ini..

  1. Syiekh Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Fushul fi al-Aqidati baina al-Salafi wa al-Khalafi. Kaherah : Maktabah Wahbah, 2005. ms 144-148.

  link page : http://al-fikrah.net/News/print/sid=108.html

  dari ayat ini rasanya,moga-moga kuranglah lagi label2 buruk terhadap Wahhabi..Siapa kita jika hendak dibandingkan dengan Qardhawi, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu taimiyyah,ulama-ulama Salaf mahupun Khalaf dan sebagainya..betul??

  Jujur..ana tidak suka ade label Anti-Wahabbi, Asy-Syaerah dan sebagainya yang hanya memburukkan lagi keadaan..Telah diterangkan Qardhawi, hal ini berlaku sebab wujudnya perbezaan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dari konteks bahasa Arab..(seperti yang berlaku dalam konteks tangan, enta kata bila sebut tangan ia automatik jisim, ana kata sebut tangan ia belum automatik jisim)..

  Berlapang dada dalam menerima pendapat yang lain..Qardhawi ulama besar dunia pun memahami dan menerima kedua-duanya biar dia jua bermanhaj salaf..

  ReplyDelete
 103. Assalamu'alaikum,

  cuma malangnya beliau sendiri dihukum sesat oleh ulamak wahhabi salafi.

  ReplyDelete
 104. syukran kepada akhi abu mujahid..dua perkara yang perlu dibezakan oleh kita dlm memahami masalah ini.1) lafaz yad 2)makna yad..

  Kalau penyerahan lafaz yad tanpa memaknakan ia tangan itulah yang dikatakan tafwidh yang dipegangi oleh ulamak salaf..adapun salafi wahabiyyah mengatakan yad dengan maknan tangan cuma tangan itu diserahkan kepada Allah bagaimana.ini punca perbezaan..

  Dengan memaknakan yad dengan tangan itu yang ana katakan secara automatik menjisimkan Allah walaupun tanpa mentakyifkannya..

  Apabila kita mengatakan yad adalah makna tangan, seolah2 ayat itu bukan lagi ayat mutasyabihah tetapi ayat muhkamah kerana kita tahu maknanya tangan..

  Sedangkan golongan salafi wahabi mengakui ini ayat mutasyabihah..sebab itu ana katakan fahami makna mutasyabihah itu dulu..soal takwil dan tafwidh itu perkara kedua..bila kita faham apa itu ayat mutasyabihah maka natijahnya salaf dan khalaf mengatakan Allah tidak menyerupai makhluk kerana ayat yang membawa kpd menyerupai makhluk merupakan ayat mutasyabihah..

  Kepada Ust Ibnunafis..syukran di atas peringatan..soal label melabel yang dikatakan oleh abu mujahid..ana nak tanya siapa suka melabel siapa di dalam waqi' skrg??dan siapa yang memulakan mengkritik ulama' muktabar dgn pelbagai tohmahan??

  Kalau salafi wahabi mencermin diri mereka..mereka akan menyedari punca perselisihan ialah kerana mereka tidak memahami adab berkhilaf..berkhilaf itu tidak salah tetapi nun di sana ada adab yang perlu dijaga..

  Secara peribadi ana tidak bersetuju jika ada yang melampaui sehingga mengkafirkan syeikh ibnu taimiyyah..tetapi yang salah tetap salah mengikut kefahaman majoriti ulama'..bukan mengikut yang seorang tetapi menafikan majoriti yang lain..kerana majoriti itu dijamin oleh Nabi SAW tidak akan berada di dalam kesesatan..

  ReplyDelete
 105. hmm..ana tidak mahu memanjangkan konflik lagi sebenarnya..bnyak pula percakaran nanti..

  bab ayat mutasyabihah ni pun masing2 ade penafsiran tersendiri iaitu dalam bab lafaz al-yad dan makna al-yad..

  ana berpandangan moderate, that why ana ambil pendapat qardhawi, ana bukanlah 100% bersetuju dengannya..tp dlm bab ini, pandangannya ana ambil untuk mencari titik pertemuan..

  salafi wahhabiyyah ni terpecah kepada beberapa golongan, itu yang ade aliran Rasul Dahri, MAZA, hafiz Firdaus dan sebagainya..begitu juga di jazirah Arab..semua mengaku salafi..

  ana cuma terkilan sikit, dalam artikel enta ini ditulis kenyataan "siapa mengatakan tangan Allah hukumnya kufur dan membawa murtad", dalam artikel itu rasenye enta patut jelaskan siapa yang patut dihukum kufur,becoz yang bawa pendapat 'tangan Allah" ade 2 golongan..that why ana terpaksa bawa kenyataan qardhawi

  ReplyDelete
 106. ape pon..perbincangan yang hangat juga..mcm HOT fm..huhu..cuma yang boleh ana katakan, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang sebenarnya menjaga akhlak khilafnya dengan baik, begitu jua dengan syaikh abdullah al-harari..mungkin segelintir pengikut yang berfahaman lain..

  dlm bab majoriti ulama..kedua-duanya adalah majoriti..bukan Ibnu Taimiyyah sahaja..

  Akhi Amin, tolong bawakan pada ana hadith atau athar sahabat berkenaan kenyataan (MAJORITI dijamin Rasulullah S.A.W. tidak akan berada dalam kesesatan)..ana nak buat rujukan..

  Jazakallah Khoir

  ReplyDelete
 107. asyik juga melihat gelagat kalian bermujadalah.sukacita juga ana ingin mencelah panjang,tapi lain kalilah,time perlu sangat.cuma di sini ana ingin sematkan sikit.
  1. manhaj dakwah wahabi adalah berlainan dengan manhaj dakwah ibn taimiyyah.mereka lebih ekstrim,terdapat unsur khawarij dan kaku.unsur khawarij adalah jelas manakala kaku kerana menolak jumhur ulama' walhal ibn taimiyyah mengaku di atas manhaj hambali r.h.
  2. jika ada golongan yang layak khilaf mazhab 4, adalah awla imam ahmad, bukan ibn taimiyyah kerana dia pengikut mazhab imam ahmad.justeru, wahabi samada ditanah arab atau tanah jawi tidak layak khilaf mazahib 4.
  3. kalian yang mendokong 'pandangan wahabi' adalah tidak layak menyalahi salaf atau khalaf kerana menyalahi keduanya bermaksud terputus tawatir nasab pegangan kamu dari salaf al-soleh.kamulah yang bida'ah dan bukan orang lain
  4. tidak perlu kalian 'wahabi' menangkal penafsiran mazhab asha'irah terhadap ayat mutashabihat dengan 'pandangan' kamu, kerana 'pandangan' tersebut akan membinasakan diri kamu sendiri
  5. lebih baik antum 'wahabi' mengaku pengikut wahabi, jika tidak antum akan di cop bermazhab dolali...
  6. tidak silap, antum ada yang berlatarbelakang pengajian medic!...sebaiknya antum tak layak berdebat tentang agama, kerana untuk antum mahir tentang qawa'id al-lughah, uslub al-manazirah, ulum al-mustalahah, manahij al-mantiqiyyah, memerlukan pengajian yang bertahun-tahun...mengaji 4 tahun azhar pun tak mampu kuasainya lagi.
  7. sambil antum teruskan mendalami fikrah salafi yang antum ceduk dalam kitab sebelum tahun '500 h', dalami juga ilmu berkaitan Fihris, murajik wa masadir,bimbang-bimbang antum pandai nuqul kalam sahaja, tapi jahil menilai ilmu, turuq dan shaklu afkar.

  ReplyDelete
 108. terang-terang mengubah ayat al-quran,bandingkan penjelasn oleh ustaz salafi..
  ===========================
  12 – al-Wajhu (Wajah), al-Yadaani (Dua Tangan) Dan al-‘Ainaani (Dua Mata)

  Ini adalah sifat-sifat dzatiyah Allah sesuai dengan keagungan-Nya. Allah s.w.t. berfirman:
  وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ
  Dan tetap kekalah Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan Kemuliaan (ar-Rahman 55: 27)
  وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨)
  Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Wajah Allah... (al-Qashah 28: 88)

  Dua ayat tersebut menekankan wajah untuk Allah. Kita menetapkannya untuk Allah s.w.t. sesuai dengan keagungan-Nya sebagaimana Dia sendiri menetapkan untuk-Nya. Dan Allah s.w.t. berfirman:
  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
  (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah sentiasa terbuka Dia menafkahkan sebagaimana yang Dia kehendaki... (al-Ma’idah 5: 64)
  قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)
  ...apakah yang menghalangmu daripada sujud kepada (Adam) yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku... (Shaad 38: 75)

  Dua ayat tersebut menetapkan dua tangan Allah s.w.t. Dan Allah s.w.t. berfirman:
  فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
  ...maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami... (at-Thur 52: 48)

  Maksudnya adalah “berada dalam penglihatan dan penjagaan Kami”.
  تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا
  Yang belayar laju dengan pemeliharaan kami... (al-Qamar 54: 14)

  Maksudnya adalah “dalam penglihatan Kami dan di bawah pemliharaan Kami”.
  وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي
  ...dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku. (Thaha 20: 39)

  Disebutkan lafaz ‘ain (mata) dan a’yun (beberapa mata) sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya, berbentuk tunggal atau jamak sesuai dengan ketentuan bahasa Arab.

  Dan disebutkan dalam sunnah yang suci sesuatu yang menunjukkan makna tatsiniyah (dua). Rasul s.a.w. bersabda bersabda ketika menyifati Dajjal yang mengaku sebagai tuhan,

  أنه أعو، وإن ربكم ليس بأعور
  “Sesungguhnya dia adalah buta sebelah, dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta sebelah.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

  Ini jelas, bahawa maksudnya bukanlah menetapkan satu mata, kerana mata sebelah jelas cacat (buta). Maha Suci dari hal yang demikian. Maka dalam ayat-ayat dan hadits tersebut terdapat penetapan terhadap dua mata bagi Allah, sesuai dengan apa yang layak bagi keagungan-Nya sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain.

  ReplyDelete
 109. Untuk harga emas jongkong dan lain-lain yang hebat sila hubungi saya di goldman999.9@hotmail.com.

  Harga lagi murah daripada Habib, Poh Kong dan dealer2 lain. Bekalan antarabangsa.

  Rebat tunai segera RM 1,000 hingga RM 1, 500.

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 110. Ustaz Amin,

  tlg jawab hujah yg dikemukakan oleh

  my-ansarullah
  posted pada 14 June 2009 13:04 jika sekiranya kita 'dilarang' dan jatuh 'kufur' jika menukar perkataan 'yad' kpd tangan.

  tk.

  ReplyDelete
 111. Sy memandang serius kesimpulan yg ustaz amin bawakan ini:

  3) Mengisbatkan tangan bagi Allah boleh menyebabkan kufur dan murtad kerana menyandarkan sifat yang tidak layak bagi Allah dan mensyirikan (menyekutukan) Allah dengan makhluk.. Nauzubillahi min zaalik. Awasi dan jauhi daripada i’tiqad sebegini.

  Kalau beguitu, bgmn dgn hujah2 dr ansarullah yg mrmbawa beberapa petikan ulama' sbg ibnu khuzaimah itu...

  Kalau wahabi semua kufur, apa jd dgn kita berimam dgn imam masjid mekah semasa berhaji..nak bersangka baik yg iktiqad mereka betul spt iktiqad ustaz amin ?

  ReplyDelete
 112. ASWJ@Manhaj Salaf beriman dengan apa yang datang daripada Allah swt DENGAN TIDAK menyamakan dengan makhluk (tasybih), DENGAN TIDAK menjadikan percontohan atau permisalan dengan makhluk (tamthil), DENGAN TIDAK menggugurkan makna atau huruf (ta’thil), DENGAN TIDAK mengubah ke makna yang lain(takwil) tanpa dalil, dan DENGAN TIDAK membayangkan bagaimana rupa bentuk (takyif) dan DENGAN TIDAK menyerahkan maknanya (tafwidh) kepada Allah.

  Ustaz Arif menerangkan tafwidh adalah satu hal kita sering keliru, tafwidh yang diajar Manhaj Salaf ialah menyerahkan bentuk/takyif sifat-sifat Allah kepada Allah (yakni hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk sifat-sifatnya) dan bukannya menyerahkan makna sifat-sifat itu kepada Allah (yakni bukan menyatakan bahawa kita tidak memahami maksud-maksud perkataan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu.

  Ustaz Arif menjawab syubhat yang dilontarkan kononnya sesiapa menetapkan sifat-sifat Allah seperti Tangan Allah, Kaki Allah, Allah BerIstiwa di atas Arsy dan lain-lain telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ustaz Arif menjawab: Untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ia memerlukan kepada Adat at-Tasybih contoh perkataan ’SEPERTI’. Contoh mudah, saya berkata comelnya lembu ini, kemudia datang seorang sahabat, saya kata comelnya dia. Apakah ini bermaksud saya menyamakan sahabat saya tadi dengan lembu? PASTI TIDAK! Hanya mereka yang berfikiran tidak waras akan menyatakan saya telah menyamakan sahabat saya dengan lembu. Untuk menyamakan sahabat saya sama dengan lembu ia memerlukan Adat at-Tasybih contohnya seperti ini ”Comelnya engkau SEPERTI lembu itu”.

  Ustaz Arif menerangkan kita jangan sibuk-sibuk bertanya bagaimana bentuk sifat Allah, cukuplah dengan apa yang Allah khabarkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ini samalah seperti seorang murid, seorang guru memberitahu murid-murid di dalam kelas bahawa beliau terlewat kerana ada urusan keluarga. Itu sahaja yang diberitahu guru tersebut. Tiba-tiba seorang murid ini menyibuk-nyibuk pula ”Oh, cikgu bergaduh dengan suami cikgu ye” sedangkan itu bukan perkara yang perlu dibincangkan."

  bincangkan dgn pendapat ustz amin.. mana satu pemahaman yg betul mengikut ASWJ?

  cth ustaz amin bawakan "“Abu seorang yang panjang tangan” beerti pencuri. Bgmn jika kita tukar kpd “Abu seorang yang tangan panjang” - adakah pencuri juga... sbb itu perlu tahu struktur bahasa dahulu samada verb dahulu dan nouns atau sebaliknya.
  Nak tanya ustaz amin, dlm bahasa Arab ada tak simpulan bahasa atau peribahasa.. jd dlm ayat 'yad' tu ..adakah Quran gunakan simpulan bahasa Arab atau terus je label ayat 'mutasyabihah' apabila tak kena dgn tafsiran sendiri. Nak tanya ustaz amin lagi, apakah kaedah/methodlogi di dalam menentukan sesuatu ayat itu mutasyabihah atau muhkamat.

  tk.

  ReplyDelete
 113. ustaz amin, sila dengar huraian/ceramah TG Hj Abdul Hadi menngenai

  Wahabi & salaf:

  http://www.youtube.com/watch?v=U4qoVRjHwdE

  Mazhab Salafi Wahabi (1/2):
  http://www.youtube.com/watch?v=hxibDPkSTOo&feature=related

  Mazhab Salafi Wahabi (2/2): http://www.youtube.com/watch?v=nGmrp8b9y80&feature=related

  BANDINGKA kesimpulan anda dgn apa yg TG katakan.. Siapa yg lebih 'alim dlm mentafsir Quran...

  ReplyDelete
 114. saya harap awk juga dengar dengan betul..bila masuk bab maulid..apa kata tok guru haji hadi? maulid nabi bidaah..maulid syeikh dia (muhammad ibnu wahhab) boleh pulak..

  Siapa lebih agung..Muhammad Bin Abdullah ke Muhammad Bin Abd Wahhab??

  Soalan siapa lebih alim bukanlah cara berhujjah yang baik..kenapa perlu taqlid kepada pandangan tok guru haji hadi??

  Kalau nak banding Tok Guru Haji Hadi dengan Prof Dr Ali Juma'ah..Dr Said Ramdhan al-Bouti..siapa lebih alim??

  Sya juga boleh menggunakan pendekatan yang sama..itu bukan jalan penyelesaian dalam memahami perkara ini..

  Belajar bahasa arab lagi ek..pastu baru datang komen kat sini..syukran..

  ReplyDelete
 115. syeikh...org2 di atas ni nak melaga2 kan...so x usah la layan sgt..

  ReplyDelete
 116. Syukran akhi..ya memang style diaorang dah..hehehe..

  ReplyDelete
 117. Assalamualaikum ustaz2, akhirnya response juga..

  hrap en Amar jgn suu' dzan... bukan nak melaga tapi nak suruh dengar dan faham hujah dr ulama' tersohor malaysia.. krn hujah ustaz amin sedikit keliru dlm bab pemahaman salaf diawal artikel ini. Ianya sungguh bercanggah dgn pemahaman salaf yg saya ketahui dgn hujah dr video TG hj Hadi. Sila ikuti penjelasan berikut pula:

  Imam al-Ghazali pada akhir hayatnya kembali kepada Sunni - baca : http://maben.multiply.com/journal/item/30

  Bacakan apa kata Imam Syafie:
  Al-Qadli Abu Ya’la rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah bahwa beliau berkata :

  وأن له يدين بقوله (بل يداه مبسوطتان) وأن له يميناً بقوله (والسموات مطويات بيمينه) , وإن له وجهاً بقوله (كل شيء هالك إلا وجهه), وقوله (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وأن له قدماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم (حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه) يعني جهنم ...

  “Dan bahwasannya Allah mempunyai dua tangan dengan dalil firman-Nya : “Tetapi kedua tangan Allah itu terbuka” (QS. Al-Maaidah : 64). Dia juga memiliki wajah dengan dalil firman Allah : “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali (wajah) Allah” (QS. Al-Qashaash : 88) dan juga firman-Nya : “Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan” (QS. Ar-Rahmaan : 27). Dia juga mempunyai kaki dengan dalil sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam : “Hingga Rabb (Allah) ‘azza wa jalla meletakkan kaki-Nya padanya…” (HR. Bukhari dan Muslim) yaitu pada neraka” [Thabaqat Al-Hanabilah oleh Al-Qaadliy Abu Ya’la Al-Farraa’, 2/269, tahqiq : Dr. ‘Abdurrahman bin Sulaiman Al-‘Utsaimin; Cet. Tahun. 1419].

  Al-Imam Abul-Hasan Al-Asy’ary rahimahullah berkata :

  وأن له سبحانه وجها بلا كيف، كما قال: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). وأن له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال سبحانه: (خلقت بيدي)، وكما قال: (بل يداه مبسوطتان). وأن له سبحانه عينين بلا كيف، كما قال سبحانه: (تجري بأعيننا).

  “Dan bahwasannya Allah mempunyai wajah sebagaimana firman-Nya : ‘Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan’ (QS. Ar-Rahman : 27). Dia jga mempunyai dua tangan tanpa menanyakan ‘bagaimananya’, sebagaimana firman-Nya : “Yang telah Ku-ciptakan dengan dua tangan-Ku” (QS. Shaad : 75) dan firman-Nya : “…..tetapi kedua tangan Allah itu terbuka” (QS. Al-Maaidah : 64). Dan Dia subhaanahu juga mempunyai dua mata tanpa menanyakan ‘bagaimananya’, dengan dalil firman Allah subhaanahu : “Yang berlayar dengan pemeliharaan (pengawasan mata) Kami” (QS. Al-Qamar : 14) [Al-Ibaanah ‘an Ushuulid-Diyaanah oleh Abul-Hasan Al-Asy’ariy, hal. 9; Daar Ibni Zaiduun, Cet. 1].

  Jd mana 'hujah' kata xboleh kata 'tangan' dan jatuih kufur jika beriman dgnnya walhal imam mujtahid pun kata sebegitu ?

  ReplyDelete
 118. Assalamualaikum,

  Ya fadilatus syeikh al-Amin,

  Ana rasa dalam artikel tu, enta terkeliru erti.

  يد(yad)-bermakna tangan

  dgn (ayd) أيد-bermakna kekuatan.

  enta guna ayat 47 surah az-zariyat yang sebut dalamnya 'ayd' (kekuatan) untuk nafikan 'yad' dalam surah saf ayat 75.

  ini pendalilan yang salah....

  1. Dalam bahasa arab memang ada perkataan 'ayd' yang bermakana kekuatan...

  sila rujuk lisanul-arab ms-188 (cetakan darul ma'arif, kaherah).

  sebab itu dalam surah as-sad juga ayat 17 Allah sebut 'ayd' .....mujahid kata: quwwah...

  tapi dalam tafsir tabari; tafsir ayat 75 surah Sad... mujahid kata 'yad' ; tangan...
  (tafsir tabari juz 21 ms 545, maktabah qurtubah)

  jadi......TAK SAMA!!!

  kenapa satu tempat mujahid kata tangan( yad)....satu tempat mujahid kata kekuatan (ayd)...


  menunjukkan 2 perkataan yang berbeza sebenarnya...

  lagi satu (ayd-kekuatan) dalam surah zariyat ayat 45 dan sad ayat 17....bukanlah jama' (plural) bagi (yad-tangan)....

  tuan2 pembaca sila rujuk kitab tafsir salaf(ulama' awal) seperti tabari...

  bandingkan ayat2 yang menceritakan yad atau yaday(2 tangan)....

  dan ayat2 yang cerita pasal (ayd)....

  tuan2 akan nampak perbezaannya.....

  wallahu a'alam...

  ReplyDelete
 119. Wa'alaikumussalam..

  Nampaknya enta kena belajar bahasa arab lagi..enta hafal wazan-wazan bagi habis dulu lepas tu baru komen kat sini..

  Jangan hanya sekadar mencopy paste apa yang telah ditulis syeikh enta..

  Rupanya enta tak tahu rupanya di dalam nahu juga terdapat khilaf.belajar lagi ya..

  Kalau pada perkataan ayd enta nak kata kekuasaan..ok ana terima tetapi bagaimana pulak dgn ayat yang ana sebutkan di atas Allah cipta adam dengan kedua tanganku..

  Sekali dikata Allah buat langit dengan kekuasaan pada ayat tu dengan tangan pulak..enta tidak konsisten dalam menetukan Allah melakukan setiap sesuatu itu dengan tangan atau dengan kuasa?

  Sifat Allah tangan ataupun kuasa sebenarnya? cuba jelaskan kat ana..

  Ni ana nak ajar enta satu kaedah supaya tak terkeliru dan kata orang lain pulak keliru;
  أن يد تجمع على أيد إذا أريد معنى المجاز وتجمع على أياد إذا أريد الحقيقة .. مثلها العين أيضاً تجمع على المجاز في عيون وتجمع أعين على الحقيقة

  ReplyDelete
 120. Bagaimana pula enta tafsirkan ayat ini ;

  قوله تعالى : {واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار} سورة ص الآية :45

  ReplyDelete
 121. Satu lagi ana nak enta study apa itu beza jama' dgn jam'ul jama'.ni assignment untuk enta..

  ReplyDelete
 122. Ahmad Zulfadhli Ibrahim28 June 2010 at 00:45

  salam...
  bhs arab tue....kdg2 pkataan yg sama mksud laen2...dye bleh jd jama' bg pkataan yg nta rse jama' bg pkataan tue...
  kdg2 pkataan tue mmg bmaksud cm2..bkn jama' pkataan yg nta anggap tue....

  wallahu a'lam....

  ReplyDelete
 123. Salam
  Nampaknya penjelasan Mohd Al-Amin Daud Al-Azhari sudah sangat lengkap dan sangat jelas tinggallah kita yang memohon petunjuk kepada ALLAH, Agar kita di tetapkan(sabitkan/Dikokohkan) Pada Aqidah yang shoheh tak guna kita terus berdebat...
  اللهم ارناالحق حقاوارزقنا اتباعه وارناالباطل باطلاورزقنااجتنابه
  Bagi kita kaum Muslimin (As sya'ira) dengan satu dalil sudah mencukipi Laisa kamislihi syai wahua samiulbasir

  ReplyDelete
 124. Salam
  Nampaknya orang orang yang berMAZHAB WAHABI begitulah wataq mereka satu Kitab Al Qur'an di datangkan kalau bukan dari golongan Syeikh mereka yang menyampaikan, mereka takan mau Percaya
  karena itu adalah Doktrin mereka...
  (Tapi kalau yang menyampaikan Syeikh dari golongan mereka kalaupun salah mereka tetap mau mengikuti...
  Masa lampau mereka ikut kepada Ibnu Taimiyah...
  Masa kemudian mereka ikut Muhamd bin Abdul Wahab...
  Masa sekarang mereka ikut Al Bani, Bin Baz, Husaimin...
  Jadi kebanyakan mereka bermula dari Ibn taimiyah
  Terimakasih Syeikh mohon ana di Doa' kan

  ReplyDelete
 125. Wa'alaikumussalam..
  Syukran akhi i.bonk di atas pandangan akhi..Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk berada di atas landasan akidah yg sebenar..

  ReplyDelete
 126. Assalam.. Syukur.. tahniah kepda admin blog ni. banyak membantu.. blog ni d kenalkan pd sy melalui seorang ustad di sekolah ni. sy sekarang tengah membantu seorang sahabat yg sedang berdebat dengan puak2 wahabi di masjid kampung kami. sy hanya mencari dan mengumpul bahan2 untuk di jadikan tiang pada hujah2 sahabat sy tu nanti, tapi risau juga kalau2 terbagi bahan2 yg tidak sahih dan tidak pasti kebenarannya. so ustad sekolah ni cadangkan cari di blog ini. tahnah sekali lagi..

  ReplyDelete
 127. tade butang share ke? senang nak share ke fb

  ReplyDelete
 128. Fakta 1:

  Assalamulaikum. Ingin saya bertanyakan tentang kedudukan Tuan Mohd Al-Amin Daud Al-Azhari. Apakah perjawatan tuan, atau apakah taraf tuan dalam pengajian Agama Islam. Adakah Tuan masih dalam golongan orang Awwam Islam atau sudah menjadi salah seorang dari Ulama' Malaysia ?

  Menghukum dan Menyampaikan adalah dua perbuatan yang jauh berbeza. Untuk mengHukum satu-satu hal, maka Wajib orang itu mengetahui semua 6,000+ Ayat Al-Quran, Semua 20,000+ Hadis dan semua Ijma' dan Qias Ulama' yang sedia ada. Dengan pengetahuan luas tentang Al-Quran, Hadis, Ijma’ dan Qias Ulama’ sedia ada, maka boleh meneruskan pengHukuman serta mengadakan ‘Urf yang boleh diikuti oleh orang awam. Ini semua kerana Agama Islam adalah satu Displin Ilmu. Kalau setakat hanya tahu 1 atau 2 ayat, maka hanya perlu disampaikan sahaja, jangan mengHukum.

  Para Ulama' Agama Islam adalah juga Guru-guru BerSanad dan BerNasab serta Bahasa Arab adalah darah daging mereka, walaupun bahasa Arab mungkin hanya bahasa kedua atau ketiga mereka, tetapi mereka mahir dalam bahasa Arab.

  Jika seseorang awam (tidak mengira apa bangsa dan kedudukan hatta berdarah Raja sekali pun) ingin belajar Agama Islam mestilah bermula dari bawah. Perkara pokok mesti diselesaikan terlebih dahulu iaitu belajar Fardhu 'Ain. Perkara-Perkara pokok disusun dan dimaktubkan sebagai Fardu ‘Ain oleh para Ulama’ tersebut dalam kitab-kitab adalah meliputi Rukun Islam yang 5 dan Rukun Iman yang 6 serta Akhlak (Adab-adab Berurusan dengan manusia, nikah kahwin, mencari rezeki dan sebagainya) jika dipelajari oleh orang Awam, maka tanggungjawab telah Selesai. TIDAK perlu orang-orang awam mengusul apa-apa tentang punca-punca hukum-hukum, hanya perlu didengari dan ditaati sahaja.

  Ini semua kerana orang-orang Awam terlibat dengan kewajiban-kewajiban yang lain, yang dipanggil Fardhu-Fardhu Kifayah yang setaraf kerja penyempurnakan mayat, seperti Tukang Rumah, Jurutera, Peniaga, Guru, Penjaga Keselamatan, tukang Besi dan sebagainya. Jika tidak ada orang-orang yang melakukan aktiviti-aktiviti tersebut dalam satu-satu nisbah kawasan penduduk Islam, maka semua orang islam dalam Kawasan itu berDOSA termasuk Ulama’ sekali pun. Peruntukan aktiviti-aktiviti Fardhu Kifayah "kalau seorang pun buat maka Tidak berdosa orang-orang lain" dalam masyarakat Islam yang tersebut juga telah diatur oleh Ulama’ yang Awal berdasarkan Displin ilmu Agama Islam yang menekankan keperluan kepada semua urusan-urusan yang melibatkan kehidupan manusia di Dunia dan di Akhirat. Orang awam belajar mengenal Allah dalam Rukun Iman dengan mempelajari Sifat 20, telah sempurna diri untuk beribadat kepada Allah, ianya telah ditentukan Ulama' dahulu. TIDAK perlu pun orang awam belajar macam tuan huraikan di sini.

  Untuk orang awam menjadi Ulama' baharu, perkara-perkara pokok tersebut iaitu Fardhu’Ain mesti dipelajari terlebih dahulu baharu lah boleh sambung belajar Usul-Usul (mencari punca) satu-satu hukum yang tercatat dalam kitab-kitab tersebut, yang akan berterusan sebagai mempelajari Displin Ilmu Agama Islam.

  Bahasa Arab, seperti bahasa-bahasa yang lain telah mencapai kesempurnaan dalam pertuturan dan persuratan memiliki Tata-bahasa, Kiasan, Perumpamaan, Lenggok dan sebagainya.

  Contoh kata-kata dalam Bahasa Melayu: 1) Kawasan ini diPEGANG oleh Dato’ Ali. 2) Dato’ Ali berkata. “Kawasan ini telah JATUH keTANGAN saya sejak 2 tahun lepas”, Adakah satu-satu kawasan boleh diPEGANG ? Adakah satu-satu kawasan boleh JATUH ? atau JATUH keTANGAN ? Sebagaimana Bahasa Melayu, Bahasa Arab juga ada GAYA BAHASA dan LENGGOKnya. Perkataan-perkataan JATUH, PEGANG,dan TANGAN di sini dalah “FIGURE of SPEECH” atau FIGURATIVE sahaja. Tidak lebih dari itu.

  Bersambung di Bawah

  ReplyDelete
 129. Fakta 2

  Bersambung dari Atas:

  Saya bawakan Ayat Al-Quran yang sama, jika diterjemahkan langsung dari Bahasa Arab kepada Bahasa Melayu, sepatutnya berbunyi seperti berikut.. dan TIDAK ada salah apa-apa pun jika seseorang itu Mahir berBahasa Arab atau berBahasa Melayu.

  “(Allah) berfirman wahai iblis apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan KEDUA-DUA TANGANKU ? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasakan diri termasuk golongan yang lebih tinggi ?”

  Contoh "Figurative" yang sama:

  Rumah itu aku bina dengan KEDUA-DUA TANGAN KU (Bukan Satu Tangan) , Figure of Speech nya bermaksud “Rumah itu aku buat Sendiri secara langsung tanpa pertolongan orang lain dengan kekuasaan serta kemampuan yang aku ada. KEDUA-DUA TANGAN memberi Gambaran (FIGURATIVE) untuk kefahaman yang Rumah tersebut dibuat sendiri dengan kemampuannya.

  Oleh kerana Iblis enggan sujud kepada Adam, walaupun diperintah oleh Allah. Allah memberitahu Iblis yang Adam telah diciptanya sendiri secara langsung dengan kekuasaanNya. Penekanan terhadap "Kedua-dua TanganKu" adalah untuk mengingatkan Iblis yang dia sendiri menyaksikan penciptaan Adam yang diciptaNya secara langsung oleh tanpa adanya apa-apa perantaraan dengan KekuasaanNya sendiri.

  Figurative untuk “Tangan Ku” (satu Tangan) bermakna “Kekuasaan” sahaja , Contoh: Kedah sekarang didalam tangan UMNO. Manakala Figurative untuk “Kedua dua tangan Ku” bermakna “Sendiri secara langsung tanpa pertolongan atau perantaraan orang lain serta dengan kemampuan dan kekuasaan sendiri tidak berkongsi”.
  Contoh: Ladang Kelapa Sawit itu aku usahakan dengan kedua-dua tangan aku sendiri dengan membanting tulang siang dan malam.

  Ayat-ayat Al-Quran berikut akan memberi kelengkapan ungkapan-ungkapan tersebut:

  1- Firman Allah Ta'ala:

  ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ) الكهف / 50 .

  Dan (ingatlah) ketika Kami (Allah) berfirman kepada para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam!! Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan Jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain Aku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim. (QS. Al-Kahfi: 50)

  Yang diperintah adalah Malaikat-Malaikat, kenapa termasuk Iblis ? Sedangkan Allah sendiri berfirman dalam ayat di atas. “Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari Golongan Jin”

  2. Allah telah menjelaskan bahwa Jin diciptakan dari api dengan berfirman:
  "Dan Kami (Allah) ciptakan Jin sebelum (Adam) dari Api yang sangat panas " (QS. Al-Hijr: 27).

  Allah juga berfirman:
  "Dan Dia menciptakan Jin dari nyala api " (QS, Ar-Rahman: 15)

  Ini adalah bukti-bukti yang Iblis TIDAK diCipta oleh Allah secara Langsung

  1) Iblis dari Keturunan Jin dan Jin adalah makhluk yang diCipta oleh Allah dari Api.

  Oleh yang demikian Iblis BUKAN makhluk yang diciptakan oleh Allah secara Langsung dengan kekuasaanNya (Kedua-dua tangan), bahkan Iblis adalah dari Keturunan Jin..Jin adalah Nenek Moyang Iblis yang diciptakan secara langsung oleh Allah dengan kekuasaanNya, sama seperti Adam yang diciptakan Allah secara langsung dengan kekuasanNya. Iblis dicipta oleh Allah melalui ciptaan sebab-musabab terlebih dahulu iaitu Ibu dan bapa dan nenek-moyang Iblis itu sendiri, seperti penciptaan kita iaitu melalui sebab-musabab adanya Ibu dan bapa kita. Kerana asal usul Iblis secara tidak langsung dari Api, Iblis membangkitkan asal-usulnya yang dia diCipta dari Api..sedangkan Adam dicipta dari Tanah, sebagai alasan untuk beliau tidak sujud hormat kepada Adam dan merasakan dirinya lebih tinggi (Mulia) dari Adam. Lalu Allah mengingatkan Iblis yang Adam adalah makhluk yang diciptakanNya secara Langsung dengan KekuasaanNya.

  Bersambung di Bawah

  ReplyDelete
 130. Fakta 3

  Bersambung dari Atas.

  Menurut pendapat Para Ulama’ Muktabar yang dipegang Jamaah. Iblis adalah asalnya Makhluk yang dilahirkan ber ibubapa dari keturunan Jin yang berasal dari Api..( manakala pembaca-pembaca dan saya adalah makhluk yang ber ibubapa, berketurunan Adam yang berasal dari Tanah ). Sebelum penderhakaan, Iblis telah memilih untuk menjadi Zuhud dan beroleh pengalaman kehidupan yang besar, telah terpilih semasa hidupnya lagi untuk menduduki Syurga dan menjadi Guru kepada Para Malaikat.

  Iblis diriwayat tersangat yakin dengan ilmu didadanya yang beliau TIDAK akan jadi ingkar kepada Maha Pencipta. Maka, oleh kerana terlampau yakin, beliau lupa untuk mendo’akan untuk dirinya agar TIDAK diuji oleh Allah setelah diberikan Hidayah. Beliau diriwayatkan hanya sentiasa berdo’a untuk Para Malaikat yang lain agar Allah tetapkan mereka dalam hidayah dan tidak berdo'a untuk dirinya.

  Hanya Allah yang lebih mengetahui yang lebih terperinci.

  Sekian . Wassalam

  ReplyDelete
 131. Kepada penulis blog ini:

  Dakwaan yang menyatakan bahawa pengikut Wahabi berpegang kepada fahaman musyabbihah mujassimah ialah dakwaan yang salah, terbatal dan menyimpang dari kebenaran. Ini ialah persepsi sempit sebilangan Asya'irah yang melihat masalah ini hanya di atas tafsiran ilmu kalam, lalu mereka menggambarkan akidah ulama-ulama seperti Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah, al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dan al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali sebagai akidah tasybih dan tajsim yang batil.

  Walhal hakikatnya, gambaran Allah berjisim dan menyerupai makhluk itu tidak terlintas sedikit pun di fikiran mereka.

  Sila baca perbahasan di blog saya:

  http://permataislamalasyairah.blogspot.com/2013/06/memperjelaskan-kaedah-memahami-tasybiih.html

  ReplyDelete
 132. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 133. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 134. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 135. Apa itu Islam?
  Islam itu adalah aqidah dan syari’ah.. tegakkanlah..

  Islam itu bukan kebaikan saja.. kalau kebaikan agama tidak berperang sama-sama agama.
  Hindu tak perang sama kita..
  Buddah tak perang sama kita.. kalau agama itu base on charity only..
  .. kalau dia base on kebajikan saja.. tak berperang kita dengan agama.. tapi pasal apa?

  Pasal Islam dimasuki dengan kalimah لاَ إِلَهَ إِلَّاالله.. dengan menafikan sebarang jenis tuhan, baru menerima Allah sahaja..

  Kita kata..’kepada Engkau sahaja kami sembah.’.. bukan kepada Engkau kami sembah..
  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.. apa maksud?.. hanya kepada Engkau sahaja..’

  Allah saya sembah.. dia tak menolak benda lain.. tapi
  .. hanya Allah yang saya sembah.. itulah maksud .. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.. sama dengan.. لاَ إِلَهَ إِلَّاالله.. tidak ada yang boleh disembah, tolak semua.. hanya.. إِلَّ.. satu-satunya aku sembah… الله ..

  Kita belajar aqidah menerusi ahlul sunnah, satu benda kita kena ingat daripada aqidah sampai apa kita buat, kita nak belajar dari Nabi. Bila kita belajar dari Nabi, kita kena ada hadith.. kita kena ada al-Quran.. itu proof kita belajar dari Nabi. Kalau kita belajar dari Nabi, tapi yang keluar semua..’pada pandangan saya..’.. itu bukan belajar dari Nabi.. yang itu belajar dengan kamu..

  Apa proof kita belajar dengan Nabi?.. hadith Nabi..

  Kita kata..’disisi Islam’ .. dengan kita kata..’pada pandangan saya’.

  Antara dua perkataan ini yang lebih tepat kita cakap pada pandangan saya.. jangan kata disisi Islam.. sebab apa kita bukan wakil Islam.. Apa yang kita bercakap, kita bawa ayat Quran, kita bawa hadith yang shahih… itu baru disisi Islam.

  Kalau satu ayat Quran, kita bagi terjemahan, ayatnya betul tapi terjemahan itu pada pengetahuan kita, jadi apa yang pada pengetahuan kita jangan kita sandar pada Islam, dia akan jadi pandangan kita adalah Islam.. pandangan kita bukan Islam. Islam adalah Islam..

  ReplyDelete
 136. Apa itu Islam?
  Islam itu adalah aqidah dan syari’ah.. tegakkanlah..

  Islam itu bukan kebaikan saja.. kalau kebaikan agama tidak berperang sama-sama agama.
  Hindu tak perang sama kita..
  Buddah tak perang sama kita.. kalau agama itu base on charity only..
  .. kalau dia base on kebajikan saja.. tak berperang kita dengan agama.. tapi pasal apa?

  Pasal Islam dimasuki dengan kalimah لاَ إِلَهَ إِلَّاالله.. dengan menafikan sebarang jenis tuhan, baru menerima Allah sahaja..

  Kita kata..’kepada Engkau sahaja kami sembah.’.. bukan kepada Engkau kami sembah..
  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.. apa maksud?.. hanya kepada Engkau sahaja..’

  Allah saya sembah.. dia tak menolak benda lain.. tapi
  .. hanya Allah yang saya sembah.. itulah maksud .. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.. sama dengan.. لاَ إِلَهَ إِلَّاالله.. tidak ada yang boleh disembah, tolak semua.. hanya.. إِلَّ.. satu-satunya aku sembah… الله ..

  Kita belajar aqidah menerusi ahlul sunnah, satu benda kita kena ingat daripada aqidah sampai apa kita buat, kita nak belajar dari Nabi. Bila kita belajar dari Nabi, kita kena ada hadith.. kita kena ada al-Quran.. itu proof kita belajar dari Nabi. Kalau kita belajar dari Nabi, tapi yang keluar semua..’pada pandangan saya..’.. itu bukan belajar dari Nabi.. yang itu belajar dengan kamu..

  Apa proof kita belajar dengan Nabi?.. hadith Nabi..

  Kita kata..’disisi Islam’ .. dengan kita kata..’pada pandangan saya’.

  Antara dua perkataan ini yang lebih tepat kita cakap pada pandangan saya.. jangan kata disisi Islam.. sebab apa kita bukan wakil Islam.. Apa yang kita bercakap, kita bawa ayat Quran, kita bawa hadith yang shahih… itu baru disisi Islam.

  Kalau satu ayat Quran, kita bagi terjemahan, ayatnya betul tapi terjemahan itu pada pengetahuan kita, jadi apa yang pada pengetahuan kita jangan kita sandar pada Islam, dia akan jadi pandangan kita adalah Islam.. pandangan kita bukan Islam. Islam adalah Islam..

  ReplyDelete
 137. Imam Hanifatul Nukman adalah imam ahlul sunnah.. apa dia kata?.. dia kata nie ketika dia marah dengan puak Jahmiyyah..
  ‘ .. jangan sekali-kali kamu sifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, marah Tuhan, redha Tuhan adalah dua sifat yang ada pada Tuhan tanpa diketahui cara Dia marah dan cara Dia redha..’

  Jangan sifatkan marah Tuhan dengan marah kita, jangan sifatkan redha Tuhan dengan redha kita. Kita ada redha .. kita ada marah.. Tuhan ada redha,Tuhan ada marah.. Marahnya Tuhan itu.. redhanya Tuhan itu.. dua sifat yang ada pada Tuhan .. bila kaif.. tanpa diketahui cara dia…

  Kata Abu Hanifah..
  .. ’inilah pandangan ahlul sunnah waljamaah..’
  .. ’Tuhan, Dia marah dan Tuhan, Dia redha,’..
  ..’ jangan sekali-kali kita kata..’maksud marah Dia ialah balasan dan hukuman Dia’
  .. jangan tukar..

  .. i’kad bermakna balasan
  .. ghadad bermakna marah
  .. jangan kata .. maksud Tuhan marah Tuhan akan hukum.. jangan.. hukum adalah hukum… marah adalah marah.. jangan tukar..

  .. jangan kita kata.. redha Dia, pahala Dia..’ .. jangan..
  .. pahala..pahala.. redha..redha

  .. ’kami ahlul sunnah waljamaah, mensifatkan Allah sepertimana Allah mensifatkan akan Diri Dia,
  .. macam mana..,
  أَحَدٌ .. Allah itu Esa .. 
صَّمَدُ.. tempat bergantung..
  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.. Ia tiada beranak, dan
  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ.. Ia pula tidak diperanakkan..

  Hayyun, Qadirun.. Dia Maha Hidup dan Maha Berkuasa..
  Samiiun, Basirun, Alimun.. Dia dengar, Dia melihat, Dia tahu semua..

  إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

  “Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.” (al-Fath 48: 10)

  يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ.. Tangan Allah di atas tangan mereka

  .. bukan seperti tangan-tangan makhluk-makhlukNya
  .. wajah Tuhan tak sama dengan wajah makhluk.. jangan tukar dengan makna nikmat..

  Kata Abu Hanifah..
  ‘.. bagi Allah Taala itu tangan, muka, diriNya sendiri, sepertimana Allah ingatkan dalam Quran..’
  ..dia ulang lagi sekali..
  ’.. benda nie semua Tuhan ada bagi ingat dalam Quran, Allah bagi ingat Dia ada muka, Dia ada tangan, Dia ada Diri Dia sendiri..’

  ..’ini adalah sifat Tuhan yang kita tidak diketahui bagaimana keadaan dan cara Dia..’
  ..’jangan sekali-kali kamu kata, maksud tangan adalah kekuasaan..’
  ..’jangan kamu kata maksud tangan itu adalah nikmat..,’

  ..’jangan cakap macam tu.. kerana cakap macam itu kamu telah menolak dan membatalkan sifat hakiki Tuhan..’
  ..’ yang dok kata macam nie adalah ahlul Qadari wal ihtizali (perkataan Qadariah dan Muktazillah) bukan ahlil sunnah..’

  (Abu Hanifah) telah berkata :
  ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة ، وهو قول أهل القدر والاعتزال ، ولكن يده صفة بلا كيف

  “Tidak boleh untuk dikatakan : Sesungguhnya (makna) tangan-Nya adalah kekuasaan-Nya atau nikmat-Nya, karena di dalamnya mengandung pengingkaran terhadap sifat (Allah). Ia adalah perkataan orang-orang Qadariyyah dan Mu’tazillah. Akan tetapi tangan-Nya adalah sifat yang tidak boleh ditanyakan bagaimananya (kaifiyah-nya)”

  ..’jangan cakap pasal Tuhan guna akal kamu sendiri.. kerana Allah tabarakawataala itu رَبِّ الْعَالَمِينَ.. dia adalah Penguasa bagi sekelian alam.. jangan cakap lebih kurang kat Dia..’

  Siapa punya pandangan nie.. Imam Abu Hanifatul Nukman.. dalam kitab Iktikad Madzahibil Araba’ah.. dia kata lagi.. ‘jangan berani satu orang bercakap pasal zat Tuhan, melainkan sifatlah Tuhan, macam mana Dia sifat Diri Dia..

  ReplyDelete
 138. Imam Hanifatul Nukman adalah imam ahlul sunnah.. apa dia kata?.. dia kata nie ketika dia marah dengan puak Jahmiyyah..
  ‘ .. jangan sekali-kali kamu sifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, marah Tuhan, redha Tuhan adalah dua sifat yang ada pada Tuhan tanpa diketahui cara Dia marah dan cara Dia redha..’

  Jangan sifatkan marah Tuhan dengan marah kita, jangan sifatkan redha Tuhan dengan redha kita. Kita ada redha .. kita ada marah.. Tuhan ada redha,Tuhan ada marah.. Marahnya Tuhan itu.. redhanya Tuhan itu.. dua sifat yang ada pada Tuhan .. bila kaif.. tanpa diketahui cara dia…

  Kata Abu Hanifah..
  .. ’inilah pandangan ahlul sunnah waljamaah..’
  .. ’Tuhan, Dia marah dan Tuhan, Dia redha,’..
  ..’ jangan sekali-kali kita kata..’maksud marah Dia ialah balasan dan hukuman Dia’
  .. jangan tukar..

  .. i’kad bermakna balasan
  .. ghadad bermakna marah
  .. jangan kata .. maksud Tuhan marah Tuhan akan hukum.. jangan.. hukum adalah hukum… marah adalah marah.. jangan tukar..

  .. jangan kita kata.. redha Dia, pahala Dia..’ .. jangan..
  .. pahala..pahala.. redha..redha

  .. ’kami ahlul sunnah waljamaah, mensifatkan Allah sepertimana Allah mensifatkan akan Diri Dia,
  .. macam mana..,
  أَحَدٌ .. Allah itu Esa .. 
صَّمَدُ.. tempat bergantung..
  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.. Ia tiada beranak, dan
  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ.. Ia pula tidak diperanakkan..

  Hayyun, Qadirun.. Dia Maha Hidup dan Maha Berkuasa..
  Samiiun, Basirun, Alimun.. Dia dengar, Dia melihat, Dia tahu semua..

  إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

  “Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.” (al-Fath 48: 10)

  يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ.. Tangan Allah di atas tangan mereka

  .. bukan seperti tangan-tangan makhluk-makhlukNya
  .. wajah Tuhan tak sama dengan wajah makhluk.. jangan tukar dengan makna nikmat..

  Kata Abu Hanifah..
  ‘.. bagi Allah Taala itu tangan, muka, diriNya sendiri, sepertimana Allah ingatkan dalam Quran..’
  ..dia ulang lagi sekali..
  ’.. benda nie semua Tuhan ada bagi ingat dalam Quran, Allah bagi ingat Dia ada muka, Dia ada tangan, Dia ada Diri Dia sendiri..’

  ..’ini adalah sifat Tuhan yang kita tidak diketahui bagaimana keadaan dan cara Dia..’
  ..’jangan sekali-kali kamu kata, maksud tangan adalah kekuasaan..’
  ..’jangan kamu kata maksud tangan itu adalah nikmat..,’

  ..’jangan cakap macam tu.. kerana cakap macam itu kamu telah menolak dan membatalkan sifat hakiki Tuhan..’
  ..’ yang dok kata macam nie adalah ahlul Qadari wal ihtizali (perkataan Qadariah dan Muktazillah) bukan ahlil sunnah..’

  (Abu Hanifah) telah berkata :
  ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة ، وهو قول أهل القدر والاعتزال ، ولكن يده صفة بلا كيف

  “Tidak boleh untuk dikatakan : Sesungguhnya (makna) tangan-Nya adalah kekuasaan-Nya atau nikmat-Nya, karena di dalamnya mengandung pengingkaran terhadap sifat (Allah). Ia adalah perkataan orang-orang Qadariyyah dan Mu’tazillah. Akan tetapi tangan-Nya adalah sifat yang tidak boleh ditanyakan bagaimananya (kaifiyah-nya)”

  ..’jangan cakap pasal Tuhan guna akal kamu sendiri.. kerana Allah tabarakawataala itu رَبِّ الْعَالَمِينَ.. dia adalah Penguasa bagi sekelian alam.. jangan cakap lebih kurang kat Dia..’

  Siapa punya pandangan nie.. Imam Abu Hanifatul Nukman.. dalam kitab Iktikad Madzahibil Araba’ah.. dia kata lagi.. ‘jangan berani satu orang bercakap pasal zat Tuhan, melainkan sifatlah Tuhan, macam mana Dia sifat Diri Dia..

  ReplyDelete
 139. Imam Malik..

  Imam Malik bin Anas kata.. diriwayatkan daripada Abu Daud..
  الله في السماء، وعلمه في كل مكان،.
  ‘Allah ada di langit ilmu Dia ada pada setiap tempat.’

  --------------------------------------------------------------------
  “Allah berada di atas langit, dan ilmu-Nya berada di setiap tempat. Tidak ada terlepas dari-Nya sesuatu”.
  [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah dalam As-Sunnah hal. 5, Abu Dawud dalam Al-Masaail hal. 263, Al-Aajuriiy hal. 289, dan Al-Laalikaa’iy 1/92/2 dengan sanad shahih – dinukil melalui perantaraan Mukhtashar Al-‘Ulluw, hal. 140 no. 130].
  ————————————————————————————————————

  ..yang kita dah belajar… Allah ada di setiap tempat.. tidak..

  .. Imam Malik bin Anas kata..
  'Allah ada di langit ilmu Dia ada pada setiap tempat.’..

  ..kita pergi mana pun, kita nampak ilmu Tuhan. Jadi kata Imam Malik, sifatkan Allah sebagaimana Allah mensifatkan Diri Dia sendiri, jangan kata macam lain..

  Kalau Allah bagitahu dalam al-Quran.. Dia ada tangan, Dia ada kaki, Dia ada tumit, Dia ada mata.. maka sifatkan Allah apa yang Dia sifat.. pasal apa?
  Pasal kata Imam Malik.. kita tak tahu apa.. pasal Tuhan..

  ..datang satu kawan pada Imam Malik..
  .. ’kalau macam itu susah.. kalau kita ikut Quran susah.. nanti orang kafir buat tokong.. dia bubuh dua mata.. dia kata.. ‘Tuhan’.. kita nak kata apa?.. itu mata Tuhan..’

  Imam Malik dengar kawan tu cakap macam tu.. apa Imam Malik kata..

  ‘aku tak pernah dengar satu daripada Imam sunnah kata macam kau kata nie.. apa yang kau kata nie satu perkataan yang cukup besar.. kau nie (kata Imam Malik), seorang zindiq (zindiq maksudnya apa? .. keluar daripada Islam)..’

  Imam Malik kata..’ tangkap kawan nie samada bunuh dia.. samada pukul dia sampai dia mahu bertaubat..’

  Siapa berani membatalkan sifat Allah.. itu perkataan imam-imam sunnah.. kepada mereka..

  ReplyDelete
 140. Imam Syafi’e.. diriwayatkan dari Abu Talib al-Asyari.. ditanya pada Imam Syafi’e tentang sifat-sifat Allah..

  Apakah yang patut kita beriman dengan Allah Taala?

  Kata Imam Syafi’e.. diriwayatkan olen Abu Talib al- ‘Asyari.. dia kata..

  ..di tanya Imam Syafi’e.. tentang sifat-sifat Allah..
  ‘Apakah yang patut kita beriman dengan Allah Taala..?’
  Apa yang patut..

  Kata Imam Syafi’e..
  ’.. bagi Allah Taala itu ada nama, ada sifat yang datang daripada kitabNya, yang telah disampaikan oleh NabiNya kepada umatnya, tidak ada seorang daripada hamba Allah apabila telah tertegak kepadanya hujah tentang sifat Allah. Quran diturunkan daripada sisi Allah dan itu adalah shahih dan Nabi menyampaikan Quran dan Quran itu dipikul oleh umat yang paling adil yaitu khalifah-khalifah Rasulullah..’

  ‘.. siapa yang telah sabit benda yang macam nie pada dia.. dia tak boleh terima apa yang ada dalam Quran, sedangkan dia tahu itulah yang turun pada Nabi yang Nabi sampai pada umat dan dipikul oleh generasi yang paling amanah para sahabat.. dia tak boleh terima benda itu, maka dia seorang yang kafir kepada Allah..’

  Ini siapa kata.. Imam Syafi’e dalam Iktikad Madzahibil Araba’ah- Iktikad Mazhab Empat..

  Kata Imam Syafi’e..
  ‘Allah sendiri bagitahu pada kita, Dia Maha Mendengar.. Dia bagitahu dia ada dua tangan..’

  .. dalam firmanNya.. Surah Maidah..

  وَقالَتِ اليَهودُ يَدُ اللَّهِ مَغلولَةٌ ۚ غُلَّت أَيديهِم وَلُعِنوا بِما قالوا ۘ بَل يَداهُ مَبسوطَتانِ يُنفِقُ كَيفَ يَشاءُ ۚ وَلَيَزيدَنَّ كَثيرًا مِنهُم ما أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبِّكَ طُغيٰنًا وَكُفرًا ۚ وَأَلقَينا بَينَهُمُ العَدٰوَةَ وَالبَغضاءَ إِلىٰ يَومِ القِيٰمَةِ ۚ كُلَّما أَوقَدوا نارًا لِلحَربِ أَطفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسعَونَ فِى الأَرضِ فَسادًا ۚ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ المُفسِدينَ ﴿٦٤

  (64) Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu (bakhil - kikir)", tangan merekalah yang terbelenggu dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu, bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka (nikmat dan kurniaNya luas melimpah-limpah). Ia belanjakan (limpahkan) sebagaimana yang Ia kehendaki; dan demi sesungguhnya, apa yang telah diturunkan kepadamu dari tuhanmu itu akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur; dan Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya; dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi, sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan.


  بَل يَداهُ مَبسوطَتانِ.. bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka dan kita tahu ayat itu turun dekat Nabi dengan shahih, Nabi cakap ayat itu pada umat dan para sahabat generasi adil, memelihara benda itu, dan kita tak boleh terima.. Imam Syafi’e kata.. kau kafir..

  .. nak kata apa.. dalam ahlil sunnah ini pelajaran yang paling leceh.. aqidah.. kalau manusia dia tak boleh terima apa yang ada pada Tuhan .. itu apa?

  Dalam ahlil sunnah pelajaran yang paling leceh aqidah.. mengaji sembahyang tak apa lagi.. kita sembahyang.. dia usalli.. dia tak usalli .. kita pejam mata tak ada apa lagi..

  .. tapi kalau manusia.. dia tak boleh terima apa yang Tuhan kata.. ada pada Tuhan.. itu apa?

  ..kita kawin dengan bini kita dia ada tahi lalat di pipi.. dia kata.. ‘tahi lalat dia kat pipi..’
  ..kita kata.. ‘mana boleh kat pipi.. kat hidung..’
  ..bini kata..’ abang, kat hidung itu perempuan mana.. tahi lalat saya kat pipi..’
  ..kita kata..’maksud atas pipi tu .. atas hidunglah..’
  ..bini kata..’tak abang, pipi lain.. hidung lain..’
  .. kita tak boleh terima, isteri kita mensifatkan diri dia.. kita lecehlah..

  Kita tak boleh terima Tuhan sifatkan Tuhan.. kita sembah dia bukan Dia sembah kita.. kita sembah Dia.. cantik.. elok.. lepas itu kita tak boleh terima Tuhan yang kita sembah ada benda nie semua…. masalah nie..

  Imam Syafi’e kata.. ‘kau kafir kalau telah tertegak hujah semua, tapi kau tak boleh terima semua nie .. kau kafir.. ‘

  ReplyDelete
 141. .. kata Imam Syafi’e..

  ‘bahkan bagi Allah Taala itu ada wajah dan ada tangan kanan..

  Allah berfirman dalam surah Zumar..
  Az-Zumar ayat 67 yang berbunyi:
  وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِهِ وَالأَرضُ جَميعًا قَبضَتُهُ يَومَ القِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطوِيّٰتٌ بِيَمينِهِ ۚ سُبحٰنَهُ وَتَعٰلىٰ عَمّا يُشرِكونَ''

  Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yg mereka persekutukan (7) ''


  وَالسَّمٰوٰتُ مَطوِيّٰتٌ بِيَمينِهِ… Allah akan lipat tujuh petala langit dengan tangan sebelah kanan..

  ..apa yang kamu tak puas nie.. kamu siapa nak adjust ayat tu.. itu wahyu turun dari Allah.. itu qiraat bacaan dia.. Nabi baca sampai pada sahabat.. pada ulama tabi’e.. sampai kat kita.. kita tak puas hati.. Kita kata.. ‘maksud tangan kanan itu, kekuasaan.. bukan tangan macam kita..’ .. bila kamu masuk mesyuarat MT dengan malaikat, sampai kamu tahu risolusi mesyuarat .

  Allah bagitahu dalam surah az-Zumar ayat 67..

  Allah kata.. وَالسَّمٰوٰتُ.. dan langit yang ada di atas..
  مَطوِيّٰتٌ بِيَمينِهِ.. Tuhan akan gulung dengan tangan sebelah kanan..

  Dan bahawa Allah memiliki tangan kanan, sebagaimana dinyatakan: “...Dan langit digulung dengan tangan kananNya.” (Surah az-Zumar: 67)

  .. kata Imam Syafi’e..
  ‘Tuhan ada wajah..’..Surah Qasas..

  Allah berfirman.. ‘semua binasa melainkan wajah Dia tak binasa..’
  .. dan bahawa Allah itu memiliki wajah, berdasarkan firmanNya yang menetapkan: “Dan tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa, kecuali Wajah Allah...”

  (Surah Al-Qasas: 88

  وَلا تَدعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا ءاخَرَ ۘ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إِلّا وَجهَهُ ۚ لَهُ الحُكمُ وَإِلَيهِ تُرجَعونَ

  (88) Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah. BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan (untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan).

  كُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إِلّا وَجهَهُ.. semua binasa melainkan wajah Dia tak binasa..

  .. dan Allah tu ada tumit kaki berdasarkan dalam hadith Imam Bukhari.. Nabi bersabda..

  ‘ Allah kata kepada neraka Jahanam.. bila neraka tu galak menyala, maka Tuhan meletakkan tumit kakiNya, tutup neraka..

  ..Juga bahawa Allah mempunyai tumit, sesuai dengan pernyataan Rasulullah s.a.w: “Sehingga Rabb A..zza wa Jalla meletakkan tumitNya pada Jahannam.” (Riwayat Bukhari, no: 4848 dan Muslim, no: 2848)

  .. kita tak tahu bagaimana..

  Berimanlah..

  ReplyDelete
 142. .. bahkan Allah Taala itu senyum, Tuhan boleh gelak.. seperti Nabi menceritakan tentang orang mati syahid..

  ..‘mereka yang mati syahid akan balik bertemu Allah dalam keadaan Tuhan senyum tengok mereka..’

  ..dan Allah ketawa berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. tentang orang yang mati fi sabilillah: “Ia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sedang Allah tertawa kepadanya....” (Riwayat Bukhari, no: 2826 dan Muslim, no:1890).

  ..tak tahu macam mana..

  Bahkan kata Imam Syafi’e..
  Allah ada mata.. bukan buta..

  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dalam hadith Bukhari menceritakan tentang dajal....

  عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا
  إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ
  ك ف ر
  Dari Qatadah, beliau mendengar daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW telah bersabda ;Tidak seorang nabi kecuali ia telah memperingatkan kaumnya terhadap sang pendusta yang buta sebelah mata. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya sedangkan Tuhanmu tidak buta sebelah mata dan di antara kedua matanya tertulis "kaaf", "faa", "raa".
  Hadis riwayat Muslim

  إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.. Nabi kata.. ‘dajal itu buta mata sebelah dan Tuhan kamu tidak buta sebelah…’

  ..apa yang tidak dipuaskan dengan riwayat-riwayat macam nie..

  ReplyDelete
 143. Imam Ahmad bin Hambal

  Kata Imam Ahmad bin Hambal.. dalam Manaqid Imam Ahmad..

  ‘Jahmin bin Safwan telah mendakwa..’..

  Siapa dia Jahmin bin Safwan?.. dialah mengasakan mazhab Jahmiyyah.. ini salah satu pengaruh yang ada dalam sifat 20.. pengaruh Jahmiyyah..

  ..kita sajalah.. ambil kata-kata macam nie semua..kita kena fikir.. kita mengaji Quran dengan sunnah.. Nabi kata dalam hadith Anas .. riwayat Bukhari /Muslim..

  ‘sayang pada Allah dan Rasul kena mengatasi segala-gala..’

  .. bila kita dengar.. Jahmin bin Safwan cakap macam nie.. apa kita nak kata..

  Tengok apa dia kata..

  Jahmin bin Safwan telah mengatakan..
  .. ’Siapa yang mensifatkan Tuhan dengan satu sifat yang Tuhan sifatkan Diri Tuhan yang ada dalam Quran ataupun ada dalam hadith Nabi..’

  Quran kata.. ‘Tuhan ada tangan’..
  .. hadith kata.. ‘Tuhan ada tumit kaki’..
  .. kalau kita terima mentah.. kita telan macam tu.. walaupun dia Quran… walaupun dia hadith.. kita kafir.. dia (Jahmin bin Safwan) kata..’..

  Pasal apa kafir..?
  ..’kerana itu menyamakan Tuhan dengan makhluk..’

  Jahmin bin Safwan ini kata.. ‘Imam Malik sangat marah dengan dia..’
  Imam Malik menulis kitab Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyyah.. aku bantah orang ini betul-betul..

  Jahmin bin Safwan kata..
  ’siapa yang pakai Quran, pakai hadith walaupun dia shahih.. yang mencerita Tuhan ada muka, Tuhan ada kaki, dia terima mentah tanpa diolah, dia kafir.. kerana benda-benda itu semua adalah kepunyaan makhluk bukan kepunyaan Tuhan..’

  Imam Malik kata pada dia.. kafir itu balik pada dia.. pasal apa? dia sekarang nak adjust sifat Tuhan..

  Kita mangaji sifat 20..

  Tuhan turun daripada Arasy ke langit dunia..
  .. dia kata.. ada dua pandangan..

  satu kata.. yang turun itu Tuhan.. yang lagi satu kata.. yang turun itu bukan Tuhan tapi Rahmat Tuhan.. antara dua itu, yang mana jelas dari Nabi, yang mana jelas daripada Jahmin bin Safwan..

  Nabi kata .. Tuhan turun
  Yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu adalah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dalam sabda beliau:

  ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر

  “Rabb kita tabaraka wa ta’ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Ia lalu berkata: ‘Barangsiapa yang berdoa, akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku beri. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku, akan Aku ampuni. Hingga terbit fajar‘ ” (HR. Bukhari 1145, Muslim 758)

  Nabi kata.. ينزل ربنا … Tuhan turun.. Pencipta kita turun.. Nabi tak kata.. ‘yanzilu rahmah’.. tapi ramai orang hari ini kata.. yng turun itu rahmat bukan Tuhan.. dia sanggup terima Jahmin, dia tinggal Nabi dia sendiri..

  ReplyDelete
 144. Kata Imam Ahmad..

  ‘kami ahlul sunnah berimam.. Allah Taala berada di atas Arasy..’.. daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’e dan Imam Ahmad bin Hambal, semua kata Tuhan ada di langit.

  Jadi yang mengaku Mazhab Syafi’e nie.. kata Tuhan tak ada tempat.. mengaji kat mana?

  Empat-empat mazhab ini kata Allah di langit dan Dia ada di langit, mengikut kehendak Dia dan kita tak tahu cara Dia macam mana..

  Kata Imam Ahmad lagi.. ‘siapa pun tidak boleh mensifatkan Tuhan mengikut suka-suka dia..’
  .. dia nak kata Tuhan macam tu .. tak boleh.. tak boleh..

  ‘ sifat Allah dari Allah dan dia kepunyaan Allah. Allah Taala seperti yang Dia sifatkan diri Dia, sekali-kali tak dapat dilihat dengan pandangan mata..’

  Itu daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’e dan Imam Ahmad bin Hambal..

  Empat-empat tokoh besar yang kita kenal secara jauh ini, mereka menerima mengenai Wajah, Mata & Tangan.. termasuk Imam Abu Hassan Asya’ari..

  ReplyDelete
 145. Kata Imam Abu Hassan Asya’ari..

  Firman Allah Taala..
  وَلا تَدعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا ءاخَرَ ۘ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إِلّا وَجهَهُ ۚ لَهُ الحُكمُ وَإِلَيهِ تُرجَعونَ ﴿٨٨

  (88) Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah. BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan (untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan)

  كُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إِلّا وَجهَهُ ۚ ..Tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah
  كُلُّ شَيءٍ.. tiap-tiap sesuatu..

  .. kata Ibnu Hajar As-Qalani..
  .. samada.. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةُ.. samada.. كُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ.. samada.. كُلُّ شَيءٍ.. dia punya makna zahir macam tu.. batin macam tu.. tak payah ubah..

  ..dengan makna.. كُلُّ.. semua.. secara zahir semua, secara batin maknanya semua.. toksah kata كُلُّ.. sebahagian.. semua.. hakikat zahir dan batin.. maknanya semua.. semua apa?.. semua akan binasa, Itu makna zahir dan batin..

  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَالْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ اْلأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةُ
  (رواه مسلم)

  “Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejelek-jelek perkara, adalah perkara yang baru. Dan setiap bid’ah itu kesesatan.” (HR. Muslim [867]).


  Nabi kata.. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةُ.. bidaah sesat.. semua bidaah.. zahir dan batin sesat.. tak payah kata apa daa..

  Ini tafsiran Ibnul Hajar as-Qalani.. kecuali illa isti’anah ada yang tak kekal.. semua tak boleh pakai ada satu saja.. Ini kita punya aqidah.. apa dia?

  وَجهَهُ.. wahajhu.. kecuali.. هُ ..balik padaNya.. Allah Taala.. ‘wajahNya sahaja..’ yang tak masuk.. dikecualikan.. Dia sendiri mengecualikan .. wajah Dia tak binasa.. dan Dia sandarkan pada diri Dia.. wajah dalam ayat 27 surah ar-Rahman
  وَيَبقىٰ وَجهُ رَبِّكَ ذُو الجَلٰلِ وَالإِكرامِ ﴿٢٧

  (27) Dan akan kekalah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan:

  وَيَبقىٰ.. kekal selama-lama
  وَجهُ.. wajahNya.. wajah siapa?
  رَبِّكَ.. Rabb.. wajah Pencipta kamu.. Muhammad
  ذُو الجَلٰلِ وَالإِكرامِ.. yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan

  Allah kata.. wajah Dia mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, yang ada disisi Allah Kebesaran dan Kemuliaan .. yang ada pada kita kehinaan. Apabila kita nak tawil wajah Tuhan.. kita tak boleh terima wajah yang penuh Kebesaran dan Kemuliaan, kita tawil daripada diri kita.. ketahuilah yang datang daripada diri kita kehinaan bukan kemuliaan..

  ReplyDelete
 146. Hina bila kita kata Tuhan tak ada wajah.. itu lafas yang hina.. dalam surah Taubah..

  يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هٰذا ۚ وَإِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنيكُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ إِن شاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿٢٨

  (28) Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haraam sesudah tahun ini; dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurniaNya, jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

  إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ.. sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah itu najis.. orang yang syirik kepada Allah itu najis..

  ..dalam banyak bab.. babi dikata خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ.. babi dikata kotor.. cemar.. tapi dalam bab syirik.. Dia kata najis.. yang mana yang najis?.. yang lain daripada Allah yang kata DiriNya.. yang Allah kata pada DiriNya itu suci bersih tidak boleh dinodai dengan apa-apa pun. Maka terimalah apa yang Tuhan kata nie..

  Surah Al-Anam..
  قُل لا أَجِدُ فى ما أوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلىٰ طاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلّا أَن يَكونَ مَيتَةً أَو دَمًا مَسفوحًا أَو لَحمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفورٌ رَحيمٌ﴿١٤٥

  (145) Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi - kerana sesungguhnya ia adalah kotor - atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah". Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

  Kata Imam Abu Hassan Asya’ari..

  ‘.. Allah menjelaskan bahawa Dia mempunyai wajah dan tidak binasa dan tidak musnah..’

  Allah berfirman.. surah Qamar..
  تَجرى بِأَعيُنِنا جَزاءً لِمَن كانَ كُفِرَ ﴿١٤

  (14) Yang belayar laju dengan pemuliharaan dan pengawasan Kami; (Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu) sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar!

  تَجرى بِأَعيُنِنا.. yang belayar dengan pemeliharaan Kami.. dengan diperhati oleh mata-mata Kami
  ‘ainun.. satu.. عيُنِ.. mata-mata.. bukan mata-mata polis.. mata-mata..

  Allah sandarkan pada Diri Dia .. Dia ada lebih dari satu mata.. macsm mana.. bila kaif.. kita tak tahu..

  Pasal itu kita hanya iman..

  Surah Hud
  وَاصنَعِ الفُلكَ بِأَعيُنِنا وَوَحيِنا وَلا تُخٰطِبنى فِى الَّذينَ ظَلَموا ۚ إِنَّهُم مُغرَقونَ ﴿٣٧

  (37) Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); dan janganlah engkau merayu kepadaKu untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan (dengan taufan)".

  وَاصنَعِ الفُلكَ بِأَعيُنِنا وَوَحيِنا.. dan buatlah bahtera itu dengan penguasaan dan pertunjuk wahyu Kami..

  Allah guna perkataan بِأَعيُنِنا.. mata (jamak).. Kami tengok Nuh buat bahtera.. dengan mata Kami, Kami wahyu macam mana nak buat.. Nuh tak tahu buat bahtera, Kami wahyukan pada dia

  Di sini Allah mengkabarkan, Dia mempunyai wajah .. dua mata.. jangan kalian tanya kafiatnya dan jangan ingkarinya..

  ReplyDelete
 147. Takat ini saja.. di mana kita nak cari kesucian aqidah.. hanya kita nampak kesucian aqidah itu ada bila kita belajar menerusi Quran dan sunnah saja.. lain kita tak nampak kesuciaan aqidah..

  .. kita tak lagi satu orang.. datang cakap kepada kita.. Quran.. dia kata kita kena beriman Quran itu seluruhnya (itu bahasa dia).. tapi bila kita tengok.. dia syarah Quran tak nampak dia beriman seluruhnya..

  Surah Tur..
  وَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعيُنِنا ۖ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ حينَ تَقومُ﴿٤٨

  (48) Dan (dengan yang demikian) bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), kerana sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemuliharaan serta pengawasan Kami; dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau bangun.

  وَاصبِر.. kamu kena sabar..
  لِحُكمِ رَبِّكَ.. sampai Allah turunkan hukum-hakam Dia..
  فَإِنَّكَ.. sesungguhnya Engkau..
  بِأَعيُنِنا.. diperhati oleh mata-mata Kami..
  .. Allah perhati hambaNya yang kena zalim dengan mata-mata Dia..

  Allah suruh orang yang susah nie.. kena aniaya nie.. Allah suruh sabar.. lepas itu Allah kata.. sabar sampai Allah bawa datang ketentuan.. sabarlah sampai masa dia.. sementara itu kau kena ingat.. Allah itu perhati kamu dengan mata-mata yang Dia miliki..

  Surah Taha..
  أَنِ اقذِفيهِ فِى التّابوتِ فَاقذِفيهِ فِى اليَمِّ فَليُلقِهِ اليَمُّ بِالسّاحِلِ يَأخُذهُ عَدُوٌّ لى وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلقَيتُ عَلَيكَ مَحَبَّةً مِنّى وَلِتُصنَعَ عَلىٰ عَينى﴿٣٩

  (39) "Letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhKu dan musuhnya; dan Aku telah tanamkan dari kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanKu.

  وَلِتُصنَعَ عَلىٰ عَينى.. dan supaya kamu diasuh di bawah penguasaan Kami عَلىٰ عَينى.. satu mata..

  ‘kamu diasuh di bawah mata Kami.. عَينى.. satu mata Kami… Kami dengan mata Kami yang satu tu.. Kami tengok.. ertinya Tuhan bagitahu Dia ada mata..

  وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

  “Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisa’: 134).

  ..di sini pulak dia tak kata mata.. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..
  ..Dia mendengar.. Dia ada telinga.. Dia melihat.. Dia ada mata..

  ..kita kata.. Tuhan melihat tak ada mata.. kita membatalkan sifat Dia.. Dia melihat dengan mata Dia.. bila kaif.. tanpa diketahui macam mana..

  Allah Taala berfirman.. surah Taha..
  قالَ لا تَخافا ۖ إِنَّنى مَعَكُما أَسمَعُ وَأَرىٰ ﴿٤٦

  (46) Allah berfirman: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya Aku ada bersama-sama kamu; Aku mendengar dan melihat segala-galanya.

  إِنَّنى مَعَكُما أَسمَعُ وَأَرىٰ.. sesunguhnya Aku bersama kamu berdua (Tuhan kata kepada Musa dan Harun) ..
  Aku mendengar dan Aku melihat..
  .. masa bila.. masa suruh kedua Nabi ini jumpa Firaun..

  Ini Imam Abu Hassan Asya’ari bawa dalil-dalil ahlil sunnah pada mengatakan itu sifat Allah Taala.

  ReplyDelete
 148. Bagaimana pula dgn hadeeth ini yg turut sama dinaqalkan oleh At Tabari sewaktu mentafsir ayat ini:


  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَمَسَّ بِيَدِهِ مَنْ خَلَقَهُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: غَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَعَلَ تُرَابَهَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ وَجِبَالَهَا الْمِسْكَ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى
  Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Numair, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Ismaa’iil bin Abi Khaalid, dari Hakiim bin Jaabir[2], ia berkata : “Sesungguhnya Allah tabaaraka wa ta’ala tidak menyentuh makhluk-Nya dengan tangan-Nya kecuali tiga, yaitu : (1) menanam surga dengan tangan-Nya, lalu menjadikan tanahnya dari wars dan za’faraan serta gunung-gunungnya dari misk; (2) menciptakan Aadam dengan tangan-Nya; dan (3) menulis Taurat untuk Muusaa” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 13/96; shahih].

  ibnu katsir juga mengesahkan hadeeth ini. Begitu juga Al Baghawi dan Al Qurthubi?

  ReplyDelete
 149. Tampaknya seperti tafsiran2 yang dibawa oleh tuan Muhammad Amin adalah bercanggah dgn penerangan Nabi SAW sendiri berkaitan ayat ini,.

  Juga para Salafusoleh mengesahkan sifat Tangan Allah SWT.

  Yg mentakwil sifat ini adalah kaum Jahmiyyah Muktazilah dan tidak pernah ditakwil oleh mana2 Imam Salaf

  ReplyDelete
 150. Allah Taala itu tertinggi di atas Arasy .

  ReplyDelete
 151. Mereka yg menafikan Allah SWT ada dua tangan adalah mereka yang mengkufuri ayat2 Allah SWT

  ReplyDelete
 152. Huraian sebegini telah diketahui bukan pegangan salafusoleh melainkan pegangan jahmiyah dan muktazilah. Salah ahl sunnah aliran asyairah mengambil pegangan sebeginj.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Al-Quran itu qadim

Sebelum daripada kita memahami Al-Quran itu qadim maka kita fahami dahulu makna qadim dan pembahagiannnya supaya jelas kefahaman kita mengikut pengajian ilmu tauhid. Apakah yang dimaksudkan dengan qadim. Qadim bermaksud tidak ada permulaan bagi adanya. Di dalam bahasa arab qadim juga bermaksud lama tetapi bukan ini yang dimaksudkan dengan qadimnya kalamullah (al-Quran) kerana lama itu ada permulaannya.. seperti kita katakan bangunan itu lama.. lama di sini menunjukkan adanya permulaan kepada adanya bangunan tersebut. Ulama’ ilmu kalam atau ilmu usuluddin membahagikan qadim itu kepada 3 ; 1) Qadim zamani. 2) Qadim idhofi. 3) Qadim zaati. Qaqim zamani : Qadim yang melibatkan masa. Qadim ini ada permulaan bagi adanya. Seperti contoh yang kita sebutkan di atas. Bangunan itu qadim. Bangunan itu lama. Tetapi lamanya ada permulaan. Qadim idhofi : Qadim yang meibatkan sandaran atau nisbah. Seperti kita katakan ayah lebih qadim daripada anak. Seorang ayah lahirnya sebelum lahirnya si anak. Must

Sejarah Ringkas Kaum Musyabbihah/Mujassimah

"Gambaran tuhan bg agama yahudi yang duduk di atas arasy" Kaum musyabbihah ertinya kaum yang menyerupakan. Kaum musyabbihah digelari kaum musybih (menyerupakan) kerana mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Mereka mengatakan bahawa Allah bertangan, berkaki, bertubuh seperti manusia. Ada juga orang yang menamakan kaum ini dengan “kaum mujassimah”, yakni kaum yang mengisbatkan tubuh kerana mereka mengisbatkan tubuh bagi Allah. Mereka mengatakan Allah bertubuh terdiri daripada darah, daging, bermuka, bermata, bertangan, berkaki bahkan ada yang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai alat kelamin dan kelaminnya itu laki-laki. (lihat syarah nahjul Balaghah juzuk iii, hal. 255). Ada juga orang yang menamakan mereka dengan “kaum hasyawiyah”. Hasyawiyah ertinya percakapan kosong, percakapan di luar batas, percakapan hina-dina. Jadi, mereka itu adalah kaum “bercakap kosong”. Kebanyakan

Siapa mu’attilah???

1. Seringkali kita terbaca di laman-lama wahhabi yang menyamakan akidah Imam Abul Hassan Al-‘Ashaari dan Al-‘Ashaairah (ulama’ yang mengikuti manhaj Imam Abul Hassan Al-‘Ashaari) Rahimahumullah dengan pandangan معطلة (mu’attilah) yang menafikan sifat bagi Allah. 2. Siapakah sebenarnya muattilah? معطلة هم المعتزلة لأنهم نفوا الصفات القديمة عن الله وعلى رأسهم واصل بن عطاء Mu’attilah mereka  itu muktazilah kerana mereka menafikan sifat yang qadim daripada Allah dan dikepalai oleh Wasil Bin ‘Ato’. Kitab Al-Mu’jam As-Syaamil li mustolaahtil falsafah, Doktor Abdul Mun’iem Al-Hufni, mukasurat 817. 3. Golongan mu’attilah merupakan nama lain bagi golongan muktazilah yang menafikan adanya sifat bagi Allah. Pada pandangan mereka Allah mendengar dengan zat, berkata-kata dengan zat, melihat dengan zat dan sekalian daripada sifat ma’ani itu dinafikan oleh golongan muktazilah atau mu’attilah. 4. Kenapa mereka menafikan sifat bagi Allah? Kerana mereka terpengaruh dengan konsep falsa