Skip to main content

Ahlan Wa Marhaban Ya Ramadhan

Berbuka dengan kurma itu sunnah Nabi SAWIni antara isi kuliah maghrib Al-Amin Daud di surau Pasir Tumboh berhadapan SMU(A) Taqaddum Maarif pada malam Khamis 28/8/08.

Puasa Ramadhan merupakan satu rukun daripda 5 rukun Islam. Ramadhan merupakan suatu bulan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala khusus kepada ummat Nabi Muhammad SAW tidak kepada umat-umat Nabi-Nabi terdahulu. Padanya terdapat seribu kebaikan yang tidak ternilai hitungannya.

Ramadhan merupakan bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan pembebasan daripada api neraka seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Salman al-Farisi Radiyallahu 3anhu ;وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار

Dialah satu bulan awalnya ada rahmat pertengahanya ada keampunan dan penutupnya ada pelepasan dari api neraka”Puasa bukan sekadar menahan diri dari lapar dan dahaga sepertimana sabda Nabi SAW :

كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش

Mafhumnya : Berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.Bagi puasa itu ada rupa dan ruh. Rupa puasa itu menahan diri dari makan, minum dan jima3 pada siang hari, bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Manakala ruh puasa itu, menahan diri dan hati dari melakukan segala perkara yang dibenci oleh Allah Ta3ala.

Apa ertinya mulut kita berpuasa dari makan dan minum tetapi tidak berpuasa dari bercakap perkara-perkara yang sia-sia? Tidak berpuasa dari mengumpat, bercakap bohong dan sebagainya. Sabda Nabi SAW :خمس يفطرن الصيام الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذب والنظر بشهوة

Maksudnya Lima perkara yang mebatalkan pahala puasa ; 1)Berbohong.2)Mengumpat.3)Mengadu domba.4)Bersumpah dusta.5)Melihat dengan syahwat.

Mungkin pada zahirnya kita dilihat sebagai orang yang berpuasa tetapi di sisi Allah, puasa kita tidak dipandang dan dinilai oleh Allah SWT sedangkan pahala bagi orang yang berpuasa dibalas sendiri oleh Allah kerana tidak terhingga hitungannya.

إنه لي وأنا أجزي به

Sesungguhnya puasa itu bagi aku dan aku akan membalasnya”

Hikmah daripada puasa itu untuk menjadikan kita sebagai hamba yang bertaqwa. Seperti firman Allah Ta'ala :كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون–البقرة 183

Difardhukan puasa ke atas kamu sepertimana difardhukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaqwa.

Taqwa bermaksud menuruti segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-Nya imma kita suka atau tidak waimma kita merasa susah atau senang maka kita wajib melaksanakan segala kewajipan yang difardhukan ke atas kita dan meninggalkan segala larangan yang ditegah walaupun kita merasakan perkara itu kecil pada nilaian kacamata kita.

Ibnu Mas3ud Radiyallahu 3anhuma menyatakan ada 4 syarat untuk dikira sebagai muttaqun; 1)Takut kepada Allah. 2)Ta3at kepada Allah. 3)Sentiasa mengingati Allah. 4)Menjadi 3abdan syakura (hamba yang bersyukur)

Ramadhan hanya datang sekali setahun. Apakah masih ada peluang untuk kita pada tahu hadapan? Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengetahui apakah dia akan menemui Ramadhan pada tahun hadapan. Jadi, ayuh! Rebutlah peluang yang ada di hadapan kita sekarang semoga kita tidak tergolong dari orang-orang yang rugi.

Comments

Popular posts from this blog

Al-Quran itu qadim

Sebelum daripada kita memahami Al-Quran itu qadim maka kita fahami dahulu makna qadim dan pembahagiannnya supaya jelas kefahaman kita mengikut pengajian ilmu tauhid. Apakah yang dimaksudkan dengan qadim. Qadim bermaksud tidak ada permulaan bagi adanya. Di dalam bahasa arab qadim juga bermaksud lama tetapi bukan ini yang dimaksudkan dengan qadimnya kalamullah (al-Quran) kerana lama itu ada permulaannya.. seperti kita katakan bangunan itu lama.. lama di sini menunjukkan adanya permulaan kepada adanya bangunan tersebut. Ulama’ ilmu kalam atau ilmu usuluddin membahagikan qadim itu kepada 3 ; 1) Qadim zamani. 2) Qadim idhofi. 3) Qadim zaati. Qaqim zamani : Qadim yang melibatkan masa. Qadim ini ada permulaan bagi adanya. Seperti contoh yang kita sebutkan di atas. Bangunan itu qadim. Bangunan itu lama. Tetapi lamanya ada permulaan. Qadim idhofi : Qadim yang meibatkan sandaran atau nisbah. Seperti kita katakan ayah lebih qadim daripada anak. Seorang ayah lahirnya sebelum lahirnya si anak. Must

Sejarah Ringkas Kaum Musyabbihah/Mujassimah

"Gambaran tuhan bg agama yahudi yang duduk di atas arasy" Kaum musyabbihah ertinya kaum yang menyerupakan. Kaum musyabbihah digelari kaum musybih (menyerupakan) kerana mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Mereka mengatakan bahawa Allah bertangan, berkaki, bertubuh seperti manusia. Ada juga orang yang menamakan kaum ini dengan “kaum mujassimah”, yakni kaum yang mengisbatkan tubuh kerana mereka mengisbatkan tubuh bagi Allah. Mereka mengatakan Allah bertubuh terdiri daripada darah, daging, bermuka, bermata, bertangan, berkaki bahkan ada yang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai alat kelamin dan kelaminnya itu laki-laki. (lihat syarah nahjul Balaghah juzuk iii, hal. 255). Ada juga orang yang menamakan mereka dengan “kaum hasyawiyah”. Hasyawiyah ertinya percakapan kosong, percakapan di luar batas, percakapan hina-dina. Jadi, mereka itu adalah kaum “bercakap kosong”. Kebanyakan

Siapa mu’attilah???

1. Seringkali kita terbaca di laman-lama wahhabi yang menyamakan akidah Imam Abul Hassan Al-‘Ashaari dan Al-‘Ashaairah (ulama’ yang mengikuti manhaj Imam Abul Hassan Al-‘Ashaari) Rahimahumullah dengan pandangan معطلة (mu’attilah) yang menafikan sifat bagi Allah. 2. Siapakah sebenarnya muattilah? معطلة هم المعتزلة لأنهم نفوا الصفات القديمة عن الله وعلى رأسهم واصل بن عطاء Mu’attilah mereka  itu muktazilah kerana mereka menafikan sifat yang qadim daripada Allah dan dikepalai oleh Wasil Bin ‘Ato’. Kitab Al-Mu’jam As-Syaamil li mustolaahtil falsafah, Doktor Abdul Mun’iem Al-Hufni, mukasurat 817. 3. Golongan mu’attilah merupakan nama lain bagi golongan muktazilah yang menafikan adanya sifat bagi Allah. Pada pandangan mereka Allah mendengar dengan zat, berkata-kata dengan zat, melihat dengan zat dan sekalian daripada sifat ma’ani itu dinafikan oleh golongan muktazilah atau mu’attilah. 4. Kenapa mereka menafikan sifat bagi Allah? Kerana mereka terpengaruh dengan konsep falsa